Nyt fra lokal- og specialklubberne

Sommermøde i Kroppertklubben den 2. september 2023

Selv om vi ikke har haft den bedste sommer, og måske godt kunne ønske os et par sommerdage mere, ja så er det ved at være den tid på året, hvor vi holder vores årlige sommerdag.

Vi er igen så heldige at Per og Dora Damgaard har lovet at lægge hus til. Vi mødes lørdag d. 2. september på Møllevej 18  8783 Hornsyld.
Vi starter med morgenkaffe kl. 10 00, derefter gennemgår vi de medbragte duer og følger op på, hvad der evt. er kommet af nyt.

Til frokost er klubben vært ved et par stykker smørrebrød og lidt til halsen.

Umiddelbart derefter holder vi vores årlige generalforsamling, dagsorden iflg. klubbens love.

Nu er det jo ikke National Udstillingen,  så tag et par dyr med, så vi har noget at snakke om og diskutere ud fra.

Anmeldelsen til Nationalen nærmer sig, denne gang skal vi have tysk dommer, Karl Ludwig Meyer , så vi må lige i fællesskab sørge for at han får nok at lave .

Tilmelding til sommermødet :  Ring til Per senest d. 29 august  på tlf.23718307

Vi ses J.O. Hansen

 

15.07.2023

Farvedue Specialklubben og Thüringer kredsen holder Farveduedag den 9. september hos Alfred Kirk, Ljørringvej 31, 7490 Aulum. 

Vi mødes kl. 9.30, hvor vi sætter duerne i bur, derefter morgenkaffe og rundstykker.

Til middag nyder vi den medbragte madpakke. Øl og vand kan købes.

Så tag nogle unger af året avl med, også gerne nogle, hvor man som opdrætter har spørgsmål til.

De fremmødte dommer vil gå duerne igennem.

Tilmelding til Peter Laustsen på 50559221 bedst mellem 10 og 12 om formiddagen, gerne et par dage før af hensyn til indkøb af rundstykker.

Mvh

Simon Christensen.

Farvedue Specialklubben

 

06.07.2023

Nyt fra Dansk Strukturdueklub

Dommer/opdrætterdagen og årets Generalforsamling er på Fyn lørdag d. 9. september 2023.

Dagens Program:

I er meget velkomne til at komme fra kl. 9.30, så duerne kan sættes i bure (- og falde lidt til ro) inden de skal bedømmes 

HUSK ! Vi starter med Generalforsamlingen og fælles morgenkaffe + brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte strukturduer, hvor vi igen vil dele Jer ind i små grupper, hvor I skal ”bedømme” og give Jeres point til de enkelte duer. Der vil være standarder og billedmateriale til rådighed for bedømmelsen og Specialdommere kan også give Jer gode råd undervejs 

Specialdommerne vil efterfølgende, sammen med Jer, gennemgå racerne og her kan drøftes forskellige kardinalpunkter.

Der afsættes en ½ time til Frokost fra kl. 12.30, hvor I kan nyde den medbragte mad, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi forventer, at slutte dagen af kl. 15.00 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 50.- kr. pr. person.

Af hensyn til forplejning bedes I overholde tilmeldingsfristen 

Tilmelding senest 4. sept. 2023 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk

 

Indkaldelse til Generalforsamling i forbindelse med dommer/opdrætterdagen lørdag d. 9. september 2023 kl. 10

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens Beretning v/ Ebbe Nørgaard Thomsen.
 3. Kassererens Beretning v/ John Ytting
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg: Ebbe Nørgaard Thomsen og Leif Jensen.
 6. Valg af suppleanter: (1 år ad gangen) På valg er: Per Mundus og Per A. Jørgensen
 7. 7. Valg af revisor for 1 år: På valg er Peter Andreasen.
 8. 8. CF skuet 2024 og Dommere til Nationalen 2024. Forslag modtages gerne og bestyrelsen indstiller specialdommere
 9. 9. Dommer og opdrætterdag 2024.
 10. Evt.
 11. Præmieuddeling vil foregå efter CF skuet i Ullerslev, i november.På Dansk Strukturdue klubs vegne
  Jane Maarup Rasmussen

 

 

06.02.2023

Nyt om Langelands Racedueklub

På baggrund af vigende medlemstal i Langelands Racedueklub har klubben på generalforsamling den 30. august 2022 besluttet at søge om sammenlægning med Langelands Racefjerkræklub med virkning fra 1.1.2023.

