Du er her

Print Friendly, PDF & Email
ORIENTALSK ROLLER

Udtale

Gruppe

Tumlinger

Specialklub

Udenlandske Tumlinger

Europastandard nr

850

Ringstørrelse

07

Oprindelse

Orienten. Indført til Tyskland omkring 1870 og senere til Danmark.

Helhedsindtryk

Middelstor due med noget opret holdning, bredt bryst og middelhøjt stillet samt hulrund ryg og skråt opad båret hale. Skattet på grund af sine mangeartede flyvefigurer.

Racekendetegn


Hoved: Glat og langligt rundt. Middelhøj, noget bred og svagt antrukket pande.
Øjne: Perleøjne med så små pupiller som muligt. Nogle små røde blodårer er tilladt. Øjenrandene smalle og lyse.
Næb: Middellang. Ved basis kraftig. Lys voksfarvet; hornfarvet ved kites. Lette korn i overensstemmelse med farveslaget er tilladt; dog får rennæbbede dyr ved ligestilling forrang. Vorterne små, glatte og hvide.
Hals: Middellang. Kommer kraftig fra kroppen og indsnævrer sig hen mod hovedet. Struben er indskåret.
Bryst: Bredt, noget fremskudt og godt rundet.
Ryg: Kort og hulrund. I skulder- og gumpeparti bred.
Vinger: Løst tilliggende ved forpartiet. Lukket. Båret under halen uden at røre underlaget.
Hale: Bred, let hvælvet og uden huller. Bæres opad hævet. Består af 14-18 tæt på hinanden liggende fjer, som er så brede som muligt. Enden af halen er noget bredere end skulderen.
Ben: Middellange uden fjer.
Befjering: Stramt tilliggende.


Farveslag: Sorte, andalusierfarvede, dunfarvede, røde, gule, hvide, dominant røde, dominant gule, blå med sorte bånd, blåfahlede, askefahlede, rødfahlede, gulfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede.
Hvideslagfjerede: sorte, dunfarvede, røde, gule, blå med sorte bånd, blåfahlede, blåtavlede, blåfahltavlede, mangefarvede, kites, gulddunfarvede, røde agate, gule agate, de roys.
Stænkede: sorte, røde, gule, sølvfarvede.


Farve og tegning: Alle farver skal være så dybe og rene som muligt. Lakfarverne glinsende. Andalusierfarvede har sort-blå hoved- og halsfarve; bryst- og bugfjer samt halen er en smule lysere. Mørkeblåt vingeskjold så vidt muligt med sort sømning, mørke udløbne slag. En smule rust er tilladt. Askefahlede er lysfahlede uden nogen form for mørke aftegninger med undtagelse af et let rødt indlæg i halsfarven. Båndene skal være gennemgående og om muligt adskilte. Tavlede med så regelmæssig, klar tegning på vinger som muligt. Den blå grundfarve er mørkere med gennemfarvet ryg og halekantfjer. De blå og fahlede med renest muligt vingeskjolde (let skyet er tilladt); hovedfarve i overensstemmelse med den respektive grundfarve. Hvideslagfjerede har 7-10 hvide slagfjer. Stænkede har hvid grundfarve og farvede stænk. Sølvstænkede sølvgrå grundfarve og sorte stænk. Tegningen består af så regelmæssigt fordelte farvepletter som muligt, der er mere eller mindre forrevne, og hvis omfang er i overensstemmelse med fjerstørrelsen. Mangefarvede har på middel- til mørkmandelfarvet bundfarve så regelmæssigt som muligt stænk eller fjer i forskellige farver; hals med kobberrød og billegrøn glans. Bug- og gumpfjer så ensfarvet matgul til blågrå som muligt. Slagfjer og hale er cremefarvede til hvidlige med blå og sorte stænk, henholdsvis længdestriber. Tegningen på de mangefarvede og stænkede bliver med alderen mørkere. Hunner er svagere i tegningen end hannerne. Farven kite består af sort-mørk grundfarve med stærk bronzeglans i hals og bryst såvel som bronzeindlæg i slag og hale. Ved gulddunfarvede er grundfarven fortyndet med gulligt anstrøg på brystet og det fortsætter ned i bugen. Slag- og halefjer er gult anløbne ved fjerskafterne. Agate er ensfarvet henholdsvis mere eller mindre gennemsat med hvide fjer uden fastlagt tegning. Slag- og halefjer forlanges farvede. Fjerskafterne er hvidt anløbne. Farven de roy er guldgul tildels med mahognifarvede stænk eller pletter lejlighedsvis mere eller mindre gennemsat med hvid.

Grove fejl: For smal eller for svag krop. Fladt hoved. Hingstnakke. Meget rødt i iris. Rød øjenrand. Mørkt overnæb. Anløbet undernæb. For lang ryg. Halen holdes for lavt. Stærkt spaltet hale. Mindre end 14 halefjer. Vingerne bæres til stadighed over halen. Urene eller matte farver. Meget uregelmæssig tegning. Ved hvidslagfjerede færre end 7 og mere end 10 hvide slagfjer samt mere end 2 hvide slagfjer i forskel og hvidt i bugfjerene.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og holdning – Hale- og vingeholdning – Hoved – Øjenfarve og rand- og næbfarve – Farve og tegning.