Thüringer Hvidhalet

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 452
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Thüringen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig markdueform med næsten vandret holdning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt og godt afrundet. Glathovedet.
Øjne: Orangefarvede. Øjenrandene smalle; ved røde og gule blege til rødlige, ved de andre farveslag mørke.
Næb: Middellangt; lyst ved røde og gule (ved røde hunner er lidt anløbet næb tilladt), mørkt hornfarvet ved blåfahlede og blåfahltavlede og sort ved de andre farveslag. Næbvorterne små og hvidpudrede.
Hals: Middellang. Fra basis kraftig og bliver tyndere mod hovedet. Strube godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt rundet.
Ryg: Lang, let affaldende og ved skuldrene bred.
Vinger: Lange, brede, lukkede og dækkende ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Middellange og ubefjerede. Fødderne røde, ved sorte og blåfarvede ungdyr er mørke tilladt. Neglefarve uden betydning.
Befjering: Godt udviklet og tæt tilliggende.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, blå med bronze bånd, blåtavlede, blåfahltavlede, blå bronzeskælvingede, blåfahlede sulfurskælvingede, kobberfarvede. Hvidbåndede og skælvingede i sorte, blå og blåfahlede.

Farve og tegning: Alle farver rene og intensive. Lakfarver glansrige. De blå og fahlede med rent, ikke skyet vingeskjold. Alle bånd rene, gennemgående og adskilte. De tavlede og skælvingede om muligt med skarp, regelmæssig vingeskjoldtegning. Ved bronze- og sulfurskælvingede har skæltegningen en sort søm. De kobberfarvede har en glinsende sort kropsfarve; vingeskjold kastaniebrunt med sorte fjerspidser; slagfjer sorte udvendig med eller uden finketegning; inderfanen brun. Hvid er den middelstore snippe, alle halefjer og haledækfjerene. Alle farvedele skarpt afgrænset. Øvrige fjer inklusive kile er farvet. En smule afbleget kile ved skælvingede er tilladt.

Grove fejl: For svag krop. Lyst overnæb ved blåfarvede, sorte og kobberfarvede. Anløbet næb ved røde og gule. Fjer på ben. Skyet og sodet blå. Glansløse lakfarver. Hvide stænk i hovedfarven. Manglende eller mangelfuld snippe. Hvid kile og ved anus. Skimlet kile undtagen ved de skælvingede. Farvet halefjer. Mangelfuld bånd- og skjoldtegning. Synligt tredje bånd.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og -holdning – Farve – Tegning – Næb- og øjenfarve.

Print