Nyt fra lokal- og specialklubberne


21.09.2021

Certifikatudstilling i Farvedue Specialklubben.

Certifikatudstillingen bliver i år afholdt sammen med Racedueklubben for  Randers og Omegn den 20. – 21. november 2021 i Ulvehøj Hallen i Haslund, 8940 Randers SV.

Sidste tilmelding til Søren Pedersen den 20 oktober. Tilmeldingsblanketter kan rekvireres hos Søren.

Åbningstider lørdag 13.30-17.00. Søndag 10.00-15.00. Duerne indsættes fredag den 19. november imellem kl 18.00-20.00

Farvedue Specialklubben
Simon Christensen

 

11.09.2021

Duedag Vest.

Ungdyrskuet i Ejstrupholm afholdes

Søndag den 10. oktober.

Kom til årets første og ældste ungdyrudstilling, her er altid sol og godt humør, den dag hvor byens befolkning bliver fordoblet nogle gange. Altid mulighed for en god handel.

Alle dueinteresserede inviteres til at udstille i hallen. Første udstilling var i 1955, den blev arrangeret af Kr. Schriver og kromanden Anker Pedersen, det er nu godt 65 år siden.  I 2001 blev kroen væltet og udstilling blev flyttet i hallen.

Alle duer af eget tillæg med DR 21-ring kan udstilles, og det er som tidligere med fri tilmeldinger af antal duer.

Man bringer og henter selv sine duer.

Sidste frist for anmeldelse er mandag den 4. oktober– på åbent brevkort til: Jørgen Primdal, Blomstertoften 7, 7400 Herning. Kan også sendes på mail: jorgen.primdal@gmail.com

Angiv race, varietet, farve og køn. Skriv tydeligt så intet kan misforstås. Husk også at skrive navn og adresse, så vi kan sende parkeringsseddel ud.

Der er præmie til hver tiende due. Specialklubberne sørger som sædvanligt for dommere.

For dem der udstiller duer, bliver der mulighed for at parkere gratis tæt ved udstillingen. Parkeringsseddel vil blive tilsendt.

I år er der ikke salgstelt til dyr uden for hallen.

Husk at medbringe kopi af vaccinationsattest.   

Program

Kl. 9 – 10: Opdrætterne ankommer, betaler 25 kr. pr due (juniores 10 kr.) og sætter duerne i bur.

Kl. 10 -13: Duerne bedømmes.

Kl. 12 – 13: Middag.

Kl. 13 – 15: Udstillingen er åben.

Kl. 15: Uddeling af præmier og afslutning.

Kom og vær med til en festlig dag, hvor man møder rigtig mange duekammerater fra nær og fjern.

Herning og Omegns Sirdueklub

 

13.04.2021

Nyt fra Specialklubben for Danske Tumlinger

Klubben aflyser det planlagte Dommer/Opdrættermøde den 15. maj 2021 p.g.a. det fortsatte forsamlingsforbud.
Klubbens generalforsamling, der var planlagt afholdt i forbindelse hermed, udsættes til afholdelse på Nationaludstillingen i december eller i forbindelse med eventuelt afholdt Certifikatudstilling i november. (Der kan være tvivl om, hvorvidt vi kan deltage i Eupaudstilling i Neumünster i forhold til de kommende EU-begrænsninger. Derfor er bestyrelsens plan B at afholde Certifikatskue sammen med Nyborg i november.)

Det er bestyrelsens håb, at den planlagte sommertur kan gennemføres.

Bestyrelsen ønsker jer alle en god avlssæson.

Jens Erik Rasmussen
Formand

 

04.03.2021

Strukturduerne:
Nyhedsbrev marts 2021

Vi er her endnu, selvom der pga. Covid 19 har været rigtig stille rundt om i landet, og mange aftaler og arrangementer fra alles kalender er blevet slettet eller udsat.
Dette har virkelig sat sine begrænsninger både privat og i alle foreninger, men lad os håbe, at ” lyset for enden af tunnelen” endelig snart bryder frem, sammen med forårssolen, vaccinationer, lavt smittetal og at forsamlingsforbuddet ophæves så vi igen kan mødes.
I Strukturdueklubben, arbejder vi lige nu på, at få gennemført Generalforsamlingen 2020 og planen er den, at vi ved Dommer/opdrættermødet lørdag d. 4. september 2021, hos Leif og Jane i Nyborg, kan få den afholdt.
Så sæt derfor allerede nu et stort X i din kalender og kom til Dommer/opdrætterdag og Generalforsamling på Fyn.
Du vil, som altid få en indbydelse på mail eller du kan se opslag på DRF hjemmeside www.raceduen.dk.
Vi håber at se rigtig mange af Jer.

Generalforsamlingen 2021 må vi så efterfølgende finde ud af, hvornår den kan afvikles.
Endvidere, har vi i skrivende stund tæt på alle dommere på plads ( dog mangler vi svar fra en ) til CF- skuet i Ullerslev og til Nationalen i Herning.
Indbydelse til CF- skuet udsendes i september 2021.
CF- skuet afholdes i Ullerslevhallen 13 – 14. november 2021 og Nationalen i Herning 10 – 11 – 12. december 2021.

Husk, at dit kontingent for 2020 og 2021 kan indbetales via Netbank på: Reg. nr. 5393, Konto nr. 0000720318, og det årlige kontingent er 150,- kr. for senior og 30,- kr. for junior.
Husk at skrive dit navn i feltet ” besked til beløbsmodtager ”. Dette vil hjælpe kassereren rigtig meget.

Og som skrevet står i Raceduen marts bladet, så skriver Alfred Kirk, at DRF´s Repræsentantskabsgeneralforsamling forventes at blive afholdt d. 19. juni 2021.

Har du fået nye adresse eller ny mailadresse, så giv venligst undertegnede besked, eller send besked til kassereren.
Formand: Ebbe  Nørgaard  Thomsen mobil 24 61 73 30  mail: ebbe@godmail.dk
Kasserer:John Ytting  Tlf. 65317745 mail: jyn@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Carsten Sørensen mobil  31224550 mail: osdal17@gmail.com, Leif Jensen mobil 28111242 mail: leif@grosshereford.dk
Sekretær:Jane Maarup Rasmussen mobil 30238361 mail: jane@grosshereford.dk

Sluttelig ønsker vi Jer alle en rigtig god avl, et godt forår og en god sommer, og håber at vi alle ses til klubbens udstillinger, på ungdyrdage og ved andre arrangementer.

På klubbens vegne
Jane Maarup

 

31.10.2020

Mindeord Bent Hermansen

Vores grand old mand og medstifter af svaberkredsen Bent Hermandsen er stille sovet ind, 3 uger før hans 89 års fødselsdag, efter kort tids sygdom.

Bent har virkelig gjort et kæmpe stort arbejde med at få Svaberne frem og bedømt som de fortjener, uanset farve varietet og nuværende stade.
Vores Svaber standarder har Bent bearbejdet, og sat sammen til rette ordlyd, på grund af hans store viden, og indsigt om denne race, samt hans grafiske baggrund.

Jeg personlig har siden 1973 været sammen med Bent til en masse møder og udstillinger om Svaber, og de tofarvede blev jeg startet om af Bent, (sølv har jeg haft siden 1963), og der er gået utallige timer med at sortere og snakke om Svabere i løbet af en sæson.
Bent havde 39 Blå Svaber på slaget her til sidst og mange af dem er ret pæne.

Lokalt  har Bent siddet i bestyrelsen af Lolland-Falster Racedueforening i mange år, de fleste som formand, og også der ydet et stort arbejde. Jeg vil her særligt fremhæve vores Østersøudstilling, med deltagelse fra flere Tyske Klubber samt Sjælland og Øerne. Vi kom op på ca 500 duer og et tilsvarende antal høns fra Pryd og Dværghønsekluben, samt en masse stande og øvrige udstiller.

Ære være Bents minde

Svaberkredsen

Lolland-Falster Racedueforening

Gert


24.10.2020

Strukturdueklubben
På grund af COVID-19 og de nye retningslinjer for forsamlinger, er CF skuet og Generalforsamlingen i Ullerslevhallen desværre aflyst.

Specialklubben for Danske Tumlinger
På grund af COVID-19 og de nye retningslinjer for forsamlinger, er CF skuet og Generalforsamlingen i Ullerslevhallen desværre aflyst.

