Show Antwerp

Udtale :
Gruppe : Formduer
Specialklub : Alle andre racer
Europastandard nr. : 026
Ringstørrelse : 10

OPRINDELSE

Fremavlet i den sidste tredjedel af det 19. århundrede, som udstillingsbrevdue i England af Antwerpener brevduer, Indianere, Owls og andre racer.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig figur med let opret holdning. Temmelig dyb i stilling. Stærkt hoved, som findes i tre forskellige typer: Short (kort), Middle (middel) og Longfaced (langt).

RACEKENDETEGN

Hoved: Stort og tykt i ægform, hvor den spidse ende er tænkt som næb. Ved den langhovede er pandebuen længere; ved den korthovede er det mere en kreds (nærmest mæfikhoved) og den middelhovede ligger imellem de to. Baghovedet skal være så tykt som muligt, og kinderne godt udfyldte og markerede. Set fra oven løber linierne fra næbvorterne til baghovedet uden indsnævringer i en let kileform.
Øjne: Store, med et vågent udtryk og god afstand fra isses overkant til øjets placering. Lysende røde til orange. Øjenrandene smalle og faste; frem mod næbbet noget bredere. Øjenrandsfarven tilpasset fjerfarven.
Næb: Knapt middellangt. Tykt, stumpt, over- og undernæb af samme styrke og godt lukket. Vorter af fint væv; korte og vingeagtigt anlagt. Bagsiden S-formet og indpasset i næb og pandebuen.
Hals: Hellere kort end middellang. Kraftig. Struben godt indskåret.
Bryst: Godt hvælvet og bredt.
Ryg: Lang og flad. Skuldrene brede og godt markeret.
Vinger: Brede og godt lukkede; liggende let på halen.
Hale: Middellang. Skal næsten røre underlaget. Smal, men de enkelte halefjer skal være brede.
Ben: Korte, kraftige og glatbenede. Tæer godt spredte. Låret muskuløst.
Befjering: Glat og tætliggende.

Farveslag: Hvide, sorte, dunfarvede, røde, gule, brune, blå med sorte bånd, blå uden bånd, mørke, dominant røde, dominant gule, blåfahlede, brunfahlede, rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, mørktavlede, blåfahltavlede, brunfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede. Scheckede og skimlede i de nævnte farver. Sorttigrede, duntigrede, bruntigrede, blåtigrede, rødtigrede, gultigrede.

Farve og tegning: Rene farver. Båndene brede med intensiv farve og kraftig metalglans i halsbefjeringen.

Grove fejl: For ringe størrelse. Smal krop. Vandret holdning. Antrukket hale. Høj stilling. Kantet eller smalt hoved. For svagt eller spidst næb. Halskryds. Sabelvinger.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Hoved med næb og vorter – Øjne og øjenrande – Kropsform og -masse – Stilling – Befjering – Fjerfarve

Print