Strasser

Udtale :
Gruppe : Formduer
Specialklub : Strasserklubben
Europastandard nr. : 023
Ringstørrelse : 10

OPRINDELSE

Tjekkoslovakiet. Fremavlet i Mähren af Florentinere, Kropperter og Markduer. Indført til Tyskland omkring 1875. Indført til Danmark 1908.

HELHEDSINDTRYK

Stor, svær og bred due – forholdsvis kort og dybtstillet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Glat, stort, bredt og godt afrundet med stigende pande.
Øjne: Røde til orangerøde. Øjenrand smal; ved røde og gule lyst kødfarvet, ellers afpasset efter den enkelte farve.
Næb: Middellangt og stærkt. Sort ved sorte og blå, mørk hornfarvet til sort ved rødfahlede,  rødfahltavlede og rødfahlmørktavlede, hornfarvet med mørk snip ved blåfahlede, blåfahltavlede og blåfahlmørktavlede, lyst hornfarvet ved gulfahlede, gulfahltavlede og gulfahlmørktavlede, lyst kødfarvet ved røde og gule. Næbvorter godt udviklede, men ikke for grove.
Hals: Middellang, kraftig og trædende fyldigt frem fra skuldrene. Struben godt indskåret.
Bryst: Meget bredt, dybt-fremadhvælvet og godt afrundet.
Ryg: Bred, forholdsvis kort og let skrånende.
Vinger: Kraftige, forholdsvis korte og hvilende på halen.
Hale: Godt lukket og dannende med ryggen en lige linie. Halen må kun være lidt længere end vingespidserne.
Ben: Korte, kraftige og ubefjerede. Tånegle i samme farve som næbbet.
Befjering: Fjerene godt udviklede men ikke for løse og bløde. Brede men ikke for lange. Tilliggende.

Farveslag: Blå med sorte bånd, blå  uden bånd, sorte, røde, gule, blåfahlede med mørke bånd, rødfahlede med bånd, gulfahlede med bånd, blåfahlede uden bånd, rødfahlede uden bånd, gulfahlede uden bånd, blåtavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede, blå mørktavlede, blåfahlmørktavlede, rødfahlmørktavlede, gulfahlmørktavlede, blå med hvide bånd, lyseblå med hvide bånd, sorte med hvide bånd, røde med hvide bånd, gule med hvide bånd, blåskælvingede, lyseblåskælvingede, sortsømmede, rødsømmede, gulsømmede.

Farve og tegning: Blå i sart, lys tone ved hanner; ved hunner noget mørkere. Slagfjerene fremtræder mørke. Sorte, røde og gule mættede og glansfulde. Ved de tavlede skal en om muligt regelmæssig tegning på vingeskjoldet være fremherskende; også ved de mørktavlede skal vingeskjoldet om muligt være regelmæssigt mørktavlet med eller uden sømagtig tegning. Ved de hvidbåndede og skælvingede i blå, skal slagfjerene og hale i lukket tilstand med gennemfarvet; ligesom sortsømmet vingebånd og skæltegning. Hvidbåndede og skælvingede lyseblå med lyst udløbne slagfjer og lyst halebånd, bånd og skæltegning uden søm (sart, grå søm tilladt). Skæltegningen om muligt ren og regelmæssig. Hvidbåndede og sømmede i sorte, røde og gule har spejltegning i slagfjer og hale eller de er sømmede (gennemfarvet er ingen fejl). Skjoldfjarven på de sortsømmede er om muligt hvid; ved de rød- og gulsømmede lys. Kanten på hver skjoldfjer er tegnet i tegningsfarven. Ved rød- og gulfahltavlede og fahlede skal der være farvestof, farvestof i ryg, slagfjerene (skjult), hale og kile. Grundfarven hvid. Farvet er hoved med en middelstor smæk, vinger, ryg, haledække, hale, underhale (kile) og fjerpartiet omkring benene (bukser); disse om muligt små.

Grove fejl: For lille og let, smal krop. For lang. Lange fjer. For høj stilling. Fjerpigge på ben. Antrukket hale. Slap vingeholdning. Manglende rygdækning. Spidst, racefremmed hoved. Gule eller grønne iris. Grove eller røde øjenrande. Meget anløbet næb ved røde og gule. Hvide slag- eller halefjer. Hvid kile. Siv i slagfjerene, halen eller kilen (bortset fra hvidbåndede, skælvingede og sømmede). Hvid ryg. Farvede pletter på bryst eller bug. Meget farvede lår. For stor smæk eller nakkepisk. Uren, skjoldet, skyet eller glansløs farve. Meget bløde fjer.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og størrelse (brystbredde og -dybde, rygbredde, kort kropsform, kropsholdning og -stilling)  – Hoved (form og øjenfarve, øjenrand, næbfarve) – Farve – Tegning (også bånd-, tavl- og skæl- og sømtegning)

Print