King

Udtale :
Gruppe : Hønseduer
Specialklub : Dansk King Club
Europastandard nr. : 204
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Fremavlet i USA af Romere, Maltesere, Brevduer og Duchess. De hvide er fremavlet ca. 1890. Sølvfarvede er fremavlet efter år 1900.

HELHEDSINDTRYK

Kroppen skal være bred, godt afrundet og så kort som mulig. Kroppen må ikke føles svampet. Højde ca. 30 cm. Længde, fra bryst til halespids ca. 24 cm. Brystbredde ca. 14 cm. Brystdybde ca. 12 cm. Vægt: 850 – 1050 gram.

RACEKENDETEGN

Hoved: Middelstort, bredt og velafrundet i passende forhold til den kraftige hals og det brede bryst. Hovedet må ikke være indknebet over vorterne eller være slangeagtigt.
Øjne: Fremtrædende, runde og klare – skal være anbragt i en afstand af ca. 3/5 af hovedets længde fra det bageste punkt. Øjnene er lys orange hos røde, gule sorte, dun, blå, askerødbåndet, askegulbåndet, andalusier og indigo. Hos hvide skal øjnene være rødbrune og hos brunbåndede og brune forlanges perlefarvede øjne. Ved andre farver skal øjenfarven svare til duens grundfarve. Øjenrandene skal være fuldstændig runde, fintvævede og ikke over 16 mm i diameter. Skal være synlige hele vejen rundt. Øjenrandsfarven hos sorte, dun, blå, andalusier og indigo forlanges blommefarvet til grå. Hos hvide, røde, gule, brune og hos brunbåndede forlanges røde øjenrande. Øjenrandsfarven hos askefarvede skal være grå.
Næb: Skal være kort, kraftigt og skal bæres vandret. Næbfarven er lyserødt hos hvide. Sort hos sorte, blå og askerødbåndede; hornfarvet hos dun, brune, brunbåndede, og askegulbåndede; blåsort hos andalusier; mørk hornfarvet hos indigo uden bånd og mørk stålgrå hos indigo med bånd. Kødfarvet hos røde og gule – hornfarvet er dog tilladt. Hos andre farver skal næbfarven svare til duens grundfarve. Næbvorterne skal være små, glatte, hvidpudrede eller rimfrostagtige af farve.
Hals: Moderat kraftig, således, at den står i forhold til de brede skuldre og den velafrundede krop. Halsen skal bæres lodret. Det punkt, hvor den bageste del af halsen går over i skuldrene, skal så vidt muligt ligge på en lodret linie gennem haserne. Næbspidsen skal være bag den lodrette linie gennem det fremskudte brysts forreste punkt. Halsen skal ikke være overdrevent indskåret unde næbbet.
Bryst: Brystet er den del af en due, som befinder sig foran benene, og afgrænses af den nederste del af halsen, men omfatter ikke den del af kroppen omkring brystbenet, som befinder sig bag benene. Brystet skal være fremtrædende, bredt og velafrundet, således at det træder tydeligt frem under vingeknoerne. Brystet skal bæres symmetrisk, når duen står ret op. Den nederste del af brystet skal være en buet linie med den bagerste del af brystbenet.
Krop: Kort og bred samt fast, dyb og velafrundet.
Brystben: Brystben: Skal være så langt som muligt i forhold til den korte krop for at ende i en blød bue, så nær anus som muligt. Brystbenet skal være lige – og »ligge dybt i duen«.
Ryg: Kort og bred fra skuldre til hale. Må ikke aftage for hurtigt i bredden mod haleroden. Ryggen skal danne en blød kurve mellem bageste del af halsen og den løftede hale.
Vinger: Skal holdes tæt ind til kroppen og ligge let hen over halerod og hale. Vingespidserne må røre hinanden på midten af halen. Vingerne skal være 2 cm. kortere end en acceptabel kort hale. Vingeknoerne skal være godt dækket af brystfjerene. 10 slagfjer er korrekt antal.
Hale: Skal være kort i forhold til den korte krop. Bredden skal svare til 1-1½ halefjers bredde ved halespidsen, idet bredden af halen aftager jævnt fra den tykke og brede halerod.
Ben: Kraftige og lige, således det giver duen en oprejst holdning. Vel adskilte og fri for fjer. Farven skal være rødbedefarvet. Tæerne skal være lige, rene og vel adskilte. Tåneglefarven: hvide hos hvide, sorte hos blå, sorte og askerødbåndede. Hornfarvede hos resten.
Befjering: Fjerlaget skal ligge tæt og være glat, men ikke så hård som hos en brevdue. Fjerlaget skal virke en smule elastisk, når man tager duen i hånden.

