Montauban

Udtale : Mon-ta-ban
Gruppe : Formduer
Specialklub : Kæmpedueklubben
Europastandard nr. : 003
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Det sydvestlige Frankrig, nærmere betegnet Garonnedalen og området ved Montauban.

HELHEDSINDTRYK

Meget stor, kraftig, lang, bred dybt stående due, med næsten vandret holdning og hoved med rundkappe. Mindstevægt 800 g, gerne mere.​

RACEKENDETEGN

Hoved: Stort, bredt, langt og noget udfladet med høj, bred let hvælvet pande. Fra issen til rundkappen mest mulig vandret. Rundkappen består af flere rækker, forholdsvis lange, fine og fleksible fjer, der kommer fra en drejet nakkebasis, opad rettet og tegner en regelmæssig halvcirkel. Foran er den bredere end hovedet med ca. 1 cm. Dobbeltsidige rosetter i højde med øjnene, som de kan nå frem til. Fra rundkappen over nakken til skuldrene er en løs mankeagtig befjering. Desuden har duerne såvel i rundkappen, som hals- og brystfjer, meget fine lange hårfjer, der viser en fin penselagtig afslutning.

Øjne: Mørke ved hvide, Perleøje hos alle andre farveslag. Øjenrand smal, rosa til rød, passende til farven.

Næb:Middellangt, kraftigt, næsten lige. Kødfarvet til sort afhængig af farven. Næbvorter lange og hvidpudrede.

Hals: Meget stærk, forholdsmæssig kort med lange og fyldige fjer.

Bryst: Meget bredt, dybt og let fremtrædende.

Vinger: Meget lange. Båret på halen (spændvidde 96-105cm).

Hale: Bred og flad. Bestående af 12-16 halefjer.

Ben: Korte, kraftige og ubefjerede.

Fjerdragt: Lange blødt tilliggende fjer.

Farveslag:  Sort, dun, rød, gul, blå med sorte bånd, blåtavlet, sølv med mørke bånd, sølvtavlet, askerøde med bånd, askerød tavlet, askegul med bånd, gultavlet. Tigrede i de nævnte farver: Hvid.

Farve og tegning: Alle farver rene og regelmæssige. Båndene længst mulige og adskilte. Tavlede så ensartede i tavl som muligt. Scheckede med uregelmæssigt fordelt, farvede og hvide fjer over hele kroppen.

Grove fejl: For små dyr, smalt bryst, ryg og underryg såvel som for smal hale, holdning afviger for meget fra vandret. Smalt og lille hoved, for lille eller ubetydelig rundkappe, manglende rosetter.

 

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – størrelse – form og holdning – rundkappe – hoved med øjne og næb – fjerdragt – farve, tegning og regelmæssigt schecket.

Print