Stærdue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 405
Ringstørrelse : 07

OPRINDELSE

Meget gammel race, der med sikkerhed allerede i det 16. århundrede er opdrættet i Syd- og Mellemtyskland.

HELHEDSINDTRYK

Stærduerne i alle farveslag ligner en markdue med slank, men kraftig form.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt rundt. Let hvælvet. Pavestære med rundkappe og munkestære med spidskappe; alle andre glathovedet, med rundkappe eller med spidskappe.
Øjne: Mørke ved munkestære og pavestære; ildrøde ved mørkhovedet. Øjenrandene er smalle og diskrete, lys kødfarvet til røde ved hvidhovedet henholdsvis pavestære, røde og gule. Mørke ved alle andre farveslag.
Næb: Middellangt. Kødfarvet ved munkestære, røde og gule. Ved pavestære er overnæbbet kødfarvet og undernæbbet sort. Sort ved alle andre farveslag.
Hals: Mellemlang. Træder bredt frem af skuldrene; struben godt udrundet.
Bryst: Godt afrundet. Let fremtrædende.
Ryg: Lang. Godt rundet. Let skrånende.
Vinger: Lange og godt lukkede.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Korte og ubefjerede. Negle sorte; kun ved munkestære lyse. Røde ben; ved ungdyr endnu mørke.
Befjering: Stramt tilliggende.

Farveslag: Sorte, blå, røde, gule, blåskælvingede; farveslag af sorte og blå: Pavestære, hvidhalede stærduer, munkestære, marmorstærduer, pavemarmorstærduer, hvidhalede marmorstærduer, marmormunkestærduer, silberschupper, pavesilberschupper, hvidhalede silberschupper og munkesilberschupper.

Farve og tegning:
1. Sorte stærduer: Grundfarven er dybsort med grøn glans uden brunt eller siv i slagfjer og hale. Halsen grønt changerende. På den nedre forhals befinder sig den melerede til renhvide halvmåneformede stærtegning. Den opstår ved, at fjerene på dette sted fremviser en hvid spids med fin, sort, grøntchangerende sømning. Halvmånen skal have en bredde af ca. 3 cm og ca. den dobbelte længde. Den må foroven og forneden være mest muligt skarpt afgrænset uden huller og til begge sider spidse til, uden at gå over i baghalsen. Det er en fejl, når stærtegningen går over i de korte hals- eller brystfjer. Båndene renhvide, smalle og gennemgående; så godt adskilte som muligt.
2. Blå stærduer: Grundfarven renblå. Vingeskjoldet regelmæssigt, så lyst som muligt med mørke slagfjer. Stærtegning som ved de sorte; båndene renhvide med sort sømning, smalle og gennemgående. Blåskælvingede har grundfarve og tegning som ved blå stærduer. Vingeskjoldet med så klar hvid skæltegning som muligt med sort rand. Slagfjer uden finketegning.
3. Røde og gule stærduer: Grundfarven rød. Stærtegning og bånd som ved de sorte.
4. Pavestære: Farve og tegning som ved sorte hhv. blå stærduer. En bred rundkappe med rosetter afslutter den hvide hovedplade bagtil. Hovedpladen bliver afgrænset af en lige linie gennem øjet eller dets underkant fra næbvinkel til muslingekappens nedre kant. Den hvide hovedplade må i hele sin bredde nå frem til kappen. Brille mellem nakkevinkel og øje ønskes, men forlanges ikke.
5. Hvidhalede stærduer: Grundfarve og tegning som ved de sorte hhv. blå stærduer. De 12 halefjer og haledækket må være hvide. Kilen skal være farvet. Over næbvorterne befinder sig en lille hvid snippe.
6. Munkestærduer: Grundfarve og tegning som ved sorte hhv. blå stærduer, dertil munketegning. Hovedet, de yderste 7-10 slagfjer, hale med haledække og kile hvide; afgrænsningslinier skarpest mulige. En anelse hvidt ved lårene straffes ikke. Højt ansat spidskappe.
7. Marmorstærduer: Grundfarve og tegning som ved sorte hhv. blå stærduer. Vingeskjoldet med så lille, hvid trekantskæltegning som muligt. Skæltegningen skal være så regelmæssigt fordelt over vingeskjoldet som muligt. Slagfjerene af 1. orden har finketegning.
8. Pavemarmorstærduer: I farve og tegning ved marmorstærduer med pavetegning.
9. Hvidhalede marmorstærduer: Farve og tegning som ved marmorstærduerne. Hvid haletegning som ved hvidhalede stærduer.
10. Marmorstærmunkeduer: Farve og tegning som ved marmorstærduer. Munketegning som ved munkestærduer.
11. Silberschupper: Grundfarve som ved sorte hhv. blå stærduer. Stærtegningen består her af et ca. 15 mm bredt (hvidt med sort flimmer) bånd, der går rundt om halsen og bagtil løber sammen med hjertetegningen. Vingeskjoldet er hvidt. Hver fjer har ved enden en pilespidsagtig sort eller blå tegning. Hjerte og overryg skal fremvise samme tegning; dog er denne for det meste en sømning. Finketegningen som ved marmorstærduerne. Blå med eller uden finketegning.
12. Silberschuppepavestære: Farve og tegning som ved silberschupper. Hvidhaletegning og hvid snippe som ved hvidhalede stærduer.
13. Hvidhalede silberschupper: Farve og tegning som ved silberschupper. Hvidhaletegning og hvid snippe som ved hvidhalede stærduer.
14. Silberschuppemunkeduer: Farve og tegning som ved silberschupper. Munketegning som ved stærduemunkeduerne. Blålig tone i bugfarven tilladt ved sorte.

Grove fejl: For svag krop. Fjer på løb og tæer. Meget mangelfuld kappe. For mørk grundfarve ved blå varianter.
Sorte stærduer: Grå, mat eller glansløs farve. Rust i månen og båndene. Meget mangelfuld bånd- og måneform. Siv i slagfjer, hale og kile. Hvide skæl på kroppen eller skimlet hoved.
Blå stærduer: Meget mørkeblå farve. Lyse eller fahlede slagfjer. Hvidt i bug, ryg eller kile. Takkede eller for brede bånd.
Blåskælvingede stærduer: Som ved blå stærduer samt meget uren eller uregelmæssig skæltegning.
Marmorstærduer: Som ved de sorte stærduer. Manglende finketegning. Meget lyst skælvinget skjold.
Silberschupper: Utilfredsstillende farve. Skimlet hoved. Hvide skæl på lår. Rust eller sod i vingeskjoldet. Synligt siv i slagfjerene ved lukkede vinger. Manglende eller for grov finketegning ved det sorte farveslag.
Pavestærduer: Mangelfuld hovedtegning. Mørkt overnæb. Lyst undernæb. Skæg. Tynd, smal kappe.
Hvidhalede stærduer: Manglende snippe. Hvidt eller siv  i kilefjer. Mindre end 12 hvide halefjer.
Munkestærduer: Meget hvidt ved gump. Mindre end 7 og mere end 10 hvide slagfjer. Bred kappe. Plettet næb.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform – Farve (ved duer med sjælden tegning går tegning foran) – Bånd og vingetegning – Måne henholdsvis halsring – Kappe – Næb- og øjenfarve.

Print