Vilkårene for sammenlægningen er aftalt mellem de to klubbers bestyrelser, og forventes godkendt på racefjerkræklubbens kommende generalforsamling den 27.1.2023.

I forbindelse med sammenlægningen vil Langelands Racefjerkræklubs vedtægter blive tilrettet  således, at Klubben fremover både er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (DFfR) og af paraplyorganisationen Danmarks Racedueforeninger (DRF).

Aktive klubmedlemmer skal samtidig være medlem af DFfR og / eller DRF.

Kun medlemmer af DFfR kan deltage i DFfR’s repræsentantskabsmøder – ligeledes kan kun medlemmer af DRF deltage i DFR`s repræsentantskabsmøder.

 

I forbindelse med ovenstående anmodes DRF om, at lokalafdelingen Langelands Racedueklub`s navn ændres til Langelands Racefjerkræklub med samme interesseområde som hidtil.

Samtidig anmodes om, at forsikringen af lokalafdelingens udstillingsmateriel mm. fortsætter som hidtil – men med fakturaadresse: Langelands Racefjerkræklub, Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing.

 

Med venlig hilsen
Peter Bøgebjerg Andreasen
Sekretær
Langelands Racefjerkræklub
2019 5268

 

05.10.2022

Specialklubben for Pustere – Sommermøde den 10. september. 

Vores sommermøde i år blev afholdt hos Mona og Jens Olaf i de smukke omgivelser lidt uden for Thisted og vi havde igen en hyggelig og dejlig dag, i det fine efterårsvejr.

Mona og Jens Olaf havde sørget for det store morgenbord og alt hvad der dertil hører som satte en god stemning for dagen.

Efter det fine morgenbord med massere af duesnak og kvikke kammeratlige bemærkninger, gik vi i gang med at kikke på duerne.

Der var Pigmy fra Jens Kr. Finn, Per samt Jens Olaf som også havde Norwich i buret og alle pusterne blev gennemgået og til trods for det tidlige tidspunkt på dueåret, så var der enighed om at der var flere gode ungdyr som tegner godt til de kommende udstillinger. Vi var tillige rundt på den store grund, hvor vi så de forskellige slag også barnebarnet fine tyske Modenesere samt nogle usædvanlige store høns. Ved middagen nød vi den dejlige mad som Mona trakterede for os, og som for en stund kunne ligge låg på duesnakken, men til kaffen og kagen blev der samlet op på en dejlig og igen hyggelig god pusterdag . Tak til Mona og Jens Olaf for en dejlig dag.

Husk Specialskuet lørdag d. 3 december i Aulum Fritidscenter, hvor alle er velkomne imellem kl. 13 til 16.

P.k.v Per Hansen 

 

20.09.2022

Dødsfald

Vi har i Nyborg og Omegns Racedueklub modtaget den kedelige meddelelse, at Carl Knudsen, Lundeborg, er afgået ved døden søndag den 18 september 2022. 87 år gammel, ville være blevet 88 år den 31. dec. 2022.

Carl var igennem mange år særdeles aktiv i raceduesporten, både som lokalklubs formand og kasserer i Specialklubben for Danske Tumlinger.
Carl opdrættede igennem mange år vanskelige/ sjældne varieteter i Danske Tumlinger, både stænkede og perlede Skader, og han opnåede de højeste anerkendelser.
Privat var han en rigtig god ven, med en meget fin social indstilling.

Vores tanker går i denne stund til Kirsten med  familie.

Ære Carls minde.

PKV. Verner Larsen

 

26.08.2022

Sommermøde Kroppertklubben

Så er sommeren ved at være historie.

Vores duer har fodret de sidste unger færdigt, og forhåbentlig har I alle en dejlig flok ungdyr gående. Så der bliver noget at vise frem. Alle restriktioner er ophævet, så vi igen kan mødes omkring vores gode hobby, kort sagt, vi trænger til at ses igen ! Vi håber at mødet er starten på en god sæson.

