DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

 

Der indkaldes hermed til DRF´s 68. generalforsamling

lørdag den 4. april, kl. 13, i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
 5. Regnskab for DRF.
 6. Regnskab for EE-18.
 7. Regnskab for DR-ringsalget.
 8. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 9. Indkomne forslag. Fra DRF:

Vejledning omkring indstillede Specialdommere til Nationalen.

 • Specialklubberne indstiller de dommere, de ønsker og har behov for.
 • DRF bruger de indstillede dommere i den udstrækning, det er muligt.
 • Hver dommer skal bedømme ca. 80 duer.
 • Er kvoten ikke opfyldt, tildeles der en anden race til dommeren, så denne fortsat dømmer ca. 80 duer i alt.
 • Ved brug af udenlandske dommere er det vigtigt, at specialklubben spørger de pågældende dommere, hvilke andre racer de eventuelt også kan dømme.
 • Hvis dommeren kun kan dømme den race, vedkommende er indstillet til, og kvoten ikke er opfyldt, kan DRF finde en anden dommer.
 • Overstående vil selvfølgelig blive aftalt med den enkelte specialklub
 • DRF vil også gerne åbne op for, at specialklubben selv betaler for en ekstra dommer hvis kvoten ikke er opfyldt.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.
  Efter tur afgår:
 • Formand: Alfred Kirk
 • Bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll
 • 1. suppleant til bestyrelsen: Jens Erik Rasmussen (ønsker ikke genvalg).
 • 2. suppleant til bestyrelsen: Per E. Pedersen.
 • Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
 • Revisorsuppleant: Jes Lennert Hansen og Søren Pedersen.
 • Plan for foreningens virke de kommende år.
 • Eventuelt.

  Bestyrelsen
  Der er fællesspisning kl. 12 inden generalforsamlingen.
  Tilmelding til spisning senest 15. marts 2020 til Bent Gasseholm tlf. 24282070 eller 97472524.
Print