FUGLEINFLUENZA

Af dyrlæge Anders Christiansen, marts 2004.

 

Snakken om den frygtede virussygdom fugleinfluenza eller aviær influenza (AI), har fået ny aktualitet efter den senere tids udbrud i Østen.

AI er en frygtet fjerkræsygdom af flere grunde. For det første forårsager den dødsfald og store produktionstab i det kommercielle fjerkræhold, og for det andet fordi den kan overføres til mennesker.

AI rammer de fleste fuglearter, også duer, meget tyder dog på at svømmefugle er mest udsatte. Symptomerne varierer meget,  den kan ende med dødelig udgang, og giver hyppigt luftvejssymptomer, diarre, nedsat ædelyst og almindelig nedstemthed.

AI har aldrig været konstateret i Danmark, men sidste år var der store udbrud i Holland og enkelte i Tyskland.

AI rammer også mennesker, og under udbruddet i Holland døde en dyrlæge. AI smitter direkte fra inficeret fjerkræ eller fjerkræprodukter. Smitten kan så vidt vides ikke spredes fra menneske til menneske, men da virus muterer hele tiden, frygter man at den på et tidspunkt bliver i stand til at smitte mellem mennesker.