 


12.10.2020

SPECIALKLUBBEN FOR UDENLANDSKE TUMLINGER

Hermed indbydelse til klubbens Certifikatudstilling, Lørdag d.14. nov. og søndag d. 15. november 2020

Adressen er: Ullerslev Fritid og Kulturcenter, Skolevej 5550 Ullerslev

Certifikatudstillingen  afholdes i et samarbejde med Nyborg og Omegns Racedueforening.

Duerne kan indleveres fredag d. 13. november ml. kl. 18.00 0g 20.00 eller lørdag morgen senest kl. 7.30

Der arrangeres fællestransport fra Nord og midtjylland, hvor duerne kan indleveres hos Rasmus Dalsgaard, Ålvej 25, 7830 Vinderup, tlf: 40181656. Fra Sønderjylland hvor duerne kan indleveres hos Peter Andreasen, Sansbjergvej 2, 6400 Sønderborg, tlf: 20460915, samt fra Sjælland hvor duerne kan indleveres hos Henrik Darling, Skælskørvej 10, 4180 Sorø, tlf: 21480901. For alle tre steder gælder det, at duerne skal være på adressen senest fredag kl. 14:00.

Ønsker du at bestille morgenmad + middag lørdag d. 14. nov. og middag søndag d. 15. november skal du selv kontakte Leif Jensen, tlf: 28 11 12 42 senest d. 10. november.

Efter frokost/middag om lørdagen er udstillingen åben 13.00 til 17.00 og der er gratis entré.

Søndag d. 15. november er udstillingen åben fra 9.00 til kl. 15.00.

Husk, at alle duer der udstilles, skal være vaccineret samt at medbringe vaccinationsattesten!

Anmeldelsesblanketten sendes til Henrik Darling, Skælskørvej 10, 4180 Sorø eller på mail: henrikdarling@hotmail.com senest 23. oktober 2020.

På klubbens vegne
Bestyrelsen

 


06.10.2020

Kroppert Specialklubben
Certificatskue 2020

Så er sommeren gået og vi har vel alle stoppet avlen for i år.
Det er mit håb, at alle vore medlemmer er kommet helskindet igennem denne coronaperiode.
Nu trænger vi til at se noget mere til hinanden igen, derfor håber bestyrelsen på, at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage i årets Certificatskue.

Traditionen tro indkalder vi herved til vores årlige Certificatskue.
Igen i år har vi fået lov til at låne Naturgården I Egebjerg, et dejligt sted som vi låner til en meget favorabel pris.

Vi mødes senest kl. 9 30 og når vi har fået sat vores duer i bur , så går vi ind i den hyggelige hovedbygning og får vores morgenkaffe.

Når kaffen har lagt sig så holder vi vores årlige generalforsamling. Når generalforsamlingen er slut går alle de dommere der er mødt ud og bedømmer duerne.
Efter frokost kigger vi duer og får en kop kaffe inden vi tager hjem.

Man er velkommen til at tage madpakken med, men der er også mulighed for at købe smørrebrød, men det skal bestilles ved anmeldelsen.

Går man og er fortvivlet, så er der denne dag også mulighed for at få betalt kontingent,så man  kan sove roligt igen.

Vores postvæsen er desværre lige så uforudsigeligt som vejret, så husk at et brev kan være længe undervejs.

Man er velkommen til at ringe eller skrive en mail eller send en sms, alle former for anmeldelser modtages med kyshånd !

Formandens adresse er : Brændekilde Bygade 3
5250 Odenmse SV
27926113
jensovenicolai.hansen@gmail.com

Udstillingens adresse er: Naturcenter Skovgården
Vandværksvej 32
Egebjerg
8700 Horsens

Husk sidste frist for anmeldelse er 10. oktober, og husk at medbringe kopi af vaccinationsattest i Egebjerg.

Vel mødt til en god dag

J.O.Hansen

 


06.08.2020

Farvedue Specialklubben

Ungdyrdag i Farvedue Specialklubben arrangeres sammen med Thüringer kredsen.
Det bliver søndag den 20. september kl 10,00 hos DRF`s formand Alfred Kirk, Ljørringvej 31, 7490 Aulum. Vi mødes til en kop kaffe, nybrygget af DRF`s formand.

Tag lidt ungdyr med, så der kan blive snakket lidt om de forskellige racer. Med fordele og fejl.
Når vi nærmere os middag, nyder vi vores medbragte madpakke. Der vil være øl og vand som klubben giver.

Håber at se mange duer og medlemmer til duesnak og hyggeligt samvær.

Med sportslig hilsen
Farvedue Specialklubben.

Simon Christensen

 


15.07.2020

Specialklubben for Danske Tumlinger

Bestyrelsen har i samråd med arrangørerne besluttet at udsætte sommerturen til 2021. Beslutningen har baggrund i den fortsatte risiko for smitte med Covid-19.
Turen forventes gennemført med samme program og på ca. samme tid i 2021.

Pkv Jens Erik Rasmussen
formand

 


06.07.2020

Specialklubben For Pustere:

Sommermødet 2020 bliver i år hos Dorte og Ib,  vi mødes lørdag d. 22. august kl. 10 på Rybergsvej 53, 5631 Ebberup.

I disse Corona tider er det dejligt at vi har vores duer at samles om, og man kunne håbe at vi får problemer med forsamlingsforbuddet, på grund af for stor tilstrømning, og skulle det ske må vi lave mødet i flere hold.  Men klubbens medlemmer har nu altid et godt fremmøde, og vi glæder os til at gense Dorte og Ib`s dejlige have og slaganlæg, og som sædvanligt at have et hyggeligt samvær med en god Puster snak og snak omkring Specialskuet 2020, som bliver afholdt lørdag d. 24. oktober i Aulum Fritidscenter. Nærmere om skuet og tilmelding af duer i Puster-Nyt til september. Giv lige Dorte og Ib et ring om i kommer til sommermødet på tlf. 64 74 13 24, så de kan arrangerer dagen. Vel mødt !

P.k.v.
Per Hansen

 


22.06.2020

Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Sommermødet bliver lørdag den 4. juli klokken 10.00 hos Michael Elkjær, Svendshøj 6, 7830 Vinderup. Michael opdrætter blandt andet Limerick-Tumlinger.

Planen er, at vi indleder formiddagen med morgenkaffe og brød og efterfølgende kigger på Michaels duer.

Klokken 12.00 holder vi generalforsamling, og derefter spiser vi medbragt mad.

Efter generalforsamlingen satser vi på at se endnu flere tumlinger hos en opdrætter i nabolaget, inden vi afslutter. Dermed skulle det være muligt at komme hjem i fornuftig tid, selvom man kommer langvejs fra.

Der er mulighed for fællestransport fra Sjælland.

Kontakt Henrik Darling, 21480901 for nærmere info.

Mvh
Bestyrelsen

 


09.06.2020

Strukturdueklubben

Lørdag d. 5. september 2020 holder Strukturdueklubben Dommer/opdrætterdag hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg.

Dagens program:

Vi starter med fælles morgenkaffe og brød kl. 10

Derefter er der gennemgang af de medbragte strukturduer.

Specialdommerne gennemgår racerne og der drøftes forskellige kardinalpunkter.

Frokost omkring kl. 12.30, hvor den medbragte mad kan nydes, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi slutter dagen af kl. 14.30 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Tilmelding senest 1. sept. 2020 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk

 


07.03.2020

Dansk Lærkedueklub siden 1922.
Nyhedsbrev 7. marts 2020. Lærkeduer en duerace for alle

Kære alle

Håber at I er kommet godt i gang med duerne, måske de er parret eller tæt på. Vi står foran et spændende år med forhåbentlig mange gode oplevelser. Jeg håber at vi får en god avlssæson med mulighed for at avle gode Lærkeduer til den fremtidige avl og ikke mindst til vores udstillinger i efterår og vinter.

Jeg synes at vi oplever større interesse for vores race og vi har også fået nye medlemmer sidste år, dejligt.

Vi har fået nye Lærkedue billeder i vores galleri på DRF’s hjemmeside, går endelig ind og se dem, de er flotte, så tak til Ole Stensgaard for hjælpen med at finde de gode billeder.

Kurth Carlsson skænkede i 1992 et æresfad til vores 70 års jubilæum som skulle vandre blandt de medlemmer, som havde gjort en god indsats for klubben.

Johan Brøndum har været den sidste, som modtog fadet, og et flertal i bestyrelsen har besluttet, at fadet skal vandre til Randers, hvilket jeg er stolt og beæret over.

