Thüringer Mäuser

Udtale : Møjser
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 453
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Mäusere er fremavlet i Thüringen og de tilstødende områder af Hessen.

HELHEDSINDTRYK

Forældet markdueform med næsten vandret holdning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt hvælvet med en bred rundkappe, der i siderne ender i rosetter.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle og lyse til røde.
Næb: Middellangt. Kødfarvet hos røde og gule (hos røde hunner er let anløbet tilladt). Overnæbbet er hos de andre farver kødfarvet, undernæbbet alt efter farve hornfarvet til sort. Vorterne er svagt udviklede og hvidpudrede.
Hals: Middellang. Ved begyndelsen kraftig; mod hovedet bliver den tyndere. Struben godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Lang og let skrående. Bred ved skuldrene.
Vinger: Lange, brede, lukkede og skal dække ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Middellange og glatte. Neglefarven er uden betydning.
Befjering: Godt udviklet og tilliggende.Farveslag: Sorte, røde, gule. Blå med sorte, hvide eller uden bånd. Blåfahlede med mørke, hvide eller uden bånd. Rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede lærketavlede, blå bronzeskælvingede, blåfahlede sulfurskælvingede, sorte stærduetegnede.

Farve og tegning: Lakfarverne glansfulde og rene; de blå lyse. Stærduetegnede har en hvid eller meleret halvmåne på forhalsen og hvide bånd. Blå og fahlede med ren, ikke skuflet vingeskjold. Alle bånd skal være rene, smalle, gennemgående og løbe adskilte. De tavlede med en klar vingetegning. Lærkefarvede skal have okkerfarvet bryst. Ved de bronzeskælvingede og sulfurskælvingede har skæltegningen en sort søm. I begge sider kan op til to af de yderste halefjer være farvede, tilladt er 1/1, 2/2, 2/1 eller helt hvidhalet. Hvid er hovedpladen. Afgrænsningen af denne går næbvinkelen, igennem eller under øjet, til den farvede kappe. Hvid er desuden halen, med undtagelse af dem med farvede yderfjer, overhale samt kilen (underhalen). Noget hvidt ved anus er tilladt.

Grove fejl: For svag krop. Smal eller skæv kappe. Manglende rosetter. Hos røde og gule anløbet næb. Hos sorte ikke gennemfarvet undernæb. Anløbet overnæb. Fjerpigge på løb. Mangelfuld hovedtegning. Et andet antal farvet yderhalefjer end angivet. Farvede kilefjer. Meget hvidt på ryg eller bug. Mat eller uren farve. Synlig 3. bånd. Ansats til bånd hos hohlige.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og -holdning – Farve – Tegning – Kappe – Øjen- og næbfarve

Print