Sachsisk Svale

Udtale :
Gruppe : Farveduer
Specialklub : Farvedueklubben
Europastandard nr. : 468
Ringstørrelse : 11

OPRINDELSE

Sachsen.

HELHEDSINDTRYK

En så kraftig, fjerrig markduetype som muligt . Dybtstillet. Tæt og så lang fodbefjering som muligt. Duen skal have rundkappe.

RACEKENDETEGN

Hoved: Langligt. Hvælvet. Pande mådeholdent høj. Rundkappe, der ikke ligger til, og som ender i rosetter.
Øjne: Mørke. Øjenrandene smalle og blege til rødlige.
Næb: Middellangt. Undernæb altid kødfarvet. Overnæb sort hos sorte, mørkt hos blå. Hos røde og gule kødfarvet. Hos blåfahlede og blåfahltavlede hornfarvet.
Hals: Middellang. Kommende kraftig ud fra bryst og skuldre. Strube godt indskåret.
Bryst: Bredt, godt hvælvet og fremtrædende.
Ryg: Lang, bred og let skrånende.
Vinger: Kraftige, lange og bredfjerede.
Hale: Lang og lukket.
Ben: Tæt og så lang fodbefjering som muligt. Dyb stilling, dog skal den godt udviklede lårbefjering være synlig.
Befjering: Yppig og bredfanet.

Farveslag: Sorte, røde, gule, blå og blåfahlede, alle med hvide bånd eller hvidskælvingede. Sorte uden bånd, røde uden bånd, gule uden bånd, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, blåtavlede og blåfahltavlede.

Farve og tegning: Sorte, røde og gule med mættet farve. Blå og blåfahlede lys og regelmæssig. Skælvingede med gennemfarvede slagfjer set udefra. Sortskælvingede skal have finketegning. Bånd rene, så smalle som muligt, glatlinede, gennemgående og adskilte. Med hvid kropsfarve er hovedplade, vinger og sokker farvet. Den farvede hovedplade skal gå fra næbvinkel gennem øjet eller dets underkant til baghovedet og afgrænses der af den hvide kappe. Skulderdækfjerene er hvide, så der dannes et så bredt ryghjerte som muligt. De farvede vinger skal herved virke lange og smalle. Lårbefjeringen skal være så hvid som muligt.

Grove fejl: For kort eller svag krop. For høj stand. Smal, skæv eller broget kappe. Urent undernæb. Hos røde og gule hornfarvet næb. For kort eller skæv hovedplade. Farvet skæg eller rygpletter. Matte eller urene farver. Meget siv i slagfjer. Rust eller meget peber i bånd eller skæltegning. Meget brede, korte, stærkt takkede eller afbrudte bånd. Set udefra synlig ansats til 3. bånd. For kort, åben eller stærkt beskadiget fodbefjering. Flere hvide fjer i sokkerne.

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsstyrke – Vingefarve og tegning – Bånd, henholdsvis skæltegning – Hovedplade – Næbfarve og kappe – Fodbefjering – Øjenfarve.

Print