Sachsisk Storkedue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 470
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Sachsen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig og lavtstillet markdueform med sokker og enten glathovedet eller rundkappet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Aflangt og hvælvet med regelmæssig høj pande. Glathovedet eller med bred, tæt rundkappe, som løber ud i rosetter.
Øjne: Mørke med smalle hudfarvede til røde øjenrande.
Næb: Langt. Hudfarvet hos røde og gule, mens sorte og blå har sort overnæb.
Hals: Middellang med godt indskåret strube.
Bryst: Bredt, fremtrædende og godt afrundet.
Ryg: Lang og svagt skrånende.
Vinger: Lange og lukkede.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Lavtstillede med tætte og så lange sokker som muligt.
Befjering: Godt udviklet og tætliggende.

Farveslag: Sorte, blå, røde, gule, blåfahlede.

Farve og tegning: Lakfarverne mættede. Blå lyse med så mørke slagfjer som muligt. Grundfarven er hvid, mens pandesnippe, fodbefjering, 13-15 slagfjer og disses dækfjer (ikke synlige ved lukket vinge), fingerfjer med omkringliggende vingedækfjer er farvede. Ved lukket vinge danner disse små vingedækfjer på vingekanten en langtrukket trekant, der kaldes “blomsten”. Snippen er smalt aftegnet ved næbroden og bliver bredere opefter (pæreformet) og slutter i højde med midten af øjet, i siderne må den ikke nå til øjenrandene.

Grove fejl: Svag krop. For kort eller åben fodbefjering. Smal eller skæv kappe. Urent undernæb. Anløbet næb hos røde og gule. Mørk anløbet øjenrand. Meget mangelfuld snippeform. Farvet skæg. For få farvede slagfjer eller hvide mellem de farvede. Farvede båndfjer. For stor, meget uregelmæssig eller manglende blomst. Flere hvide sokkefjer. Mat eller uren snippe- eller sokkefarve. Siv eller rust i slagfjer. Mat eller uren slagfjersfarve

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Form – Tegning – Farve – Fodbefjering – Kappe – Næbfarve.

Print