Vi afholder ungdyrsdag hos Bent Ole og Lars Peter med familie i Mou. Vi siger tak for invitationen. Datoen bliver lørdag d. 26 september kl. 10.00 til formiddagskaffe. Mere herom senere i Raceduen.

Det var et ønske fra flere medlemmer på generalforsamlingen, at vi rykkede længere sydpå i år, således at vi også tilgodeser dem som bor på Fyn/Sjælland.  Det er mit håb at vi alle sammen har lyst og mulighed for at udstille, så vi kan få et fint certifikatskue.

Det er aftalt med Racedueklubben Lillebælt at vi kommer lørdag den 7. november som et endagsskue. Der kommer 2 specialklubber mere. Hvis vi kommer med duerne på dagen, skal de være der senest kl. 08.00. Måske der kan laves samkørsel fra Jylland fredag, hvis der er interesse for det? Mere herom senere i Raceduen.

Som alle sikkert ved bliver Nationalen fremover i Herning Messecenter sammen med hønsene 12-13 december. Bedømmelse fredag d. 11.12

Det var et ønske på generalforsamlingen, at havde vi mulighed for at skaffe en tysk dommer i år var der stemning for det.

Ole Stensgaard har fundet og bestilt specialdommer Olaf Lehmann, som bor tæt på Berlin, der er en dommer mere fra samme område, som også skal dømme i Danmark, de har aftalt samkørsel, så det er super fint og en tak til Ole Stensgaard for dommervalget.

En god sæson til jer alle.

Erling B. Pedersen

 


03.03.2020

Specialklubben for Udenlandske Tumlinger er klar med en aktivitetskalender

Specialklubben for Udenlandske Tumlinger er i gang igen efter et par år med stilstand. Der er en ny bestyrelse med tre medlemmer, som blev sammensat på Nationalen. Det er Henrik Darling, Peter Andreasen og Rasmus Dalsgaard.

Siden Nationalen har bestyrelsen udarbejdet en aktivitetskalender, som både rummer sommermøde med generalforsamling og til november et certifikatskue, og der er truffet praktiske beslutninger og valgt dommere til de kommende udstillinger.

 

Sommermødet bliver lørdag den 6. juni klokken 10.00 hos Michael Elkjær, Svendshøj 6, 7830 Vinderup. Michael opdrætter blandt andet Limerick-tumlinger. Planen er, at vi indleder formiddagen med morgenkaffe og brød og efterfølgende kigger på Michaels duer.
Klokken 12.00 holder vi generalforsamling, og derefter spiser vi medbragt mad. Efter generalforsamlingen satser vi på at se endnu flere tumlinger hos en opdrætter i nabolaget, inden vi afslutter. Dermed skulle det være muligt at komme hjem i fornuftig tid, selvom man kommer langvejs fra.
Detaljerede oplysninger om blandt andet dagsorden med mere følger senere på foråret.

Certifikatskuet bliver den 14. og 15. november 2020 i Ullerslev sammen med Nyborg og Omegns Racedueklub. Dommer er Frank H. Kristensen.

Til Nationalen 2020 arbejder vi på at få en udenlandsk dommer sammen med en dansk dommer.

Henrik Darling er formand og varetager også kasserer-funktionen. Han har oprettet en ny bankkonto til klubben til indbetaling af kontingent. Kontonummeret er 0541 263122, hvor alle interesserede bedes indbetale kontingentet, som for 2020 er 150 kroner. Til gengæld er du med til at sikre, at klubben kan gennemføre sine faste aktiviteter og sikre fremgang for klubben og de udenlandske tumlingeracer i Danmark.

Den nye bestyrelse er i gang med at kontakte de medlemmer, som er opført på den seneste medlemsliste, og vi håber på stor opbakning til initiativet med at puste fornyet liv i klubben. De udenlandske tumlinger udgør normalt en stor gruppe med mange forskellige racer repræsenteret i Danmark. På seneste Nationaludstilling var der 94 katalognumre, men bestyrelsen har en ambition om, at der igen kommer duer nok på Nationaludstillingen til to-tre dommere. Vi mener, at det vil være meget realistisk at opnå ud fra historiske erfaringer og de mange tumlinger, vi ser på lokale udstillinger.

Der bliver oprettet en mailliste til udsendelse af informationer til foreningens medlemmer. Hvis du vil på maillisten og holdes ajour med nyt fra foreningen, bedes du sende en mail til Henrik Darling på henrikdarling@hotmail.com og indbetale kontingentet på ovenstående kontonummer. Hvis du ikke har mail eller på anden måde er med på den digitale bølge, er du velkommen til at ringe til Henrik Darling på tlf. 21 48 09 01, og så vil vi sørge for, at du på anden vis bliver orienteret om klubbens virke.

Foruden maillisten vil Raceduen og raceduen.dk blive brugt til at give medlemmerne informationer om klubbens aktiviteter, og der er også oprettet en Facebook-gruppe, hvor der bliver mulighed for en god og dynamisk kontakt mellem alle med interesse for udenlandske tumlinger. Denne gruppe kan du allerede nu gå ind og følge. Navnet er ”Specialklubben for Udenlandske Tumlinger”.

Bestyrelsen har også kigget fremad til 2021, hvor Specialklubben for Udenlandske Tumlinger kan fejre 90 års jubilæum. Bestyrelsen er gået i gang med at overveje, hvordan jubilæet skal markeres til den tid. Og gode idéer er velkomne. Har du billeder, udklip eller lignende, som kan være med til at fortælle foreningens historie, er du mere end velkommen til at ringe eller skrive til Rasmus Dalsgaard Nielsen, rasmus@staldvinderup.dk, 40181656. Så vil vi tage din idé/dit bidrag med i betragtning, når vi skal i gang med planlægningen af jubilæet.

Bestyrelsen har også kigget nærmere på et par af standarderne for nogle af tumlingeracerne, hvor der er problemer med de danske standardtekster i forhold til oprindelseslandenes standardkrav. Det handler om Svenske Tumletter og Nederlandske Højflyvere. Det vil blive taget op med de relevante repræsentanter for racerne i deres hjemlande og formidlet til standardudvalget under DRF. Hvis du har kendskab til forkerte eller upræcise formuleringer i standarden for den tumling-race, du interesserer dig for, hører vi gerne nærmere på en af ovenstående mailadresser.

Bestyrelsen

 


10.02.2020

Specialklubben for Danske Tumlinger

Præmielisten fra Certifikatudstillingen 30. nov. – 1. dec.  2019 i Ullerslev

Guldmedaljer:

Jens Erik Rasmussen, rød skade.
Leif Jensen, gul skade.
Reiner Reichardt, blå skade.
Henrik Johnsen, blå skade.
Preben Strandgaard, gul ensfarvet glatb.
Preben Strandgaard, gul ensfarvet glatb.
Verner Larsen, hvid ensfarvet benbefj.
Henrik Johnsen, sort grejser.
Reiner Reichardt, blå båndet glatb.

DRF’s Rosetter.

Leif Jensen, gul skade.
Preben Strandgaard, gul ensfarvet glatb.
Henrik Johnsen, sort grejser.

Vandrepokaler:

Udstillingens bedste unge han, mindst 97 p:  Ikke uddelt.
Udstillingens bedste unge hun: 97 p.: Leif Jensen, gul skade.

Vandrepokal for 2,2
Preben Strandgaard, gul ensfarvet glatb.

Vinderpræmier:

Skader:
Røde             1. v.               Jens Erik Rasmussen, 96-97 point
Røde             2. v.               Frank Darling, 96-96 point
Gule              1. v.               Leif Jensen, 95-97 point
Blå                1. v.               Reiner Reichardt, 95-97 point
Blå                2. v.               Henrik Johnsen, 97-95 point

Ensf. Glatb.:
Røde             1. v.               Verner Larsen, 95-96 point
Gule              1. v.               Preben Strandgaard, 97-97 point
Gule              2. v.               Helmuth Hald, 96-96 point

Ensf. benbefj.:
Hvide            1. v.               Verner Larsen, 97-96 point

Grejsere:
Sort               1. v.               Henrik Johnsen, 96-97 point
Røde             1. v.               Verner Larsen, 95-95 point
Gule              1. v.               Detlef Stolze, 96-95 point

Båndet gladb.
Blå                1. v.               Reiner Reichardt, 96-97 point
Perlet             1. v.               Bent Rasmussen, 95-96 point

Båndet benbefj.
Blå                1. v.               Bent Rasmussen, 95-96 point

Hvidslagfj.:
Sorte             1. v.               Preben Strandgaard, 96-96 point

Hvidhalet.:
Gule              1. v.               Verner Larsen, 96-96 point

Brandede:
Mørke           1. v.               Peter Andreasen, 95-96 point
Mørke           2. v.               Ove Hansen, 95-93 point

 


30.01.2020

Specialklubben for Danske Tumlinger

Oversigt over klubbens aktiviteter i 2020 kan nu ses på klubbens hjemmeside www.danske-tumlinger.dk

 


28.01.2020

Der indkaldes hermed til ordinært generalforsamling i Racedueforeningen Limfjord Nordvest

TID : Tirsdag den 11.02. 2020 Kl. 19.00

STED: Brevduehuset N.A. Christensensvej 30, 7900 Nykøbing Mors

Dagsorden: Ifølge vedtægterne

Punkter der ønskes behandlet, og evnt. vedtaget, under punktet indkomne forslag, skal være formand Edwin Houpst i hænde SENEST 8 dage før generalforsamlingen

Mød talstærk op denne aften.