Traditionen tro holder vi sommermøde, vi har igen i år været så heldige, at Per og Dora Dammgård vil lægge hus til .
Vi mødes lørdag d. 3. sept.  Møllevej 18 8783 Hornsyld .
Vi starter med morgenkaffe kl 10 00, derefter gennemgår vi de medbragte duer, og følger op på, hvad der er kommet af nyt.
Til middag spiser vi den medbragte mad. Der er mulighed for at bestille smørrebrød, men det skal gøres samtidig med tilmeldingen.

Da vi i år grundet den aktuelle veterinære situation og at vi holder en meget tidlig Nationaludstilling, har vi besluttet at droppe Certifikatskuet i 2022.
Derfor afholder vi vores Generalforsamling umiddelbart efter vi har spist.
Dagsordenen er iflg. foreningens love .

Vi regner med at slutte efter eftermiddagskaffen.

Det er jo ikke Nationaludstillingen, så tag et par dyr med, også selvom de ikke er helt færdige, det gælder primært om at vi har noget at snakke om og diskutere ud fra .

Også ikke medlemmer er velkomne !

Tilmelding til Per på tlf 23 71 83 07  senest d. 31.august

Husk at det er kedeligt at køre alene, brug telefonen og arrangerer noget samkørsel

pbv  J.O.Hansen

 

6. juli 2022

Specialklubben for Pustere – Sommermødet 2022 

Bliver i år hos Jens Oluf Vandet. Vi mødes lørdag d. 10. september kl. 10.00 på adressen Hovsørvej 7 7700 Thisted.

Vi glæder os til at besøge Jens Oluf, som jo er kommet med indenfor de senere år, og som nu arbejder både med Pigmy og Norwich.
Vi håber på godt vejr og hyggeligt samvær, med en god Puster snak, og en snak omkring Specialskuet 2022, som jo i år grundet den tidlige Nationaludstilling, er rykket til lørdag den 3. december i Aulum Fritidscenter.
Nærmere om skuet og tilmelding af duer i Puster-Nyt til september.

Giv lige Jens Oluf et ring om i kommer til sommermødet på tlf. 21 64 53 66 , så han kan arrangerer dagen.  Tag et par unger eller gamle Pustere med, så der er flere Pustere at se på. Alle er velkomne, vel mødt!

p.k.v.
Per Hansen


2. juli 2022

Dansk Strukturdueklub – Nyhedsbrev Juli 2022  

Årets dommer/opdrætterdag bliver i år søndag d. 4. september fra kl. 9.30 til 15 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg.

Dagens Program:

I er meget velkomne til at komme fra kl. 9.30, så duerne kan sættes i bure (- og falde lidt til ro) inden de skal bedømmes.

HUSK ! Vi starter med Generalforsamling og fælles morgenkaffe + brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte Strukturduer, hvor vi igen vil dele Jer ind i små grupper, hvor I skal ”bedømme” og give Jeres point til de enkelte duer. Der vil være standarder og billedmateriale til rådighed for bedømmelsen og Specialdommere kan også give Jer gode råd undervejs.

Specialdommerne vil efterfølgende, sammen med Jer, gennemgå racerne og her kan drøftes forskellige kardinalpunkter.

Der afsættes en ½ time til Frokost fra kl. 12.30, hvor I kan nyde den medbragte mad, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi forventer, at slutte dagen af kl. 15.00 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Af hensyn til forplejning bedes I overholde tilmeldingsfristen J

Tilmelding senest 1. sept. 2022 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk ( kontakt@grosshereford.dk )

Vi vil igen, denne dag afholde Klubbens årlige Generalforsamling ifm. morgenkaffen.

Og vi skal have valgt en ny kasserer, så overvej gerne allerede nu, om det var noget for dig.

Dansk Strukturdueklubs CF skue afholdes i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev d. 5. og 6. november 2022. Indbydelse og anmeldelsesblanket udsendes sidst i september.

Nationaludstillingen i Herning er d. 22. og 23. oktober 2022.

Ønsker Jer alle en god sommer 🙂

På klubbens vegne Jane Maarup Rasmussen