Bestyrelsen har besluttet at flytte Repræsentantskabsgeneralforsamlingen til afholdelse den 12. juni 2021. Klik på fotoet os se dagsorden.

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling.

Der indkaldes hermed til DRF´s 69. generalforsamling

lørdag den 12. juni, kl. 13, i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.

 

 1. Beretning ved formanden.

 

 1. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
 1. Regnskab for DRF.
 2. Regnskab for DR-ringsalget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

 

 1. Indkomne forslag. Fra DRF:

Specialklubberne indstiller de dommere til Nationalen, som de mener de har brug for.  DRF bruger de indstillede dommere, men hvis det ikke kan gå op, så kan en anden dommer, som er indstillet i en anden race benyttes. Eller indkalde en tredje dommer, som kan dømme flere racer, så der bliver ca. 80 duer pr dommer.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Efter tur afgår:

 1. Formand: Alfred Kirk, vælges for 1 år
 2. Bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll, vælges for 1 år
 3. Kasserer Bent Gasseholm og sekretær Erling Bay Pedersen, vælges for 2 år
 4. 1. suppleant til bestyrelsen: Jens Erik Rasmussen, ønsker ikke genvalg.
 5. 2. suppleant til bestyrelsen: Per E. Pedersen, ønsker ikke genvalg
 6. Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
 7. Revisorsuppleant: Jes Lennert Hansen og Søren Pedersen.
 8. Plan for foreningens virke de kommende år.
 9. Eventuelt.

 

Der er fællesspisning kl. 12.00 inden Generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning senest 5. juni 2021 til Bent Gasseholm tlf. 24282070 eller 97472524.

Print