Propositioner

 

Propositioner for DRFS pokaler, medaljer, præmier, certifikater, championater og danmarksmestre

2 bedste samlinger
Præmie for bedste seniorsamling tildeles bedste 2,2 i samme race, varietet og farve.
Præmie for bedste juniorsamling tildeles bedste 2,2 i samme race, varietet og farve.
Ved pointlighed gælder samme regler som ved tildeling af vandrepokaler.
Gruppepokaler
Tildeles højest bedømte 2,2 i samme race og varietet – uanset farve.
Vundet 3 gange er pokalen ejendom.

Danske Tumlinger:
1. DRF vandrepokal.

Udenlandske Tumlinger:
2. DRF vandrepokal.

Strukturduer:
3. DRF vandrepokal.

Mæfikker:
4. DRF vandrepokal.

Farveduer:
5. DRF vandrepokal.

Trommeduer:
6. DRF vandrepokal.

Pustere:
7. DRF vandrepokal.

Kropperter:
8. DRF vandrepokal.

Vorteduer:
9. DRF vandrepokal.

Luchsduer:
10. DRF vandrepokal.

Coburger Lærker:
11. DRF vandrepokal

Modena:
12. DRF vandrepokal.

Hønseduer:
13. DRF vandrepokal.

Strassere:
14. DRF vandrepokal.

Skønhedsbrevduer:
15. DRF vandrepokal.

Kingduer:
16. DRF vandrepokal.

Alle andre Racer:
17. DRF vandrepokal.

Kæmpeduer:
18. DRF vandrepokal.

Juniorpokaler:
19. DRF vandrepokal.
20. DRF vandrepokal.

Volieresamlinger:
21. Frederiksund-klubbens volierepokal.

Specielle propositioner

Europa plakette:
Tildeles bedste 1,1 ældre dyr i samme race, varietet og farve. Tildeles som ejendom.

Alle vandrepokaler er tillægspræmier, der ikke udelukker tildeling af andre præmier. En udstiller kan tildeles én sådan præmie i hver race.

I tilfælde af pointlighed mellem udstillere afgøres tildelingen i følgende rækkefølge:
1: højeste point på 1. evt. 2. og 3. bedste due.
2: højeste point på unge hunner.
3: højeste point på unge hanner.
4: højeste point på gamle hunner.
Ved forsat lighed findes vinderen ved lodtrækning.

Medaljer

Guldmedalje:
Tildeles alle duer, der opnår 97 point, uanset om udstilleren har opnået præmie i gruppen.

Juniorer:
Alle juniorudstillere tildeles et juniorbånd, uanset om der er vundet anden præmie.
Præmier

Alle dommere får pr. 80 duer følgende præmier til fordeling:

1 stk.   DRF-bånd.
7 stk.   E-præmier (ærespræmier). Værdi kr. 100,00.
7 stk.   Z-præmier (opdrætterpræmier). Værdi kr. 50,00.

Præmierne fordeles med en præmier pr. 5 duer. De fordeles pr. race, men hvis der er en stor gruppe, deles præmierne op i farver og dernæst i hanner og hunner.

Bedste due tildeles DRF-bånd, de 7 næstbedste for E-præmier og alle efterfølgende 7 duer for Z-præmier. Dette bliver markeret på listen, med hvilke racer og farver dommeren skal dømme.

Certifikater
Alle dommere har 4 certifikater til fordeling (pr. 80 duer).

Championater

Tildeles kun på Nationaludstillingen.
Alle dommere har 1 championat (pr. 80 duer). Duen skal have opnået 97 point.

Danmarksmester i hver race

Tildeles kun på Nationaludstillingen.

Mesterskabet tildeles den udstiller, der har højest antal point sammenlagt af 1,1 af eget opdræt i samme race, varietet og farve. I Danske Tumlinger regnes hver varietet for en race, ved racer med mere end 250 duer udstillet, tildeles et ekstra Danmarksmesterskab, som skal falde i anden farve og varietet end det første mesterskab.

Begge duer skal mindst have 95 point.

Står to eller flere udstillere lige, gælder følgende regler:

1. Højeste point på første due

2. Højeste point på ung hun.

3. Højeste point på ung han.

4. Højeste point på gammel hun.

5. Ved forsat lighed tildeles de udstillere, der står lige, hvert et danmarksmesterskab.

Der ophænges skilte og uddeles diplom.

Volierebedømmelse

Duerne skal have fast fodring og kan udstilles indtil 6 år.
For at duerne kan bedømmes som volieresamling, skal der udstilles 6 duer af samme race, farve og tegning; begge køn repræsenteret.
Duerne må ikke tages ud under bedømmelsen.
Der bedømmes i følgende rækkefølge:
Helhedsindtryk, standardmæssig fremtræden, farve og tegning samt udstillingsstand.
Hoved kravet til samlingen er 6 helt ens duer.
Skalaen fra 90-97 point bruges.

Præmier til volieresamlinger:
Vandrepokal til bedste samling.
E-præmie til hver anden samling.
Guldmedalje til 97 point.

Natural Best in Show 
Udstillingens bedste due kåres blandt de 18 gruppevindere ved en afstemning blandt publikum søndag, den 23. oktober 2022 kl. 14.00.
Afstemningen foregår som et knockout system, som planlægges og afvikles af DRF´s bestyrelse.

Gruppevinderne vælges af de respektive specialklubber, og skal vælges blandt gruppens championatvindere.
Skriftlig indstilling af gruppevindere fra specialklubberne skal være Anders Christiansen i hænde senest lørdag den 22. oktober 2022 kl. 14.00..
Ved manglende indstilling fra specialklubben vælges gruppevinderen af DRF´s bestyrelse.

Alle gruppevinderne udstilles i en æresgård søndag kl. 10.00.

Opdrætteren af udstillingens bedste duer vinder et gavekort på kr. 1.500,00, skænket af Natural Brande A/S.
Næstbedste og trediebedste due vinder gavekort på henholdsvis kr. 1.000,00 og kr. 500,00.

 

Andet vedrørende Nationaludstillingen:

Katalog:
Alle udstillere SKAL købe et katalog. Er der flere udstillere i samme husstand kan man nøjes med at købe ét katalog.
Husk at medregne gebyr og katalog i den samlede betaling.

Til specialklubberne:
De specialklubber, der afholder generalforsamling på Nationaludstillingen, skal bestille lokale hos kasserer Bent Gasseholm.
Lokalet er gratis.

Salg af duer
På Nationalen sælges der duer på to måder:

Ad. 1
Udstillede duer kan sættes til salg. Se her under ”Program og regler”.  Du kan sætte anmeldte duer til salg på anmeldelsesblanketten og så vedlægge omtalte attest.
Du kan også sætte duer til salg på selve udstillingen, men så SKAL du kontakte SALGSAFDELINGEN i hallen.

Ad. 2
DRF arrangerer en salgsafdeling på Nationalen. Ved henvendelse her køber du det antal bure, du har brug for.
Vaccinationsattester vedr. salgsduer Du skal selvfølgelig også aflevere kopi af vaccinationsattest i salgsafdelingen med mindre du har afleveret attest til udstillingslederen, og duerne er noteret på attesten.
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udstillingsleder Jens Katholm Christensen på e-mail: jens@tilshoej.dk eller på tlf.: 23 95 56 45.