Nyt fra lokal- og specialklubberne

10.04.2024

Dødsfald

Anders Pedersen, Dalmose er død.

Det var med vemodighed , at vi modtog beskeden om Anders Pedersens død den 1 April.
Anders blev 91 år. Han blev før sin død indlagt på sygehuset med lungebetændelse, som han ikke kom sig over.

Anders var skolepedel i Skælskør, indtil han købte landstedet i Dalmose, for mange år siden. Her blev der holdt
fjerkræ i alle afskygninger.
Ikke mange har besøgt flere udstillinger i Danmark end ham,  så blev der fortalt røver historier fra gamle dage.
Af duer var det Brünnere i flere farver, samt Norwich Pustere i fin kvalitet.

Han var tidliger formand i den gamle Skælskør Racedueklub, samt mange gange dirigent på vores generalforsamlinger.

Fra Vestsjællands Racedueklub, skal der lyde et ære være Anders Pedersens minde.

P.K.V. Anker.

 

09.04.2024

Holstebro 26. februar 2024

Til Niels Peter Aggerholm og Jens Balling

Att.: DRF’s formand

Kære forslagsstillere.

Bestyrelsen i Holstebro og Omegns Racedueforening har på et møde mandag aften behandlet det forslag, som vi modtog fredag aften på mail fra Niels Peter Aggerholm samt i en opfølgende mail fra Jens Balling modtaget sent søndag aften.

En enig bestyrelse tager afstand fra forslaget.

  • Vi har tillid til, at DRF’s bestyrelse arbejder til gavn for vores hobby, og vi er glade for, at der er nogle ildsjæle, som vil påtage sig det store og til tider utaknemmelige arbejde, det er at sidde i DRF’s bestyrelse.
  • Vi er principielt imod, at medlemmer skal pålægge vores bestyrelse ultimative krav til, hvordan den skal arbejde – som det i første omgang var tænkt og formuleret i henvendelsen.
  • Vi synes, at en telefonkampagne for at fremsætte ultimative krav er mere splittende, end vi har råd til at risikere i vores forening. Vi skal tænke i samling af de kræfter, vi har til rådighed. Og vi er nødt til at bakke op bag dem, der påtager sig opgaverne og sidder tættest på beslutningerne og alle informationerne. Også når de skal beslutte, hvornår det er muligt at arrangere en udstilling. Uanset om vi er enige eller ej. Der skal selvfølgelig være plads til at fremsætte forslag og lufte sine synspunkter.
  • Men når et forslag formuleres ret ultimativt, bliver det efter vores mening en kortslutning af dialogen og en demokratisk debatmulighed på selve repræsentantskabsmødet.
  • Vi håber derfor, at der bliver mulighed for at udtrykke tillid til den siddende bestyrelse på repræsentantskabsmødet i april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Holstebro og Omegns Racedueforening

 

08.04.2024

Dødsfald

Anders Pedersen er gået bort.

Det var med stor sorg og vemodighed, at vi modtog beskeden om Anders Pedersens død den 1. april. Anders blev 91 år. Han var til det sidste frisk og særdeles nærværende. Han blev få dage før sin død indlagt på sygehuset med lungebetændelse. Dette kom han ikke over.

Anders blev født på Næstved-egnen, og hans dialekt fornægtede sig aldrig. Han var sjællænder helt ind i sjælen.

Anders voksede op på landet. Han var først beskæftiget i landbruget, og senere i byggeriet, hvor han var en effektiv arbejdskraft. Hans bopæl blev i mange år en gård i Dalmose, og her udlevede han sin drøm om et stort due- og fjerkræhold. Når man ser det udefra, og betragter den pragtfuldt beliggende gård, må man tænke på, at dette måtte være paradiset for en fjerkræholder.

Her holdt Anders fjerkræ i alle afskygninger. Høns, gæs, ænder og duer; både raceduer og flyveduer. Han gik op i det hele, og deltog i alle udstillinger i nærområdet. Ikke alene udstillede han, men han besøgte også alle udstillinger. Derved blev han et kendt menneske i hele fjerkræverdenen.

Hans største passion var Brünnerne, som han udstillede i rødt og gult, men han var også glad for andre kropperter/pustere som f.eks. Norwich Pustere. Hans store viden om disse racer kom os til gode få dage før hans død, hvor vi havde brug for hjælp til en kroppert med ”sur kro”. Det vidste han alt om, og ved hans vejledning fra sygesengen, fik vi duen på højkant igen.

Anders har altid været meget aktiv i foreningslivet. Han var tidligere formand for den nu nedlagte Skælskør Racedueklub. I Næstved var han æresmedlem og fungerede i en mennealder som dirigent på vore generalforsamlinger.