På bestyrelsens vegne
Niels Peter Aggerholm

 


21.01.2020

Dansk Lækedueklub

Referat for Dansk Lærkedueklubs generalforsamling d. 12.01.2020.

Formanden bød velkommen til de 9 fremmødte medlemmer og ønskede godt nytår. Johan Brøndum blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i ”Raceduen” december udgaven.

Første punkt var formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt.

Marie Jespersen fremlagde regnskab for år 2018 som havde givet et mindre underskud som budgetteret, grundet pengepræmier til Lærkeduerne på Europaskuet. År 2019 gav et mindre overskud, begge regnskabsår blev enstemmigt godkendt. Regnskaberne var også blevet gennemgået og godkendt af revisor Ole Stensgaard.

Efterfølgende gik vi over til valg af div. poster, grundet at vi ikke havde generalforsamling i 2019 havde vi de første valg for 1 år.

Lars Peter Kragh og Leif Jespersen ønskede ikke genvalg, Marie Jespersen ønskede genvalg.

Johan Brøndum og Ole Stensgaard blev nyvalgt for 1 år.

Valg for 2 år. Jens Jochumsen og Erling B. Pedersen blev genvalgt.

Revisor : Ole Stensgaard blev genvalgt, Revisor supp. : Erling Bay Pedersen blev genvalgt.

Valg af bestyrelses supp. : Lars Peter Kragh blev nyvalgt.

Certifikatskue 2020 : Vi har et ønske om et 1 dagsskue, grundet at vi på den måde har en hel dag i hinandens selskab. Den geografiske placering blev diskuteret og der var et stort ønske fra flere medlemmer om at vi placere os mere sydøst denne gang i forhold til nord og midtjylland. Lillebælt udstillingen kan være en mulighed. Formanden lovede at undersøge mulighederne. Med hensyn til dommervalg afhænger det lidt af placering af certifikatskuet. Der er mulighed for at flere dommere hjælpes ad med bedømmelserne.

Nationaludstilling ; Som bekendt bliver det i Herning fremover, den anden weekend i december.

Ole Stensgaard har tilbudt at undersøge mulighederne for at få en tysk dommer til Danmark.

Ole Stensgaard stillede følgende forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1. Pengepræmier udsat af Lærkedueklubben på Nationalen fremover, dette blev nedstemt. Ønsket var at det stadig skal være gavepræmier.

Forslag 2. Udskiftning af Lærkedue billeder i DRF’s galleri på hjemmesiden. Ønsket er at have de nyeste billeder fra ind og udland. Dette var der stor opbakning til, Ole Stensgaard tager kontakt til Per Mundus Andersen.

Forslag 3. Ønske om burstørrelse 50×50 cm, dette er ikke muligt, da DRF ikke råder over ret mange bure i denne størrelse.

Eventuelt : Formanden orienterede omkring vores 3 vandrepokaler som er udsat på Nationalen, er det tid nu for at de udløber og bliver uddelt til dem som har vundet dem flest gange?

Formanden kommer med en status til næste generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages.

Tak til Johan Brøndum for en myndig styring af generalforsamlingen som dirigent. Tak til Leif Jespersen, Lars Peter Kragh for jeres arbejde i bestyrelsen, Tak til Marie Jespersen for hendes tid som kasserer, Marie fortsætter som bestyrelsesmedlem, Velkommen til Johan Brøndum som ny kasserer, og velkommen til Ole Stensgaard som nyvalgt bestyrelsesmedlem. Tak til vores specialdommere for jeres bedømmelser gennem året.

Tak til alle for jeres hjælp til at Lærkedueklubben kan bestå som selvstændig klub.

Generalforsamlingen sluttede herefter i god ro og orden.

12.01.2020

Erling B. Pedersen

 


21.01.2020

Dansk Lærkedueklub

Formandsberetning 2018/2019

Velkommen til Dansk Lærkedueklubs generalforsamling og godt nytår til jer alle sammen. Denne formandsberetning vil omhandle 2018 og 2019, da vi ikke havde Nationaludstilling i 2019 grundet Europa Skuet i Herning november 2018.  Bestyrelsen tog beslutningen om at afholde generalforsamling for begge år 2018/2019 i januar 2020. Marie har færdiggjort regnskab for december 2018 og 2019 som er revideret og godkendt af vores revisor Ole Stensgaard. Mere herom senere.

Vi afholdte Nationaludstilling i Fredericia januar 2018 med 59 duer med en han due der fik guldmedalje ejet af Sven Hansen, denne due blev også nr. 2 til Natural Best in Show. Der var flere duer med 95 og 96 point, et stort tillykke til jer alle. Tak til specialdommer Ole Stensgaard.

I september måned havde vi ungdyrsdag i Mou hos Lars Peter og Bent Ole Kragh, En god dag med dejlig frokost som blev klaret af Lars Peter og Bent Oles bedre halvdele og hyggeligt samvær. Tak for det.

Vi havde 102 Lærkeduer fra hele Europa med på Europa Skuet hvoraf de 65 var fra Danmark. Ole Stensgaard havde en 97 guldmedalje han due i Lærketegnet og vandt Europa mesterskab og championat på de Lærketegnede og Kurth Carlsson vandt på de Sølvfarvede m. bånd. Der udover var der mange af vore duer der fik høje point og fine pengepræmier. Stort tillykke med det.

Vi skulle afholde Certifikatskue i Nyborg i december måned med 40 til meldte duer, hvilket vi havde glædet os meget til, men desværre blev det aflyst grundet ungesyge ved mange af de tilmeldte duer.

I 2019 er vi i september måned hvor vi igen besøger familien i Mou til ungdyrsdag med gode ungdyr og flot forplejning, Tak for en hyggelig dag,

Bestyrelsen besluttede at afholde Certifikatskue i Randers med tilmelding af 63 Lærkeduer. Guldmedalje han i Sølv m. bånd tilhørende Peter Pedersen og guldmedalje hun i Sølv u. bånd tilhørende Erling B. Pedersen, derudover var der mange gode dyr på 95 og 96 point. Tak til Specialdommer Karl Erik Larsen.

Vi har haft flere gode artikler om Lærkeduer i ”Raceduen” forfattet af Kurth Carlsson og Ole Stensgaard, det er vigtigt at vi til stadighed gør opmærksom på vores eksistens i forhold til Lærkeduen, vi kan der igennem fremme interessen for vores duer. Vi har fået nye opdrættere af Lærkeduen, sidste nye medlem er fra Gjerlev nord for Randers, som er startet med et enkelt par Lærkeduer i sølv m. bånd, og er i gang med at udvide til 4 par. Kurth Carlsson har også startet 2 op med Lærkeduer, så lad os håbe at det bærer frugt alt sammen.

Vi er jo kun en lille flok tilbage i klubben, men bare vi har modet og lysten til at forblive som specialklub skal det nok gå. I skrivende stund er der tilmeldt 59 Lærkeduer til Nationaludstilling januar 2020.

Marie har ønsket at stoppe som kasserer og Leif som bestyrelsesmedlem, klubben siger mange tak for indsatsen i bestyrelse og klub. Det positive er at der er flere medlemmer, som har tilbudt at stille op til valg i bestyrelsen. Mere herom senere.

Til slut vil jeg gerne takke min bestyrelse og medlemmer som har en tillidspost og vores dommere for deres indsats i 2018/2019.

