Nyt fra lokal- og specialklubberne

6. juli 2022

Specialklubben for Pustere – Sommermødet 2022 

Bliver i år hos Jens Oluf Vandet. Vi mødes lørdag d. 10. september kl. 10.00 på adressen Hovsørvej 7 7700 Thisted.

Vi glæder os til at besøge Jens Oluf, som jo er kommet med indenfor de senere år, og som nu arbejder både med Pigmy og Norwich.
Vi håber på godt vejr og hyggeligt samvær, med en god Puster snak, og en snak omkring Specialskuet 2022, som jo i år grundet den tidlige Nationaludstilling, er rykket til lørdag den 3. december i Aulum Fritidscenter.
Nærmere om skuet og tilmelding af duer i Puster-Nyt til september.

Giv lige Jens Oluf et ring om i kommer til sommermødet på tlf. 21 64 53 66 , så han kan arrangerer dagen.  Tag et par unger eller gamle Pustere med, så der er flere Pustere at se på. Alle er velkomne, vel mødt!

p.k.v.
Per Hansen


2. juli 2022

Dansk Strukturdueklub – Nyhedsbrev Juli 2022  

Årets dommer/opdrætterdag bliver i år søndag d. 4. september fra kl. 9.30 til 15 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg.

Dagens Program:

I er meget velkomne til at komme fra kl. 9.30, så duerne kan sættes i bure (- og falde lidt til ro) inden de skal bedømmes.

HUSK ! Vi starter med Generalforsamling og fælles morgenkaffe + brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte Strukturduer, hvor vi igen vil dele Jer ind i små grupper, hvor I skal ”bedømme” og give Jeres point til de enkelte duer. Der vil være standarder og billedmateriale til rådighed for bedømmelsen og Specialdommere kan også give Jer gode råd undervejs.

Specialdommerne vil efterfølgende, sammen med Jer, gennemgå racerne og her kan drøftes forskellige kardinalpunkter.

Der afsættes en ½ time til Frokost fra kl. 12.30, hvor I kan nyde den medbragte mad, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi forventer, at slutte dagen af kl. 15.00 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Af hensyn til forplejning bedes I overholde tilmeldingsfristen J

Tilmelding senest 1. sept. 2022 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk ( kontakt@grosshereford.dk )

Vi vil igen, denne dag afholde Klubbens årlige Generalforsamling ifm. morgenkaffen.

Og vi skal have valgt en ny kasserer, så overvej gerne allerede nu, om det var noget for dig.

Dansk Strukturdueklubs CF skue afholdes i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev d. 5. og 6. november 2022. Indbydelse og anmeldelsesblanket udsendes sidst i september.

Nationaludstillingen i Herning er d. 22. og 23. oktober 2022.

Ønsker Jer alle en god sommer 🙂

På klubbens vegne Jane Maarup Rasmussen