Thüringer Svale

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 456
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Thüringen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig, strakt markdueform med næsten vandret holdning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langstrakt, hvælvet og bredt med anstigende pande. Glathovedet eller med rundkappe, der ender i rosetter og ikke må ligge tæt til hovedet.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle og kødfarvede til røde.
Næb: Middellangt. Kødfarvet ved røde og gule; overnæb sort ved sorte, blå og blåtavlede, mørkt hornfarvet ved blåfahlede, blåfahltavlede, rødfahlede og rødfahltavlede, lyst hornfarvet ved gulfahlede og gulfahltavlede. Undernæb er altid kødfarvet. Vorter små og hvidpudrede.
Hals: Middellang, kraftig ved basis og bliver tyndere mod hovedet. Strube godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Lang, let affaldende og bred ved skuldrene.
Vinger: Lange, lukkede og dækkende ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Middellange og ubefjerede. Neglefarven uden betydning.
Befjering: Godt udviklet, glat og tæt tilliggende. Fedtkiler tilladte.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede, blå bronzeskælvingede, blåfahlede sulfurskælvingede. Hvidbåndede og skælvingede i sorte, røde, gule, blå og blåfahlede. Blå marmorerede.

Farve og tegning: Lakfarver skal være rene og glansrige, undtagen ved hvidbåndede og skælvingede, med gennemfarvede undervinge. Enlige hvide fjer tilladt. Undervingefarven ved de andre farveslag af underordnet betydning. Blå og blåfahlede regelmæssig og ved lukket vinge med så mørke slagfjer som muligt. De fahlede med rene, ikke skyede vingeskjold. Rødfahlede, rødfahltavlede, gulfahlede og gulfahltavlede har ved lukket vinge lys slagfjerfarve. Alle bånd rene, smalle, gennemgående og forløbende adskilte. Tavlede og skælvingede med klar og regelmæssig vingetegning. Bronze- og sulfurskælvingede har på skæltegningen en sort søm. Blå marmorerede er skælvingede med rødlige aflejringer i skæl og bånd. Farvet er hovedplade og vinge inklusive fingerfjer, med undtagelse af skulderfjer, som danner en bred, godt afrundet og bagud godt lukket hjertetegning. Den farvede hovedplade skal gå fra næbvinklen igennem eller under øjet til baghovedet, og bliver afgrænset af kappen. Ved de glathovede skal hovedpladen være godt afrundet på baghovedet.

Grove fejl: For kort, svag og smal krop. Smal, skæv eller farvede fjer i kappe. Manglende rosetter. Ved røde og gule anløbet overnæb. Ved sorte og blåfarvede ikke gennemfarvet overnæb. Anløbet undernæb. Fjer på ben. For kort og skæv hovedplade. For lille og åben hjertetegning. Lakfarverne uden vingetegning. Meget hvidt i undervinge. Hvide fingerfjer. Farvede fjer i det ønskede hvide. Matte og urene farver. Ansats til bånd ved ubåndede. Rust i slag (ved blå bronzetavlede, blåfahlede sulfurtavlede og blå marmorerede kun ved lukket vinge). Rust i bånd. Siv i slagfjer (ved hvidbåndede og skælvingede kun ved lukket vinge). Manglende båndsøm ved blåfarvede, hvidbåndede.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og -holdning – Farver – Tegning – Kappe – Næb – Øjenfarve.

Print