Erling B. Pedersen

 


21.01.2020

Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Klubben for Udenlandske Tumlinger afholdt møde søndag kl: 12,00 på Nationalen 2020, for at genskabe klubben.
Klubben har det ikke for godt, eller slet ikke godt og Ole Rasmussen er kørt træt. Mødet forløb i en meget positiv tone og 3 mand stillede sig til rådighed for at genskabe Klubben.
Ole fremlagde medlemsliste, der er ikke betalt kontingent de senere år.
Kassen indeholdt 900,00 kr. som også blev overdraget + forskellige andre ting. Der blev allerede aftalt sommermøde  i august hos Michael Elkjær, Vinderup.

Certifikatskue afholdes i Ullerslev 14.- 15. november 2020.

De 3 hoved ansvarlige er:

Henrik Darling, Skælskørvej 10, 4180 Sorø, telefon: 21480901, Mail: Henrikdarling@hotmail.com
Rasmus Dalsgård Nielsen, Ålvej 25, 7830 Vinderup, telefon: 40181656, Mail: rasmus@staldvinderup.dk
Peter Andresen, Sønderborgvej 2, 6400 Sønderborg, telefon: 20460915, Mail : pa20460916@gmail.com

Øvrige kontakt personer er:

Kurt Jensen, Njalsvej 156, 5210 Odense NV, telefon: 23648773, Mail: kurtryel@icloud.com
Michael Elkjær, Svendshøjvej 6, 7830 Vinderup, telefon:20161931. Mail: fengerelkjær@gmail.com

Undertegnede takker for interessen og ønsker held og lykke. Jeg er glad og Ole var meget glad.

Ib Nielsen.

 


21.01.2020

Dansk Strukturdueklub

Nationalen 2020 i Fredericia:

En vel overstået Nationaludstilling, hvor der var udstillet 154 strukturduer og der blev uddelt 19 ærespræmier.
Skuets bedste due blev en rødskimlet Friseret på 97 p fra Leif Jensen, og duen deltog om søndagen i Best in Show, hvor den blev en flot nr. 2. Tillykke med resultatet.
Der blev uddelt 2 DRF bånd og Championater til en Sort Gammel Hollandsk Kapuziner 97 p. fra Søren Pedersen og til den rødskimlede Friseret 97 p. fra Leif Jensen. Tillykke med det flotte resultat.

Det nye præmiesystem var taget i brug og der blev uddelt 13 E og 32 Z og 7 Certifikater.

På udstillingen fik klubben 2 nye Juniormedlemmer, henholdsvis Marcel Houpst, der udstillede Kapuziner, og Kasper Staal Vandet, der havde 2 hvide kinesere med. De 2 unge drenge blev præmieret med et krus og en pokal. Velkommen i Strukturdueklubben, og vi håber, at komme til at se rigtig meget til Jer og Jeres duer i fremtiden.

Og så bliver dommerkurset i år desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Vi har dog et håb om, at der igen til næste år, kan være nogen der tilmelder sig dommerkurserne, så vi fortsat kan få uddannet specialdommere. Såh….. dette en lille opfordring til Jer alle.

Tak for hyggeligt samvær og for en god udstilling i Fredericia.

Ønsker Jer en god avlssæson og på gensyn i Herning til december 2020, hvor vi håber at se rigtig mange af Jeres duer og Jer.

På klubbens vegne

Jane Maarup

 


21.01.2020

Dansk Strukturdue Klub
Ærespræmier Nationalen 2020 i Fredericia.

Niels Christensen, hvid Friseret, 95 p

Leif Jensen, rød skimlet Friseret, 97 p

Carsten Sørensen, gul skimlet Friseret, 96 p

Ib Hollænder, blå skimlet Friseret, 97 p

Søren Pedersen, sort Kapuziner, 97 p

Ebbe N. Thomsen, sort Kapuziner, 95 p

Marcel Houpst, gul tigret Kapuziner, 96 p     Junior

Torben Bolø, sort Dansk Paryk, 97 p

Ebbe N. Thomsen, sort Dansk Paryk, 96 p

Frede Andersen, hvid Paryk, 97 p

Per Jørgensen, hvid Paryk, 96 p

Per M. Andersen, gul Paryk,   96 p

Claus Hirsch Jensen, rød tigret Paryk, 97 p

Jane Maarup, hvid Højstjert, 97 p

Carsten Sørensen, sort Højstjert, 97 p

Ib Hollænder, sort Højstjert, 96 p

Peter Andreasen, rød Vinget Højstjert, 96 p

Kasper Stall Vandet, hvid Kineser, 94 p           Junior

Anders Christiansen, gul Kineser, 96 p

Skuets Bedste due: Rød skimlet Friseret på 97 p. fra Leif Jensen og Nr. 2 Best in Show

Jane Maarup

 


21.01.2020

Specialklubben for Danske Tumlinger

Bestyrelsens beretning generalforsamling 2018 / 2019

Europaudstilling i Herning var en fantastisk start på dette år i vores klub.
En imponerende udstilling, der bød på ca. 30.000 dyr, og af disse var ca. 8.000 raceduer.
Der var udstillet 399 Danske Tumlinger fra seniorer og 8 fra juniorer. Der var rigtigt mange gode duer iblandt, og ganske særligt løftes på hatten for Preben Strandgaard med 4x97p på gule Ensfarvede og sorte Hvidslagfjerede og for Henrik Johnsen med 3x97p for blå Skader og sort Grejser. Også et kip med flaget for Jørgen Vedel for den smukke gule Skade, der af dommerne blev kåret som udstillingens bedste.
Udstillingen har fået megen ros fra alle sider, ikke mindst fra udlandet. Herfra skal lyde en stor tak til alle dem, der gav en hånd med i afviklingen af det store arrangement på den ene eller den anden måde.

Årets Certifikatudstilling blev til gengæld en trist affære, idet den jo på grund af mange udbrud af ungesygen måtte aflyses.

Der blev ligeledes året uden en Nationaludstilling, idet den på grund af Europaudstillingen, ikke blev afviklet i 2019.

De manglende udstillingen sætter jo tydelige spor i et flot regnskabsresultat, men til gengæld tages der kraftigt revanche på udgiftssiden i 2020, hvor der afholdes 3 store udstillinger, nemlig Nationaludstilling den 11. og 12. januar i Fredericia, Certifikatudstilling den 14. og 15. november i Ullerslev og igen Nationaludstilling i Herning den 12. og 13. december.

Dommerkursus blev afholdt i Aulum den 2. og 3. februar 2019. Denne gang uden et hold for Danske Tumlinger.
Til gengæld håber vi på god tilslutning til et hold på det kommende kursus, der afholdes i Aulum den 1. og 2. februar 2020. Anders Christiansen er vores instruktør.

Dommer/Opdrættermødet 25. maj i Kaliffenlund

24 deltagere og igen en rigtig dejlig dag sammen med gode duevenner og i de bedste rammer.
Dagen program startede med afvikling af den udsatte generalforsamling. Vi tillader os at henvise til referatet i Tumleren oktober 2019. Dog skal her nævnes, at Preben Strandgaard velfortjent på generalforsamlingen, blev kåret til Årets opdrætter 2018. Stort tillykke til Preben.

I år havde Dommer/Opdrættermødet særligt fokus på bedre tilliggende næbvorter, øjne, øjenrande og benbefjering.
Anders Christiansen havde igen tryllet med PowerPoint, og førte os flot gennem dette program.

Efter den medbragte frokost bedømte deltagerne i 5 grupper de medbragte duer, og det gav som altid en god og livlig debat, men generelt var der enighed om bedømmelserne.

Sommerturen den 25. august med 27 deltagere var igen i år til 12 med pil opad. En rigtig fin dag, med et godt program for både slagbesøg og ledsagertur. Alt afviklet i det smukkest tænkelige vejr og i det smukkest tænkelige af dansk natur på begge sider af Lillebælt.
Fyldig beretning om turen og fotos fra dagen findes i Tumleren.
En stor tak til Helmuth Hald og Frank Darling for tilrettelæggelsen.
Næste sommer har sommerturen, ligesom Post Danmark Rundt 2020, centrum i Tølløse, hvor Henrik Hansen har lovet at være vores tovholder.

Tumleren udkom med 2 flotte numre i henholdsvis oktober 2018 og april 2019.

En stor tak for Danmarks flotteste klubblad til vores redaktør Poul Erik Helweg og til Karsten Johnsen, der klarer teknikken og opsætningen af bladet.

