Sachsisk Pave

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 466
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Sachsen. Sandsynligvis fremavlet af den oprindelige form af Paveduer og Trommeduer.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig og dybtstående markduefigur med tæt, godt udviklet fodbefjering. Altid dobbeltkappet.

RACEKENDETEGN

Hoved: Hvælvet. Bredt med fjerrig muslingekappe med rosetter. Godt udviklet næbnellike; underbygning påkrævet for at bevare synsfriheden.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle og blege til rødlige.
Næb: Middellangt og kødfarvet. Undernæb mørkt hos sorte og blå. Små, mørke pletter på overnæbbet under næbnelliken hos sorte og blå, særligt hos gamle dyr, er ingen grov fejl.
Hals: Sammentrængt og kraftig. Strube godt indskåret.
Bryst: Bredt, fremtrædende og dybt båret.
Ryg: Lang, bred og let skrånende.
Vinger: Kraftige, brede og godt tilliggende.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Tæt og godt befjerede. Det samme gælder lårbefjeringen. Dyb stilling.
Befjering: Rigt udviklet og godt tilliggende.

Farveslag: Sorte, blå, røde, gule, alle med hvide bånd eller hvidskælvinget samt blå uden bånd.

Farve og tegning: Blå med lys farvetone, de andre farver rene og mættede. De skælvingede med klar trekanttegning. De sorte hvidskælvingede med eller uden finketegning. Ved den ellers farvede fjerdragt er kun hovedpladen hvid. Afgrænsningen går fra næbvinkel gennem øjet eller dets nederste rand mod baghovedet til kappen, som er farvet. Næbnelliken er hvid.

Grove fejl: For kort eller for svag krop. For høj stand. For kort, skæv eller for dybt skåret hovedplade. Stærke mangler ved næbfarven. Smal eller skæv kappe. Skæv eller opretstående nellike. Hængenellike og indskrænket synsfrihed. Meget mangelfulde bånd eller mangler ved skæltegning. Matte eller ujævne farver. Særlig blå hale, kile eller bug hos røde. For lys ryg eller stærkt rødligt bryst hos blå. Skimlede eller hvide fjer i hale, kile, sokker eller i baghals.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Fjerfarve – Hovedtegning – Kappe og nellike – Fodbefjering – Bånd – Øjenfarve – Næbfarve.

Print