Dommerliste

Klik på:

DRF’s Dommerliste

så får du dommerlisten på skærmen og du kan også printe listen.

Eventuelle rettelser skal meddeles til formanden for Dommerudvalget:

Jens Christensen
Struervej 100
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 23 95 56 45
Mail: jens@tilshoej.dk