Ændring af Standarden for Den Danske Tumling
Bestyrelsen har besluttet og gennemført en ændring af standarden på 3 punkter, nemlig en generel anerkendelse af farven blåfahlet, hvor den kan forekomme. En anerkendelse af farverne Gulkroet tavlet og Rødkroet tavlet, og endelig en udvidelse af antallet af tilladte slagfjer på de hvidslagfjerede til fra 6 til 10, imod hidtil fra 7-9. Den 6. og 10. slagfjer har været accepteret i bedømmelsesvejledningen op til 96p siden 2002, men er altså nu anerkendt som standard.
Denne beslutninger vækker undren hos enkelte medlemmer, men bestyrelsen har af hensyn til opdrættere og dommere fundet det nødvendigt, en gang for alle, at skabe fuld klarhed på dette punkt.
Desuden er foretaget faktuelle smårettelser og tydeliggørelser i Standarden, enkelte flere vil følge, bl.a. i nogle lidt uklare farvebetegnelser.
Den nye standard er godkendt af DRF´s Standardudvalg og søges optaget som Europastandard

Bestyrelsen vil afslutte årets beretning med en stor tak klubbens medlemmer for en god opbakning omkring klubben og klubbens aktiviteter og overgive beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

24.11.2019
p.b.v.Jens Erik Rasmussen

 


21.01.2020

Specialklubben for Danske Tumlinger

Referat af ordinær generalforsamling for året 1/10 2018- 30/9 2019,  søndag den 1. december 2019 kl. 10.30 i Ullerslevhallen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Verner Larsen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og lovligt indvarslet.
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  Formand Jens Erik Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 3. Regnskabet ved kassereren
  Kasserer Bent Rasmussen aflagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 4.795,38 og en formue pr. 30/9 2019 på kr. 190.112,88, fordelt med kr. 122.130,00 i Præmielegater og kr. 67.982,88 i fri formue.
  Regnskabet var præget af, at der i året ikke blev afholdt Nationaludstilling og Certifikatudstilling, derfor ingen udgifter til disse. Til gengæld en stigning i mødeudgifter, idet bestyrelsens møder, der sædvanligvis afholdes i forbindelse med udstillingerne, dette år har måttet afholdes ”i byen”.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommer forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet blev vedtaget uændret.
 6. Valg
  Formand (Jens Erik Rasmussen, modtager genvalg)
  Jens Erik Rasmussen blev genvalgt.
  Bestyrelsesmedlem (Næstformand Hans Høj, modtager ikke genvalg)
  Helmuth Hald fra Kolding blev nyvalgt.
  Bestyrelsessuppleanter:
  Jylland: Finn B. Andersen (modtager genvalg)

  Finn B. Andersen blev genvalgt.
  Fyn: Verner Larsen (modtager genvalg)
  Verner Larsen blev genvalgt.
  Sjælland: Anders Christiansen (modtager genvalg)
  Anders Christiansen blev genvalgt.
  Revisorer: Poul Erik Helweg, Jens Christensen (begge modtager genvalg)
  Poul Erik Helweg og Jens Christensen blev genvalgt.
  Revisorsuppl:  Søren Poulsen (modtager genvalg)
  Søren Poulsen blev genvalgt.
 7. Eventuelt
  Bestyrelsen fremlagde en idé om, at klubbens Certifikatudstilling i 2021 erstattes af et ”Europaskue for Danske Tumlinger” i tyske Neumünster, ca. 100 km. syd for grænsen. Bestyrelsen fik generalforsamlingens accept på at arbejde videre med ideen, hvor vores tyske søsterklub vil være praktisk arrangør.Formanden afsluttede punktet med en varm tak til Hans Høj for lang og tro tjeneste i bestyrelsen (gennem 24 år), og med at udnævne Hans Høj til æresmedlem.Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt ”længe leve” for Specialklubben for Danske Tumlinger.1/12 2019
  Referent Jens Erik Rasmussen

 


09.01.2020

Racedueforeningen Limfjord Nordvest afholder ordinært generalforsamling tirsdag den 11.02.2020. kl. 19.00 i brevduehuset, N. A. Christensensvej, 7900 Nykøbing Mors.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet, bedes sendt til Edwin Houpst  SENEST DEN 04.02.2020

Pbv.
N.P.Aggerholm

 


26.12.2019

Dansk Strukturdue klub.

CF skuet 2019. Ærespræmier og Guld:

Højstjert checket, Jane Maarup, 97p, Æ + G og bedste due
Højstjert hvid, Jane Maarup, 97p, G
Højstjert mangefarvet, Jane Maarup, 97p, G
Højstjert sort, Carsten Sørensen, 96p, Æ
Højstjert rød vinget, Peter Andreasen, 96p, Æ
Friseret hvid, Leif Jensen, 97p, Æ + G
Paryk hvid, Frede Andersen, 97p, Æ + G
Paryk gul, Per M. Andersen, 97p, Æ + G
Rød Dansk Paryk, Jens Rasmussen, 96p, Æ

 – og husk

Dit Kontingent på 150.- kr. kan som altid betales på Nationalen.

Har du ændringer i din bopælsadresse eller i din mail adresse, så skriv til jane@grosshereford.dk

En glædelig og et godt Nytår ønskes til Jer alle. – Vi ses i Fredericia.

Referat fra Generalforsamlingen i Ullerslev fritidscenter 1. december 2019 kl. 13.30.

 1. Valg af dirigent
  Jane valgt, og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet i god tid, og gennemgik nedenstående punkter.
 2. Formandens Beretning v/ Ebbe Nørgaard Thomsen
  Henrik Darling stillede spørgsmål vedr. dommerkurset, da dette ikke blev omtalt i formandens beretning, at dommerkurset i februar var blevet aflyst og at det var gået ud over 2 tilmeldte kursister, der derfor var blevet flyttet over på andre racer.
  Formanden beklagede dette, og bestyrelsen kunne desuden fortælle, trods ihærdige forsøg, at ingen struktur dommer/ instruktører kunne den weekend, hvor DRF havde planlagt kurset.
  Leif Jensen bliver dog instruktør på dommerkurset i februar 2020.
  Beretningen blev efterfølgende godkendt.
 3. Kassererens beretning v/ Per M. Andersen.
  Godkendt.
 4. Indkomne forslag.
  Ingen.5. Valg til bestyrelsen.
  På valg: Carsten Sørensen, Per Mundus og Jane Maarup (alle modtager genvalg).
  Per Mundus valgte, at træde ud af bestyrelsen og samtidig frasige sig posten som kasserer. John Ytting overtager kassererposten.6. Valg af suppleanter: (1 år ad gangen).
  På valg er: Jens Ove Sørensen og Henrik Darling (begge modtager genvalg).7.  Valg af revisor for 1 år: På valg er Peter Jensen.
  Peter Jensen ønskede ikke genvalg, så valgt blev Peter Andreasen.8.  Dommere til Nationalen 2020 i Herning.
  Leif Jensen, John Ytting og Henrik Darling Larsen.9.  CF skuet 2020.
  Dommere: Henrik Darling Larsen, Søren Poulsen og Mathias (hvis han består dommerkurset i februar 2020, så prøvebedømmes han på CF skuet).10.  Dommer og opdrætterdag 2020. 
  Hos Jane og Leif i Nyborg. Første weekend i september 2020.11.  Evt.
  Henrik Darling Larsen blev i dag Specialdommer. Tillykke med det.
  Forespørgsel fra Trommedue klubben, om at komme ind i Strukturdue klubben.
  Samme forespørgsel har vi også fået fra Udenlandske Tumlinger.
  Formanden Ebbe vil tage kontakt til DRF om proceduren for dette.

Uddeling af ærespræmier. Tillykke til alle vindere!

Et 3 foldigt leve for Dansk Strukturdueklub.

Ref. Jane

 


16.09.2019

Kroppert Nyt

Lørdag d. 20 oktober 2019 afholder Kroppertklubben sit årlige Certificatskue på Skovgården i Egebjerg ved Horsens.
Duerne skal være i bur senest kl 9 30. Derefter nyder vi en kop kaffe imens vi afholder vores  årlige generalforsamling. Når denne er overstået, går dommerne i gang med at dømme de medbragte duer.
Der uddeles Certificater og Rosetter iflg . DRF`s retningslinier.

Vi regner med at spise omkring 12 30. Man kan selv medbringe sin madpakke eller bestille smørrebrød, det skal gøres samtidig med anmeldelsen af duer.

Udstillingens adresse er:
Skovgården, Vandværksvej 32,
Egebjerg, 8700 Horsens.

