Böhmisk Flügelschecke, sokket

Udtale :
Gruppe : FARVEDUER
Specialklub : FARVEDUEKLUBBEN
Europastandard nr. : 477
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Bøhmen.

HELHEDSINDTRYK

Kraftig, dybtstående markduetype med næsten vandret holdning. Fodbefjeret. Glathovedet eller med rundkappe. Påfaldende ved sin tegning.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt. Hvælvet, pande. Mådeholden høj. Glathovedet eller med bred, tæt, fritstående rundkappe, der ender med rosetter.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle. Kødfarvede til røde.
Næb: Middellangt. Hos røde og gule kødfarvet. Hos sorte er overnæb sort, hos blå mørkt og hos blåfahlede hornfarvet. Undernæb er kødfarvet.
Hals: Middellang og kommer fuldt ud fra kroppen. Strube godt indskåret.
Bryst: Bredt, godt hvælvet og fremtrædende.
Ryg: Lang, bred og let skrånende.
Vinger: Kraftige, lange, bredfjerede og dækkende ryggen.
Hale: Lang og godt lukket. Må ikke røre underlaget.
Ben: Korte. Lang og tæt fodbefjering; gælder også for lårfjerene.
Befjering: Rigt udviklet; dog ikke løs.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå og blåfahlede.

Farve og tegning: Farverne rene og regelmæssige. Lakrene farver kræves ikke. Grundfarven er hvid. Pandesnippen er farvet. Vingerne med undtagelse af skulderbefjeringen, således at der dannes et bredt, hvidt ryghjerte og fodbefjeringen er schecket. Hånd- og armsvingfjer skal så vidt muligt være regelmæssigt schecket. Trækning af fjer til forbedring af tegningen er ikke tilladt. Snippen regelmæssigt formet, og den må i højden højst nå til øjets midte. Til siden må den ikke nå til øjenranden.

Grove fejl: Svag krop. For kort, utilstrækkelig eller stærk beskadiget fodbefjering. Smal eller skæv kappe. Urent undernæb. Anløbet næb hos røde og gule. Mørk anløbet øjenrand. Meget mangelfuld snipform. Farvet skæg eller pletter i hjertet. Meget urene farver. Meget siv i fjerene. Pletvis scheckning. Manglende håndsvingfjer. Ved lukket vinge meget uregelmæssig vingescheckning.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Fodbefjering – Tegning – Farve – Kappe – Næbfarve – Øjenfarve.

Print