HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM AF DRF?

Her skal du kontakte foreningens kasserer

Bent Gasseholm
Mosevænget 10
7490 Aulum
Tlf.: 97 47 25 24
Mail: ebgg.dk@gmail.com

Som medlem af DRF har du ret til at købe de faste DR-ringe, som duerne skal bære, når de udstilles.
Endvidere får du tidsskriftet “Raceduen” tilsendt hver måned.

Kontingent DRF pr. år (forfald 1. november))
A-senior (DR-ringe plus Raceduen) 500,- kr.
B-senior (DR-ringe uden Raceduen) 250,- kr.
A-junior* (DR-ringe plus Raceduen) 250,- kr.
B-junior* (DR-ringe uden Raceduen) 125,- kr.
A-udland (DR-ringe plus Raceduen) 600,- kr.
B-udland (DR-ringe uden Raceduen) 300,- kr.

*Du er juniormedlem indtil du fylder 18 år.

Man kan kun være B-senior, B-junior eller B-udland, hvis man bor på samme adresse som en A-senior eller A-udland.

Kontingent betales årligt senest den 1. november til foreningens bankkonto, reg. nr. 7617, konto nr. 2018970.
Betaling fra udlandet: Swift/BIC: HANDDKKK, IBAN: D.K.2476170002018970.
Husk ved indbetaling at opgive navn og medlemsnummer.

Lokal- og specialklubberne:

Her skal du kontakte formanden for den pågældende forening – find klubberne under menupunkterne “Lokalklubber” og Specialklubber” på hjemmesidens forside..
Foreningerne opkræver et mindre medlemskontingent, der i en del af klubberne medgår til at udgive eget medlemsblad og hjemmeside.