Lahore

Udtale :
Gruppe : Formduer
Specialklub : Alle andre racer
Europastandard nr. : 037
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Opdrættet gennem mange år i området Lahore i det nordvestlige Forindien (Pakistan). Indført til Tyskland i 1880 og til Danmark omkring 1915.

HELHEDSINDTRYK

Stor, kraftig, ikke for lang due med fri stand og næsten vandret kropsholdning. Den er meget særpræget ved sin egenartede tegning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Stor, bred trukket isse, dog uden fladhed, panden så stejl som muligt, hvælvet.
Øjne: Store og mørke med smalle, røde øjenrande.
Næb: Middellangt, kraftigt og lyst. Lidt mørkt anstrøg ved næbvorterne er uden betydning.
Hals: Middellang, kraftig og svagt buet.
Bryst: Bredt, afrundet og fyldigt. Jo mere fyldigt brystet er, des bedre er duen.
Ryg: Bred og svagt skrånende.
Vinger: Så brede som muligt, lukkede og båret på halen.
Hale: Middellang og bredfjeret, godt lukket og bæres svagt skrånende i lige linie med ryggen.
Ben: Middelhøje, med fri stand. Sokker knap middellange, tætte og så lukkede som muligt. Godt udviklede gribbefjer.
Befjering: Glat og ikke for stramtliggende.

Farveslag: Sorte, sølvfarvede, røde og gule. Blå med og uden sorte bånd. Blåfahlede med mørke bånd.  Blåtavlede, blåfahltavlede, dunfarvede (tidligere benævnt marmoreret), rødfahlede og gulfahlede.

Farve og tegning: Sorte, røde og gule har mættede farver. Blå- og sølvfarvede skal være rene i farven. Dunfarvede har et mere eller mindre regelmæssigt fordelt markant gulligt islæt pa mørkegrå grund. Rødfahlede er rødbrune, gulfahlede er gennemfarvede gule; også båndene. Den øverste del af ryggen og vingeskjoldene (så rene som muligt) lyse og lyst udløbende slagfjer. Strube, forhals, bryst, bug, ryggens bagerste del og halen skal være hvid. Mellem den farvede hoved- og halstegning og øjnene skal der være en hvid stribe, så øjnene ligger frit i et hvidt farveområde. Panden, det øverste af hovedet, baghovedet og baghalsen, den øverste del af ryggen og vingerne med slagfjer, skal være regelmæssigt farvet. Hos blå og sølvfarvede hunner tillades en lidt mørkere tone på vingeskjoldene.

Grove fejl: Svag krop. Lang eller smal figur. For højt- eller lavtstillet. Meget skrånende holdning. Flad pande. Meget åben ryg. Hængende vinger. Helt mørkt overnæb. For blege øjenrande (hos blå farveslag tillades dog noget lyse). Uregelmæssig hovedtegning. Hvide fjer over næbvorterne (snippe). Hvide slagfjer. Helt hvid ryg eller løbende til haledækfjerenes farvede ryg. Farvede fjer på bryst, bug eller i hale. Meget svag fodbefjering. For lidt farvepigment i slagene hos røde og gule. Meget skjoldet vingeskjold.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og størrelse – Holdning – Tegning – Farve – Fodbefjering

Print