Anders var et utroligt humørfyldt menneske, og han kunne i timevis underholde med alt fra dueverdenen gennem de sidste 75 år. Han havde mødt alle duepersonlighederne, og med hans utrolige evne til at få kontakt med alle, havde han en stor viden om både personerne og duerne. Denne viden formidlede han på en fantastisk måde. I vores forening var han særdeles aktiv. Han kom til hvert eneste møde i klubben, hvor han altid var garant for god underholdning.

Han vil være et savnet menneske.

Dueklubben for Næstved og Omegn/HOC

 

16.03.2024

Specialklubben for Alle andre Racer

Info svar tilsendt DRF´s bestyrelse d. 13 marts 2024.

Som svar på jeres udsendte Info, vil Specialklubben for Alle andre Racer hermed informere jer om at vi i klubben på ingen måde kan eller vil gå ind for den linje som af jer en beskrevet gruppe har intentioner om, og vi forstår godt jeres stillingtagen i sagen omkring den mistillid i er blevet inddraget.

Vi mener også at et indsendt forslag i den forbindelse havde været på sin plads, frem for den fremtoning indeholdende et dikteret ultimativt krav, alle ved jo at vores hobby desværre befinder sig i en klemt situation og derfor er samarbejde fra vores side på nuværende langt er at foretrække, hellere arbejde for sammenlægning som stående med indflydelse end som krybende uden indflydelse.

Lad os håbe at fornuft og fordragelighed vil sejre i denne spændte situation.

På vegne af Specialklubben for Alle andre Racer.

Bjarne Thomsen.

 

Randers d. 08.03.2024

Kære medlemmer i DRF
I min egenskab af formand for Racedueforeningen i Randers og formand For Dansk Lærkedueklub blev jeg kontaktet af Niels Peter Aggerholm fredag eftermiddag d. 23.februar. Budskabet var et ønske om, at jeg skulle give min accept på, at et flertal af foreninger udenom DRF’s bestyrelse kunne gå ind og pålægge bestyrelsen, at Nationalen fremover skal afholdes d. 2 weekend i december sammen med DFfR. Kan DFfR ikke acceptere tidspunktet, skal DRF afholde udstillingen alene og et andet sted end Herning.
Overstående er en mistillid til bestyrelsen, som jeg og vores bestyrelser selvfølgelig ikke kan acceptere. Dette er langt fra ordentlighed, og heldigvis tror jeg heller ikke, at de fleste medlemmer i DRF kan acceptere dette.
Jeg har valgt at stå frem med dette ”fredagsbrev”, da der senere er kommet et ”søndagsbrev”, som har en anden ordlyd og ligner et forslag. Uden at vide baggrunden fornemmer jeg, der har været lidt kø ved ”håndvasken” Det, der også er meget uheldigt, er, at mange foreninger slet ikke har hørt noget fra Aggerholm og den gruppe, som har sat dette her i værk. Tiden må snart være inde til, at vi taler sammen og ikke om hinanden og i en ordentlig tone.
Vi kan kun give vores nuværende bestyrelse vores fulde opbakning.

På vegne af bestyrelserne.
Erling Bay Pedersen

 

2023

Sammenlægning i Nordjylland

Nibe Racedueklub og Ålborg Sirdueklub har besluttet at fusionere med Ålborg Pryd – og Dværghønseklub.

Den nye klub får navnet Ålborg Nibe Racefjerkræ- og Racedueklub med

Formand:

Per E Pedersen
Eventyrbakken 2, 9240 Nibe
Tlf.: 51 74 06 23
mail. hanneolesen-perpedersen@hotmail.dk

 

06.02.2023

Nyt om Langelands Racedueklub

På baggrund af vigende medlemstal i Langelands Racedueklub har klubben på generalforsamling den 30. august 2022 besluttet at søge om sammenlægning med Langelands Racefjerkræklub med virkning fra 1.1.2023.

Vilkårene for sammenlægningen er aftalt mellem de to klubbers bestyrelser, og forventes godkendt på racefjerkræklubbens kommende generalforsamling den 27.1.2023.

I forbindelse med sammenlægningen vil Langelands Racefjerkræklubs vedtægter blive tilrettet  således, at Klubben fremover både er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (DFfR) og af paraplyorganisationen Danmarks Racedueforeninger (DRF).

Aktive klubmedlemmer skal samtidig være medlem af DFfR og / eller DRF.

Kun medlemmer af DFfR kan deltage i DFfR’s repræsentantskabsmøder – ligeledes kan kun medlemmer af DRF deltage i DFR`s repræsentantskabsmøder.

 

I forbindelse med ovenstående anmodes DRF om, at lokalafdelingen Langelands Racedueklub`s navn ændres til Langelands Racefjerkræklub med samme interesseområde som hidtil.

Samtidig anmodes om, at forsikringen af lokalafdelingens udstillingsmateriel mm. fortsætter som hidtil – men med fakturaadresse: Langelands Racefjerkræklub, Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing.

 

Med venlig hilsen
Peter Bøgebjerg Andreasen
Sekretær
Langelands Racefjerkræklub
2019 5268