Thüringer Hvidsmæk

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 455
Ringstørrelse : Glatbenede 08 og Sokkede 09

OPRINDELSE

Thüringen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig markdueform med næsten vandret holdning og korte sokker.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt og let buet med bred rundkappe, der ender i rosetter.
Øjne: Mørke eller røde. Øjenrandene smalle og kødfarvede til røde.
Næb: Middellangt og kødfarvet. Vorter lidt udviklede og hvidpudrede.
Hals: Middellang, ved basis kraftig og bliver tyndere mod hovedet. Struben godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt rundet.
Ryg: Lang, let affaldende og ved skuldrene bred.
Vinger: Lange, brede, lukkede, og dækkende ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Knap middellange, med korte kraftige sokker og lårfjer, eller glatbenet.
Befjering: Godt udviklet og tæt tilliggende.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede og gulfahltavlede.

Farve og tegning: Alle farver rene og intensive. Lakfarver glansrige (rød og gul dog mildere bedømt). Blå og fahlede med rent, ikke skyet vingeskjold. Alle bånd rene, smalle gennemgående og adskilte. Tavlede med, om muligt, skarp vingetegning. Hvidt er hoved, smæk som er dybt tegnet og når til vingeknoer, hale med dækfjer, kile og sokker. Øvrig befjering inklusive kappe og lårfjer er farvet. Smæk regelmæssigt formet (tegnet). Alle farveafgrænsninger skarpt markeret. En smule hvid underryg og bughvidt (højst til bagkanten af brystbenet) er tilladt.

Grove fejl: For svag krop. Smal og skæv kappe. Manglende rosetter. Anløbet næb. For kort fodbefjering (strømper). Mangelfuld smæktegning. Meget højt rygsnit. Meget hvidt i bugfjerene. Hvidt og siv i slagfjer. Farvede sokker. Båndansats ved ubåndede. Tendens til 3. bånd. Matte og urene farver.

Bedømmelsesrækkefølge: Kropsform og -holdning – Farve – Tegning – Kappe – Øjen- og næbfarver – Fodbefjering.

Print