Mondain

Udtale : Mon-dæjn
Gruppe : Formduer
Specialklub : Kæmpedueklubben
Europastandard nr. : 006
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Frankrig. Oprindeligt opdrættet til slagtebrug, og er senere udviklet lokalt til den nuværende udstillingsdue.

HELHEDSINDTRYK

Stor. Bredt og dybt bryst. Temmelig kort, lavtstillet, vandret kropsholdning. Lille hoved. Vægten er hos hanner mindst 1.100 gram, ved hunner 1.000 gram.

RACEKENDETEGN

Hoved: Glat, forholdsmæssigt lille, afrundet, skal gå over i halsen uden antydning af nakke. Panden skal stå næsten vinkelret på næbbet.
Øjne: Ved hvide og på duer, hvor hovedet er overvejende hvidt, skal farven være mørk, ellers orangefarvet eller røde. Øjenrandene skal være diskrete; ved de sorte og blå. farver skal de være mørke; ved alle andre farver: lyse.
Næb: Middellangt, ikke for kraftigt. Ved de hvide er næbbet lyst kødfarvet. Ved røde, gule og ved de scheckede er næbbet lyst hornfarvet. Ved rød- og gulfahlede og ligeledes ved rød- og gulfahltavlede og deres skimmelfarver: hornfarvet. Ved de andre farveslag: mørkt til sort. Vorter: svagt udviklede og hvide.
Hals: Middellang, stolt båret, kraftigt ansat og den bliver væsentlig tyndere mod hovedet. Struben godt indskåret.
Bryst: Meget bredt og dybt. Godt fremad hvælvet.
Ryg: Ikke for lang, næsten vandret, lidt hul, bred ved skuldrene og bliver smallere mod halen. Afrundet til siderne.
Vinger: Temmelig korte og brede, ligger tæt til kroppen og dækker ryggen godt.
Hale: Kort og lukket. Båret vandret til let hævet.
Ben: Korte og kraftige. Bredt fra hinanden. Ubefjerede eller med små bukser. Lårene er dækket af bugbefjeringen.
Befjering: Korte, tilliggende, brede fjer med forholdsvis stor dunandel

Farveslag: Hvide, sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede, blåskimlede, rødfahlskimlede, gulfahlskimlede. Tigrede i sorte, røde og gule. Scheckede i sorte, røde og gule.

Farve og tegning: Alle farver intensive og rene. De blåfarvede, fahlede og tavlede med hvid ryg. De båndede med tydelige bånd. De tavlede med om muligt markeret, regelmæssig tavltegning. De skimlede må vise en synlig båndtegning. Tigrede så regelmæssigt tegnet som muligt; slagfjer og hale farvet. Scheckede med regelmæssig fordelt farvet tegning; slagfjer og hale så scheckede som muligt (ikke ren hvid).

Grove fejl: For lille eller for lang krop. Smalt bryst. Manglende brystdybde. Lang eller kort hals. For høj stilling. For højt eller for lavt båret hale. Hængevinger. Manglende rygdækning. Tykt, stort eller fladt hoved. Manglende næb-pande-vinkel. Røde øjenrande. Kraftigt, kort næb. Meget store farve- eller tegningsfejl. Antydning af bånd hos blå uden bånd.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og -størrelse (brystbredde, brystdybde, skulderbredde, hals, kropskorthed, kropsholdning og stilling) – Hovedform – Øjenfarve – Fjerfarve – Tegning

Print