Sidste frist for anmeldelse er d. 10 oktober til J.O. Hansen, Brændekilde Bygade 3, 5250 Odense SV.

Ikke medlemmer kan rekvirere anmeldelse hos undertegnede.

Vel mødt til en god dag.
PBV  J.O.Hansen

 


03.09.2019

Nyt fra Herning
(modtaget fra Herning den 11/8, men havde desværre forputtet sig i mailboksen)

Slagvandring til Lemvig torsdag den29. august kl. 18,30, vi tror igen på godt vejr den aften. Grillmesterne vil traditionen tro, stå klar med varme pølser ved sidste besøg.
Første besøg er hos Evald Skov, Toelbjergvej 11, 7620 Lemvig, her går der Kobber Gimpler, alle sortvingede. Her er en mand der forstår at holde sig til en race og en farvevaratet, det er vi mange der kunne lære lidt af.
Næste besøg er hos Peder P. Herping, Tuskærvej 4, her er nok Danmarks største slag med Romere, de findes her i alle mulige farvevariateter. Duer i to etager.
Til sidst kører vi ud til Kristen Lund Jensen´s sommerhus, Nr. Fjandvej 10, Ulfborg. Her er de to grill mestre, Kristen og Bent klar til at sælge pølser, øl og sodavand.

Duedag Vest i Ejstrupholm forgår søndag den 13. oktober. Tilmelding skal ske til Jørgen Primdal, Blomstertoften 7, 7400 Herning, eller jorgen.primdal@gmail.com snarest muligt eller senest 30. september.

Vaccination af duerne foregår torsdag den 26. september kl. 17 hos Arne Vesterager (97120974) og hos Alfred Kirk, kl. 19.
Ring snarest til den af ovenstående du ønsker at få vaccineret hos, og fortæl ca. hvor mange duer du kommer med. Dyrlægen skal ikke bestille vaccine hjem til duer, der ikke kommer.
Vaccinationsattester vedlagt.

Efter alt ovenstående er næste klubmøder torsdag den 24. oktober i Aulum Fritidscenter.

HOS august 2019

 

Duedag Vest

Ungdyrskuet i Ejstrupholm afholdes Søndag den 13. oktober.

Kom til årets første og ældste ungdyrudstilling, her er altid sol og godt humør, den dag hvor byens befolkning bliver fordoblet nogle gange. Altid mulighed for en god handel.

Alle dueinteresserede inviteres til at udstille i hallen. Første udstilling var i 1955, den blev arrangeret af Kr. Schriver og kromanden Anker Pedersen, det er nu godt 60 år siden. I 2001 blev kroen væltet og udstilling blev flyttet i hallen.

Alle duer af eget tillæg med DR 19-ring kan udstilles, og det er som tidligere med fri tilmeldinger af antal duer. Man bringer og henter selv sine duer.

Sidste frist for anmeldelse er mandag den 30. september– på åbent brevkort til: Jørgen Primdal Blomstertoften 7, 7400 Herning. Gerne med sjældne frimærker på, da det også er en af Jørgens hobbies. Kan også sendes på mail: jorgen.primdal@gmail.com

Angiv race, varietet, farve og køn. Skriv tydeligt så intet kan misforstås. Husk også at skrive navn og adresse, så vi kan sende parkeringsseddel ud.

Der er præmie til hver tiende due. Specialklubberne sørger som sædvanligt for dommere.

For dem der udstiller duer, bliver der mulighed for at parkere gratis tæt ved udstillingen. Parkeringsseddel vil blive tilsendt.

Salgstelt til dyr med fjer uden for hallen.

Husk at medbringe kopi af vaccinationsattest.   

Program

Kl. 9 – 10:  Opdrætterne ankommer, betaler 20 kr. pr due (juniores 10 kr.) og sætter selv duerne i bur.

Kl. 10 -13:  Duerne bedømmes.

Kl. 12 – 13: Middag.

Kl. 13 – 15: Udstillingen er åben.

Kl. 15: Uddeling af præmier og afslutning.
Kom og vær med til en festlig dag, hvor man møder rigtig mange duekammerater fra nær og fjern.

Herning og Omegns Sirdueklub

 


10.08.2019
Specialklubben for Pustere

Specialklubben for Pustere – 40-års jubilæum –

Februar 1979 kunne Mogens Eriksen proklamerer i bladet Puster-Nyt, at Specialklubben for Pustere nu var anerkendt som ny specialklub under DRFs regi.
Den aftalte prøveperiode på 3 år var nu gået, og Specialklubben for Pustere havde levet op til kravene for at kunne blive anerkendt som en selvstændig specialklub.

Baggrunden for skilsmissen fra Kroppert Specialklubben var med udgangspunkt i, at man havde Pigmy Pouter og den Engelske Pouter, samt Norwich, som dels var engelsk opdrættede racer, og dels havde kardinalpunktet på pustet, og som derfor skilte sig ud fra de gængse Kropperter. Tillige valgte man at føje den Hollandske Ballon, nu kaldet Amsterdamer, med til gruppen, da denne også havde samme udgangspunkt som de 3 andre racer.

Selve forløbet og skilsmissen skete ganske udramatisk, og de to Specialklubber har siden arbejdet sammen, både nationalt og på certifikat- og specialskuer.

Specialklubben for Pustere har i den 40-årige periode været præget af megen stabilitet, da mange af de aktive medlemmer har været med i årtier.

Tillige har bestyrelsen også haft en meget stor stabilitet, og her kan især nævnes nu afdøde Mogens Eriksen som primus motor, både som medarkitekt til klubbens oprettelse, samt mangeårig foregangsmand og formand og som redaktør af klubbens blad Puster-Nyt.

Per Lykke skal nævnes som både kasserer og mangeårig formand, og har vel været med i bestyrelsesarbejdet i størstedelen af klubbens levetid – fantastisk indsats.

Tillige kan nævnes Jens Kr. Jensen, både som formand og mangeårig og stadig nuværende kasserer. Ib Nielsen har også været med i bestyrelsesarbejdet, og i en periode som formand, samt ikke mindst Finn Østergaard, som i høj grad har støttet klubben igennem at lægge lokaler og faciliter til og serviceret ved specialudstillingerne og møder igennem en lang årrække.

Alle de nævnte har hver især har bidraget til klubbens levedygtighed, det samme kan siges om mange tidligere og nuværende aktive, både i bestyrelsen og i klubben, og selvom klubben her i jubilæumsåret ikke er præget af den største medlemsskare, så er de fleste medlemmer til gengæld gode til at støtte op omkring klubben og dennes aktiviteter med hver sit personlige bidrag, og det er jo trods alt det største bidrag til at klubben kan imødese fremtiden med godt mod.

Bestyrelsen i jubilæumsåret:
Formand Per Hansen, kasserer Jens Kr. Jensen og bestyrelsesmedlem Ole Vesterskov.

Klubben har en hjemmeside som hedder pustere.dk, samt en side som hedder pustere1315, hvor de senere års numre af Puster-Nyt ligger, tillige med billeder fra udstillinger.

Klubben markerer sit jubilæum på Specialskuet, som i år holdes i samarbejde med Racedueklubben for Randers og Omegn, Ulvehøjhallen Møllevangsvej 7 Haslund 8940 Randers SV- lørdag d. 23. november 2019 – åbningstid 13.30-17.00 –

Tillige har klubbens mangeårige medlem Finn Østergaard inviteret klubben medlemmer med påhæng til en jubilæumsmiddag lørdag d. 5. oktober i hjemmet i Sunds – flot gestus.

P.k.v.

Per Hansen

Lidt om Pustere:

Pustere er en fællesbetegnelse, som dækker en bestemt gruppe af Raceduer, som alle har det til fælles, at de puster deres kro op med luft, man siger de puster.

Gruppen af pustere består af Engelsk Pouter, som er en engelsk opdrættet due – Pigmy Pouter, som ligeledes er en engelsk opdrættet due, og er identisk med den Engelske Pouter, men i en mindre udgave – Norwich, som også er en engelsk opdrættet due, men med hollandske rødder – Amsterdamer, der er en hollandsk opdrættet due.

Pustere er generelt livlige glade duer, som reagerer og trives i menneskeligt selskab og derfor kan blive meget fortrolige og tamme.

Hos de 4 racer lægges der først og fremmest vægt på pustet, hvis det ikke er der, vil duen ikke kunne opnå høj bedømmelse. Herudover er det helhedsindtrykket med kropsform, benstilling og holdning, der vægtes mest .

