Sachsisk Vingedue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 469
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Sachsen. Er fra gammel tid opdrættet særlig i Erzgebirge og Lausitz, men også i Schlesien og Böhmen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig, dybtstående markduefigur. Kraftig fodbefjering. Med rundkappe eller glathovedet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt og hvælvet. Middelhøj pande. Glathovedet eller med bred, tæt, fritstående rundkappe, der løber ud i rosetter.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle; kødfarvede til røde.
Næb: Middellangt. Hos røde og gule kødfarvet. Hos sorte er overnæbbet sort. Hos blå mørkt. Hos blåfahl og blåfahltavlede lyst hornfarvet. Undernæb er kødfarvet.
Hals: Middellang, kommende fuldt ud fra kroppen. Struben godt indskåret.
Bryst: Bredt, godt hvælvet og fremtrædende.
Ryg: Lang, bred og let skrånende.
Vinger: Kraftige, lange og bredfjerede.
Hale: Lang og godt lukket. Må ikke berøre underlaget.
Ben: Dyb stilling. Lang og tæt fodbefjering. Det samme gælder for lårfjerene.
Befjering: Rigt udviklet; dog ikke løs.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå, blåfahlede, alle med hvide bånd eller hvidskælvinget. Sorte, røde og gule uden bånd. Blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd blåfahlede uden bånd, blåtavlede, blåfahltavlede.  Reisserflügel: røde og gule.

Farve og tegning: Lakfarverne rene og glansrige. Blå og blåfahlede lyse og regelmæssige. Skælvingede har gennemfarvede slagfjer, set ude fra. Sortskælvingede må have finketegning. Bånd så rene, smalle, glatliniede, gennemgående og adskilte som muligt. Hvide bånd hos blå og blåfahlede med sart, mørk sømning. Grundfarve hvid. Farvet er en pandesnippe, fodbefjering og vinger, med undtagelse af skulderfjerene, således, at der dannes et bredt, godt afrundet hvidt ryghjerte. Lårbefjering helst hvid; lidt farve skal ikke straffes. Snippen er smalt ansat, bliver bredere opefter – pæreformet – og må i højde højst nå til øjenmidte; og i siderne må den ikke nå til øjenrandene.
Reisserflügel er rødtavlede eller gultavlede. Tavlpletterne så store som muligt, lyse fjerspidser så små som muligt (=mørktavlet). Slagfjerpigment kun på inderfanerne. Ved lukket vinge er slagfjerene lyse. Også fodbefjeringen er lys, men ikke hvid. Overnæb er mørk henholdsvis lys hornfarvet.

Grove fejl: Svag krop. For kort, sparsom eller stærkt beskadiget fodbefjering. Smal eller skæv kappe. Urent undernæb. Anløbet næb hos røde og gule. Mørk anløbet øjenrand. Meget mangelfuld snipform. Farvet skæg eller pletter i hjertet. Matte eller urene farver. Meget siv i slagfjer. Rust eller peber i bånd eller i skæl. Meget brede, korte, stærkt takkede eller afbrudte bånd. Synligt 3. bånd. Flere hvide fjer eller siv i fodbefjeringen.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Fodbefjering – Farve – Tegning – Bånd – Skæltegning – Kappe – Næbfarve – Øjenfarve.

Print