Sachsisk Skjolddue

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 471
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Sachsen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig, dybtstående markduefigur med kraftig fodbefjering. Glathovedet med rundkappe eller dobbeltkappet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt. Hvælvet. Pande mådeholdent høj. Glathovedet med rundkappe eller dobbeltkappet. Kappe fritstående, bred, tæt og sluttende i rosetter. Næbnellike så stor som muligt; underbygning påkrævet for at bevare synsfriheden.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle. Lys kødfarvede til røde.
Næb: Middellangt og kødfarvet.
Hals: Middellang og kommende fuldt ud fra kroppen. Struben godt indskåret.
Bryst: Bredt, godt hvælvet og fremtrædende.
Ryg: Bred, lang og kun lidt skrånende.
Vinger: Kraftige, lange og bredfjerede.
Hale: Lang og lukket. Næsten vandret båret.
Ben: Dyb stilling. Lang og tæt fodbefjering; gælder også lårbefjering.
Befjering: Rigt udviklet, dog ikke løs.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå og blåfahlede, alle med hvide bånd eller hvidskælvingede. Blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, blåtavlede og blåfahltavlede.

Farve og tegning: Lakfarverne rene og glansrige. Blå farver lys og regelmæssig. Båndene rene og så smalle, glatliniede, gennemgående og adskilte som muligt. Hvide bånd hos blå med sart, mørk sømning. Skæltegningen trekantet og regelmæssig. Grundfarve hvid. Farvet er vingeskjolder inklusive fingerfjer. Hos røde og gule er det tilladt, at armsvingfjerene viser lyst spejl på enden, hvis båndene er rene. 8-10 slagfjer er hvide.

Grove fejl: Svag krop. For korte, sparsomme eller beskadigede sokker. Smal eller skæv kappe. Meget lille eller opretstående nellike. Hængenellike. Indskrænket synsfrihed. Næbpigment. Matte eller urene farver. Rust eller stærk peber i bånd eller skæltegning. Meget brede, korte, stærkt takkede eller afbrudte bånd. Udefra synlig ansats til 3. bånd. Farvede slagfjer mellem de hvide. For få eller for mange hvide slagfjer. Mere end 2 hvide eller manglende fingerfjer. Farvede sider, lår eller ryg.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Farve og tegning – Bånd henholdsvis skæltegning – Fodbefjering – Kappe og nellike – Næbfarve – Øjenfarve.

Print