Omkring opdræt, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at bruge såkaldte ammeduer, det vil sige at man har andre duer, som udruger æggene og eller opfostre/passer ungerne, undtagelsen er Amsterdamerne, som sagtens selv kan udruge æggene og opfostre/passe ungerne.

Omkring fodring skal man være meget varsom i forhold til at pustere bliver for sultne, da de ikke naturligt selv, kan regulere deres foderoptag og derfor vil forspise sig i en grad, hvor de kan dø af det uden indgriben. Størst problem har Norwich og af samme grund er det vigtigt at give pustere standfoder, således de altid har adgang til foder. Amsterdamerne har nok det mindste problem i forhold til dette.

Omkring etablering af opdræt af pustere, bør man kontakte erfarne opdrættere for råd og vejledning, i forhold til opdræt og pasning.

 


21.06.2019 

Strukturdueklubben

Lørdag d. 7. september 2019 holder Strukturdueklubben Dommer/opdrætterdag hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

Dagens Program:

Vi starter med fælles morgenkaffe og brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte strukturduer.

Specialdommerne gennemgår racerne, og der drøftes forskellige kardinalpunkter.

Derudover får vi en snak om det nye præmiesystem, som blev vedtaget på DRF´s Repræsentantskabsmøde i april måned (alle dommere inviteres til gennemgang af det nye præmiesystem 21. sept. 2019 jfr. Opslag i raceduen juni nr. )

Frokost omkring kl. 12.30, hvor den medbragte mad kan nydes, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi slutter dagen af kl. 14.30 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Tilmelding senest 1. sept. 2019 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk

 


17.05.2019
Specialklubben for Alle andre Racer

Sommermøde den 25 august kl. 9.30.

Sted: Rene Fensmark, Borup Álle 22, 8920 Randers NV.

 


17.05.2019
Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Dommer- og opdrættermøde (der indledes med generalforsamling)
lørdag, den 25. maj 2019 på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

Program:

10.00             Ankomst og morgenkaffe

10.30             Ordinær generalforsamling for året 1/10 2017 – 30/9 2018 jf. indkaldelse.

11.30             Drøftelse af punkter, der i bedømmelsen skal have særlig opmærksomhed

12.00             Spisning af den medbragte mad. Øl og vand kan købes

12.45             Bedømmelse (i grupper, alle deltager) af medbragte duer.
Resultaterne sammenskrives til efterfølgende debat.
(Deltagerne bedes venligst hver medbringe 2-3 duer)

14.15+           Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering på dagen

Morgen- og eftermiddagskaffe med koster kr. 30,00.
Tilmelding til Hans Høj, tlf. 65 32 35 44, eller Leif Jensen, tlf. 28 11 12 42, senest mandag, den 20. maj 2019.

12.2018
Dansk Strukturdueklub

Nyhedsbrev                            

Kontingent:

På den netop afholdte Generalforsamling, blev vi enige om, at informere medlemmerne om klubbens kontonr, så det bliver nemmere at indbetale de 150,- kr. det koster i årligt kontingent, på Netbank.

Vi har tidligere indhentet/opkrævet kontingent hos medlemmerne på Nationaludstillingen i januar, men i 2019 er der ingen Nationaludstilling.

Sparekassen Thy, Kontonr. er: 9107 0000509426

Når beløbet overføres, så husk at skrive i feltet ” besked til beløbsmodtager” navn på medlem, hvilket vil hjælpe kassereren rigtig meget.

Såh, hvis du ønsker fortsat medlemskab af Dansk Strukturdueklub og endnu ikke har betalt for 2018 -19, så er dette en lille påmindelse.

Generalforsamlingen:

Se referatet nedenfor.

90 års Jubilæumsfesten:

På Hotel Sinatur i Nyborg mødtes lørdag d. 1. dec. kl. 18.00, 14 medlemmer af klubben for at fejre klubbens 90 års fødselsdag. En dejlig 3 retter efterårsmenu med tilhørende drikkelse. En del af medlemmerne overnattede på hotellet, hvilket gjorde det let for dem at møde op til søndagens Generalforsamling.

CF skuet:

Blev som bekendt aflyst, da rigtig mange af specialklubbens medlemmer og avlere i Nyborg og Omegns Racedueklub desværre fik sygdom i deres dueslag. Endvidere var nogle af de andre specialklubber, som også skulle have afholdt deres Cf skue i Ullerslev desværre også ramt af sygdom blandt deres duer.

Ungdyrdagen:

Vi vil prøve at ændre Ungdyr/sommerdagen til en fælles ” dommer og opdrætter” dag, hvor de medbragte duer ( unge eller gamle duer) gennemgås, og hvor der kan drøftes standarder, retningslinjer, fokuspunkter og andet.

Vi har valgt lørdag d. 7. september 2019 fra kl. 10 – 15, så I bedes alle, dommere og avlere notere det i Jeres kalender, så vi kan blive mange til gennemgangen af duerne.

Dommer og opdrætter dagen bliver hos Leif og Jane i Nyborg.

Pokaler:

Vi har i klubben 2 pokaler. Skuets bedste due på Nationalen og Skuets bedste due CF skuet.

Begge pokaler er indgraveret og står hos Leif og Jane i Nyborg.

EE udstillingen i Herning:

En stor indsats blev der ydet af mange strukturduefolk, for at få stablet denne kæmpe udstilling på benene.

Her var udstillet 483 strukturduer og strukturdueklubbens medlemmer vandt 27 Europamesterskaber. Stort Tillykke til alle.

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Pbv Jane Maarup Rasmussen

 


08.12.2018
Dansk Strukturdueklub

Referat fra Generalforsamlingen d. 2. december 2018 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

 1. Valg af dirigent: Frede Andersen
 2. Formandens beretning v/ Peter Jensen: Godkendt.
 3. Kassererens beretning v/ Per Mundus: Godkendt.
 4. Indkomne forslag: Ingen.
 5. Valg til Bestyrelsen: På valg var Leif Jensen og Peter Jensen: Genvalg til Leif Jensen og da Peter Jensen ikke ønskede at fortsætte, så indtræder 1. suppleant Ebbe N. Thomsen og vælges samtidig til ny formand i Strukturdueklubben.
 6. Valg af suppleanter: for 1 år ad gangen. På valg var Ebbe N. Thomsen og Henrik Darling Larsen. Da Ebbe N. Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen, bliver Henrik Darling Larsen 1. suppleant og som 2. suppleant vælges Jens Ove Sørensen.
 7. Valg af revisor for 1 år: På valg var Torben Mundt, men da han har udmeldt sig af klubben, så blev Peter Jensen valgt som revisor.
 8. Dommere til Nationalen 2020: Leif Jensen, John Ytting, Henrik Darling Larsen indstilles til DRF/Nationalen.
 9. CF skuet 2019: Bliver igen i Nyborg/Ullerslevhallen og dato bliver 30/11 og 1/12. Dommere her Søren L. Poulsen og John Ytting. Henrik Darling Larsen vil få nogle udvalgte duer til bedømmelse, så han kan blive specialdommer og blive klar til Nationalen 2020.
 10. Sommerdag 2019: Bliver lørdag d. 7/9 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg og dagen ændres fra at hedde sommer/ungdyrdag til en ” dommer og opdrætter dag” hvor de medbragte duer vil gennemgås og hvor alle deltagere kan få en snak om standarder/kardinalpunkter.
 11. Evt.: Tak til Peter Jensen for de mange år som formand. Et leve for klubben. Diverse pokaler ”skuets bedste due” fra Cf skuet 2017 til Frede Andersen og ” skuets bedste due” fra Nationalen 2018 til Niels Christensen er indgraveret og befinder sig nu her i Nyborg.

Det årlige Kontingent er på 150 kr.( sept. 2018 til sept. 2019) og kan indbetales i Thy sparekasse på kontonr. 9107 0000509426

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. Jane Maarup Rasmussen

 


November 2018
Nyt fra Danske Strukurdueklub

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Jubilæumsfesten afholdes som planlagt den 1. december 2018 på Hotel Sinatur.

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 2. december 2018 kl. 11.00 hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup, 5800 Nyborg.

P.b.v. Jane Maarup Rasmussen

November 2018
Nyt fra Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Genralforsamlingen den 2. december 2018 aflyses samtidigt hermed, og forventes afholdt på Dommer/Opdrættermødet i Ullerslev i maj 2019.

P.b.v. Jens Erik Rasmussen