Statistik om Nationaludstillingen 2018

 

Nationalen 2018.

Ja nu nærmer Nationalen 2018 sig. Den sidste blev desværre aflyst på grund af fugleinfluenza udbrud i november måned, derfor har der været stor skeptisk her i efteråret om der nu igen ville komme udbrud. Fødevaredirektoratet har meddelt, at der er fundet udbrud i Holland, Italien og Bulgarien. I Holland var det dog kun den lavpatogene type, men i de to andre lande var der H5N8, den samme som vi havde for et år siden. Men heldigvis er alt nu faldet til ro igen.

Flere af de første udstillinger meldte om gode stigninger i antal tilmeldte duer. Den store ungdyrudstilling i Hannover, som i de senere år har været på 12-15.000 dyr, havde i år 22.000 dyr på udstillingen, flot fremgang. Men også på flere af vore lokaludstillinger har der været brug for at sende bud efter en ekstra dommer, for at få alle duerne bedømt. Men så kom ungesygen, bedst som det hele er startet godt op, det har nu pludseligt bevirket, at der er kommet syge duer hjem på slaget, hvilket har forårsaget store dødsfald nogle steder, har hørt nogen der har mistet 30 til 50 duer inden der er blevet balance i sundheden igen.

Tilmeldingen til Nationalen 2018 er nu overstået, men helt sikkert at flere ikke tør tilmelde duer, da der ikke har været ro på ungesygen på slaget. Derfor når vi ikke op på sidste års antal tilmeldte duer.

Nedenstående kan ses tilmeldingen i de forskellige specialklubber.

 

Specialklub      2018       2017       2016 Hitliste Ændring stk. pct.
Danske Tumlinger 330    289     357    1 -27 stk.   -7,5 pct
Kæmpeduer 124    142     158   9/10 -34        -21,5
Alle andre Racer 132     78     131    8 +1          +0,8
Skønhedsbrevduer   47      56       59   16 -12        -20,3
Strasser 200    200     159   3/4 +41      +25,8
Luchs   82    120     153   12 -71        -46,4
Coburg Lærker   59      50       56   13 +3          +5,4
Vorteduer   45      36       46   17 -1            -2,2
King   54      55       80   14 -26        -32,5
Hønseduer  200    181     210   3/4 -10          -4,8
Modena  164    196     192    5 -28        -14,6
Kropperter  149    133     197    6 -48        -24,3
Pustere    48      61      72   15 -24        -33,3
Farveduer  275    261     401    2 -126      -31,4
Trommer    22      87       58   18 -36        -62,1
Strukturduer  141    158     174    7 -33        -19,0
Mæfikker  124    142     204   9/10 -80        -39,2
Udenlandske Tumlinger  102    136     201    11 -99        -49,3
Voliere    18       0       12
I alt  2316   2381    2920 -604      -20,7

 

Antal udstillere 211 194    273 -62
Duer pr udstiller  11,0  12,3   10,7

 

 

 

Ovenstående tal kan læses og tolkes på mange måder. Udstillingen er som helhed gået 21 pct. tilbage i forhold til Nationalen 2016, det vil så sige at de klubber der er gået mindre end 16 pct. tilbage, har jo faktisk gjort det godt, i alt fald væsentligt bedre end gennemsnittet. Men dem der så har større nedgang end 26 pct. ja de burde jo have en god forklaring hvorfor tilbagegangen er så stor.

Flottest af alle klubber er at Strasserne går frem med 41 dyr eller en fremgang på 26 pct. Sidste år skulle Strasserne have 90 år jubilæum, det er så blevet udsat til i år, hvor de har uændret 200 duer i år i forhold til tilmeldingen sidste år. Flot og stort tillykke med de 90 år.

Men også flot at Alle andre Racer og Coburger Lærker kan holde sig på + siden. Danske Tumlinger er kun gået lidt tilbage, men ikke mere end de nu igen, efter 5 år på anden pladsen, er den klub med flest duer. Farveduerne har afgivet pladsen, da de er gået tilbage med 126 duer, her kan en specialudstilling for Thüringer i Tyskland ugen efter, skyldes en del af årsagen til nedgangen.

Det samme gælder for Luchs, den weekend vi har Nationalen, er der specialudstilling i Tyskland for Luchs.

Størst nedgang i pct. er ved Trommerduerne, men her er 2 udstiller hårdt ramt af ungesygen, til sammen har de mistet over 75 duer. Når så klubben tillige med er lille, slår det ekstra hårdt.

Nu var det jo rart at nogen kunne opfinde den dybe tallerken, så vi kan holde ungesygen under kontrol. Der er folk der arbejder på at kunne styre ungesygen fremover. Men har hørt fra flere slag at nogle racer er let modtagelige over for sygdommen og andre racer stort set aldrig får ungesygen, på trods af at de går i samme slag.

Selv har jeg aldrig haft sygdommen ved duerne, kender da stadig enkelte, der også melder sig fritaget endnu. Sygdommen er luftbåren, er derfor ikke til at holde ude. Men hvad gør jeg så? Jo jeg har i de sidste 12-15 år brugt syre i drikkevandet, ikke for at jeg tror det helbreder, men det kan styrke immunforsvaret. Læste i Brevduebladet for kort tid siden at de var kommet til samme konklusion.

Syren jeg bruger er fremstillet til grise, mink og kyllinger, altså mindre husdyr. Navnet på syren er OnFarm Acid og er en blanding af myresyre, mælkesyre, propionsyre og Benzosyre. Der skal kun bruges 1 ml pr liter vand, så en dunk med 20 liter syre varer rigtig længe, hvis der ikke sælges nogle liter. Ved nye duer bør der kun gives halv dosis i den første uge. Derfor brug en sprøjte til præcis afmåling, en teske eller spiseske har mange forskellige rumindhold. Giv aldrig duerne noget du ikke selv vil tage. Da jeg smagte det første gang var jeg glad ved at vandhanen var tæt ved, start også selv med halv dosis. Det er stærk, ingen grund til overdosis.

Undtagelsesvis vil vi på Nationalen 2018 give lov til at udstille gamle duer, på trods af at der er tilmeldt unger, hvis ungesygen har taget de unge duer der skulle udstilles. Så heller en gammel due i buret end et tomt bur, derfor denne undtagelse denne gang.

Håber vi ses på Nationalen 2018. Ellers vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, hvis ellers postvæsnet når ud med bladet inden jul, samt en rigtigt god avl i det nye år.

 

Alfred Kirk   

Print