Farveslag: Hvide, røde, gule, sorte, dunfarvede, brune, brunbåndede, blå, askerødbåndede, askegulbåndede, silverbåndede, andalusier, indigo med bånd, indigo uden bånd, tavlede i alle farver, grislede i alle farver, samt en »farvegruppe«, der kaldes A.O.C. – All Other Colours (Alle andre farver).

Farve og tegning:
Hvide: Rene uden andet farveislæt.
Brunbåndede: Klar og lys sølvblå. Halsen skal være mørkere tonet i det sølvblå med en strålende, grønlig metalglans. Over vingerne skal løbe to velafgrænsede bånd, dannende et buet V. Båndene skal være mørk chokoladebrune. Et ligeledes mørkt bånd, ca. 1,9 cm. bredt, skal løbe over halen ved halespidsen. Sølvfarve ønskes, men lysegråt er tilladt over haleroden.
Blå: Mørk himmelblå; halsen en mørkere tone af klart blåt med grønlig metalglans. Sorte bånd. Et ligeledes sort bånd, ca. 1,9 cm. bredt, skal løbe over halen ved halespidsen. Blå farve over ryggen foretrækkes, men lysegråt er tilladt.
Røde: En mørk, jævnt fordelt dybrød farve. Røde Kings tilhører gruppen »svage farver« og bedømmes lidt mildere.
Gule: En mørk, jævnt fordelt gul farve. Gule tilhører også gruppen »svage farver« og bedømmes lidt mildere.
Sorte: Skal være kulsorte, og så mættede som muligt med en strålende glans. Halsen og den øverste del af brystet skal have en strålende, grønlig metalglans.
Dun: Farven skal være bruneret bøssemetal.
Brune: Mørk chokolade.
Askerødbåndede: Askegrå. Halsen skal være rød med en skinnende, grønlig metalglans. Over vingerne to røde bånd. Sorte eller brune stænk er tilladt i hale- og slagfjer. Askegråt foretrækkes, men lys sølvgrå er tilladt over haleroden.
Askegulbåndede: En jævn nuance af lysegrå og med grønlig metalglans på halsen. To gule bånd. Svage farvestænk i slag- og halefjer er tilladt. Lysegråt foretrækkes, men sølvgråt er tilladt over haleroden.
Silverbåndede: Sølvgrå farve med mørke dunfarvede bånd.
Andalusier: Stålgrå fjer med sorte rande fordelt over hele kroppen.
Indigo uden bånd: Grundfarven som hos askerødbåndede med et rødligt skær over hele kroppen.
Indigo med bånd: Stålgrå over hele kroppen og med rustfarvede bånd.
Tavlede: Alle farver i tavlede er anerkendte. Tavlene skal være jævnt fordelt på vingeskjoldet.
Grislede: Hvide fjer jævnt fordelt på basisfarven. Bånd er tilladte.
A.O.C.: Alle Kings, der ikke kan udstilles i ovennævnte farvegrupper udstilles som A.O.C.

Grove fejl: Stærkt afvigende af type (figur). Dårlig krop. Skævt brystben. Fladt og spidst hoved. Lang, bred og løs hale. Dårlige ben. Brudte øjne. Krydsede vinger. Uren og blød fjerdragt. Tyndt eller langt næb. Manglende brystfylde. Fremstående vingeknoer.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Figur – Krop – Ben – Fjerdragt – Bryst – Brystben – Hoved – Ryg – Vinger – Hale – Næb – Øjenrande – Øjne – Næbvorter

Print