Sydtysk Skjolddue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 438
Ringstørrelse : 08

OPRINDELSE

Sydtyskland – især Württemberg.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig, forædlet markduefigur med rundkappe og næsten vandret holdning. Glatbenet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Temmelig bredt med hvælvet pande og fritsående, højtsiddende rundkappe, der ender i rosetter.
Øjne: Mørke med smalle rande. Øjenrandene røde ved lakfarverne og lyse til røde ved de øvrige farveslag; røde tilstræbes.
Næb: Middellangt og lyst. Vorterne glatte og hvidpudrede.
Hals: Middellang og strube godt indskåret.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Bred over skuldrene og kun lidt skrånende.
Vinger: Lange, brede og lukkede. Dækkende ryggen godt.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Korte og ubefjerede.
Befjering: Godt udviklet og glat tilliggende.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåtavlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, blåfahltavlede, rødfahlede, rødfahltavlede, gulfahlede, gulfahltavlede. Hvidbåndede og skælvingede i sorte, røde, gule, lyseblå, blå og blåfahlede. Blå rosaskælvingede.

Farve og tegning: Alle farver mættede, klare og rene. Undervingerne ved lakfarverne skal være gennemfarvede. Fedtkiler må gerne være tilstede. De blå og fahlede har rene, ikke skyede vingeskjold og de tavlede og skælvingede med så skarp og regelmæssig vingetegning som muligt. De hvidbåndede og skælvingede blå og blåfahlede har sorte henholdsvis mørke bånd; henholdsvis skælsøm. De hvidbåndede og skælvingede lyseblå er uden båndsøm henholdsvis skælsøm (sart grå søm tilladt) og har lyst udløbende slagfjer (må ikke være hvide). Alle bånd rene, smalle, gennemgående og adskilte. De blå rosaskælvingede er blå skælvingede med rustindlæg i bånd og skæl. Grundfarve og 8-10 håndsvingfjer er hvid. Farvet er vingeskjold inklusive fingerfjer.

Grove fejl: Svag krop. Fjerstubbe på ben. Smal eller skæv kappe. Manglende eller stærkt forskudte rosetter. Næbpigment. Urene eller matte farver. Mat undervingsfarve eller hvide fjer i undervingen ved lakfarverne. Båndrust hos blå. Meget brede, korte eller takkede bånd. 3. bånd. Hvide fjer mellem de farvede (vekselvinger). Færre end 8 og mere end 10 hvide slagfjer. Mere end i alt 1 hvid eller manglende fingerfjer. Farvede flanker, lår eller ryg.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Kappe – Tegning – Farve – Øjen- og næbfarve.

Print