Thüringer Skjolddue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 459
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Thüringen

HELHEDSINDTRYK

Kraftig markdueform med næsten vandret holdning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Godt rundet, langligt og glathovedet. Panden ikke for smal. Hvælvet hoved.
Øjne: Mørke; Øjenrandene smalle; røde hos lakfarverne, kødfarvede til røde ved de øvrige farveslag. Rød tilstræbes.
Næb: Middellangt og lyst kødfarvet. Vorter svagt udviklede og hvidpudrede.
Hals: Middellang. Kraftig ved basis, og bliver tyndere opefter hovedet. Struben godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Lang og let skrående bagud. Bred ved skuldrene.
Vinger: Lange, brede og godt lukkede. Skal dække ryggen godt. Må ikke nå til haleenden.
Hale: Middellang og lukket.
Ben: Mellemlange og glatte. Neglene lyse.
Befjering: Godt udviklet og tilliggende. Fedtposer tilladt.

Farveslag: Sorte, røde, gule. Blå med sorte eller uden bånd. Blåfahlede med mørke eller uden bånd. Rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede, blå bronzeskælvingede, blåfahlede sulfurskælvingede. Hvidbåndede og skælvingede i sorte, røde, gule, blå og blåfahlede.

Farve og tegning: Lakfarverne rene og mættede med gennemfarvet undervinge, med undtagelse de hvidbåndene og skælvingede. Nogle få hvide fjer er tilladt. De blå og blåfahlede med rene, ikke skuflede vingeskjold. Alle bånd rene, smalle, gennemgående og adskilte. De tavlede og skælvingede om muligt med regelmæssig og skarp vingetegning. Ved bronzeskælvingede og sulfurskælvingede har skæltegningen sort søm. Farvet er kun vingeskjoldene og fingerfjer; de øvrige fjer til og med 8-10 hvide slagfjer af første orden er hvide. Vingeskjoldet skal set fra siden være regelmæssigt afrundet.

Grove fejl: Svag krop. For langt eller smalt hoved. For høj eller flad pande. Meget blege, brede eller grove øjenrande. For langt, tyndt næb. Anløbet næbfarve. Fjerpigge på benene. Uren eller mat farve. Uren båndfarve. Meget brede eller takkede bånd. 3. bånd. Ansats til bånd hos hohlige. Meget uregelmæssig vingetegning. Mindre end 8 eller flere end 10 hvide slagfjer. Flere end i alt en hvid eller manglende fingerfjer. Farvede sider, lår og ryg.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og –holdning – Tegning – Farve – Næb- og øjenfarve

Print