Thüringer Månedue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 463
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Thüringen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig markdueskikkelse med næsten vandret holdning. Glathovedet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langagtigt, hvælvet, godt afrundet og glat.
Øjne: Mørke eller orangefarvede; lyse øjenrande hos gule og grå hos brune.
Næb: Middellangt. Hos gule kødfarvet til lyst hornfarvet, hornfarvet hos brune. Næbvorterne kun svagt udviklede; hvidpudrede.
Hals: Middellang med godt indskåret strube.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Lang, kun lidt skrånende og bred over skuldrene.
Vinger: Lange, lukkede og dækkende ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Middellange og ubefjerede. Neglefarve uden betydning.
Befjering: Godt udviklet og tilliggende.

Farveslag: Brune og gule.

Farve og tegning: Overfjerdragtens grundfarve er elfenbensfarvet. Underfjerdragten svagt pigmenteret. Så intensiv gul eller brun som muligt er månetegningen på den nedre forhals og vingebåndene. Halstegningen er halvmåneformet, midt på ca. 3 cm bred og ca. dobbelt så lang, skarpt afgrænset forneden og foroven, uden huller, spidst udløbende til begge sider uden at gå over i baghalsen. Båndene gennemgående, godt adskilte fra hinanden og ikke for brede. Svag pigmentering på undersiden af halen og på slagfjerenes inderfaner er tilladt.

Grove fejl: Svag, kort krop. For mørkt næb hos gule. Meget lys øjenfarve hos rødøjede. Uregelmæssig, for mørk, blålig grundfarve. For korte bånd. Mat båndfarve. Synligt tredje bånd. Mat, gennembrudt eller udløbende måne. Pigment i den øvrige halsfjerdragt.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og -holdning – Grundfarve – Måne- og båndform og -farve – Øjen- og næbfarve.

Print