3 eksemplarer af tidsskrift raceduen

TIDSSKRIFTET “RACEDUEN”

“Raceduen” er DRFs medlemsblad, der udkom første gang i 1928.
Bladet udkommer hver d. 1. i måneden, og er almindeligvis på 20 sider, med spændende duestof og gode illustrationer.

Lidt om indholdet:
Faglige artikler om forskellige racer, pasning af duer og indretning af slag, avl og udstilling. Debatter og referater fra DRF´s bestyrelsesmøder og repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Placerings- og præmielister fra Nationaludstillingen.

Endvidere kan lokal- og specialklubberne bringe indkaldelser til møder, slagvandringer og udstillinger samt korte referater fra disse.

Bladet benyttes også til at udsende anmeldelsesblanketter og proportioner for den årlige Nationaludstilling.

Endelig har bladet faste annoncører, samt en rubrik, hvor medlemmerne gratis kan annoncere om køb og salg af duer m.m.

Du kan sende dit indlæg til “Raceduens” redaktør:

Agner Andersen
Trøstrupvej 12, Torsted
6980 Tim
Tlf.: 97 33 34 29
E-mail: raceduen@altiboxmail.dk

Sidste frist for stof til Raceduen er den 12. i måneden.