Nürnberg Svale

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 447
Ringstørrelse : 09

OPRINDELSE

Middelfranken.

HELHEDSINDTRYK

Langstrakt, kraftig markduetype med rundkappe og middellang fodbefjering.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langlig rundt. Hvælvet pande. Ikke for dybt ansat kappe; fremadrettet uden at ligge på, løbende ud i rosetter på begge sider.
Øjne: Mørke. Øjenrandene livligt røde.
Næb: Middellangt. Hos røde og gule kødfarvet. Overnæbbet sort hos sorte, blå og blåtavlede. Hornfarvet hos blåfahlede, rødfahlede og blåfahltavlede. Lys hornfarvet hos gulfahlede. Undernæbbet er hos alle farveslag kødfarvet. Vorter glatte.
Hals: Knap middellang. Kommer fuldt ud fra brystet.
Bryst: Bredt og godt hvælvet.
Ryg: Lang og let skrånende.
Vinger: Lange og lukkede.
Hale: Lukket.
Ben: Tæt, kort fodbefjering med gribbefjer. Ved de mørke farveslag må der lægges vægt på mørke negle.
Befjering: Tilliggende. Godt udviklede fedtkiler.

Farveslag: Sorte, røde og gule. Blå med eller uden sorte bånd. Blåtavlede. Blåfahl med eller uden mørke bånd. Blåfahltavlede, rødfahlede og gulfahlede.

Farve og tegning: Fremkaldt af fedtkiler er farverne yderst mættede og glansfulde; også de blå og fahlede har en mørkere tone end ellers. Sorte, røde og gule må have gennemfarvet undervinge. Grundfarve hvid. Farvet er vinger (med undtagelse af skulderfjerene) fodbefjering og hovedplade. Kappe hvid. De hvide skulderfjer danner et så bredt som muligt godt lukket ryghjerte. Den farvede hovedplade skal gå igennem øjet eller dettes nederste rand. Mellem øje og næbvinkel forlanges en farvet plet (Myg). Set ude fra skal gribbefjerene være hvide.

Grove fejl: For svag krop. For høj stand. Forkert næbfarve. Manglende fedtkiler. Stump farve. For kort hovedplade. Åbent skulderhjerte. Helt farvede gribbefjer. Mat undervingsfarve hos lakfarverne eller hvidt i undervinge. For dybt siddende kappe. Manglende rosetter. For kort eller for lang fodbefjering.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Form og størrelse – Tegning og farve – Kappe – Fodbefjering – Øjenrand – Næbfarve.

Print