Repræsentantskabsgeneralforsamling

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling.

 

Der indkaldes hermed til DRF´s 66. generalforsamling

lørdag den 7. april, kl. 13, i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
 5. Regnskab for DRF.
 6. Regnskab for Nationaludstillingen.
 7. Regnskab for ”Raceduen”.
 8. Regnskab for DR-ringsalget.

5)  Indkomne forslag

6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Efter tur afgår:

 1. Formand Alfred Kirk
 2. Bestyrelsesmedlemmer Søren Pedersen og Martin Irming
 3. 1. suppleant til bestyrelsen: Jens Ove Hansen.
 4. 2. suppleant til bestyrelsen: Svend Erik Schroll.
 5. Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
  Revisorsuppleant: Preben Strandgaard og Jes Lennert Hansen.

7. Plan for foreningens virke de kommende år.

8. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12 inden generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning senest 15. marts 2018 til Bent Gasseholm tlf. 97472524.

Print