Du er her

Print Friendly, PDF & Email
KÖLNER TUMLING

Udtale

Gruppe

Tumlinger

Specialklub

Udenlandske Tumlinger

Europastandard nr

827

Ringstørrelse

glatbenede 07 og sokkede11

Oprindelse

Den stammer fra Holland, men kom til Tyskland i slutningen af det 19. århundrede, hvor den i Kölner-egnen var en kendt flyvedue.

Helhedsindtryk

Middelstor, næsten lavtstillet. Bredt, godt udfyldt og afrundet bryst. Glatbenet eller fodbefjeret. Harmonisk i proportionerne.

Racekendetegn


Hoved: Glat, tykt og godt udfyldt i siderne. Bred, let anstigende og noget hvælvet pande. Hovedet blødt afrundet med det højeste punkt over øjet, med en harmonisk overgang til nakken.
Øjne: Perlefarvede. Iris uden blodårer. Pupillerne så små som muligt og skarpt afgrænsede; siddende i midten. Øjenrandene smalle, regelmæssig og godt afdækket. Vedr. farven se afsnittet farve og tegning.
Næb: Middellangt, kraftigt og i en let stump vinkel til panden, uden at hænge. Vedr. farven se afsnittet farve og tegning. Næbvorterne hvide og fast tilliggende.
Hals: Kraftig ved kroppen og gradvis tyndere mod hovedet. Godt indskåret under næb.
Bryst: Bredt og godt afrundet.
Ryg: Temmelig bred og affaldende.
Vinger: Kraftige, brede fjer. Fast tilliggende og ryggen godt afdækket. Slagfjer bæres på halen, uden helt at nå dennes ende.
Hale: Lang, lukket og danner en affaldende linie med ryggen.
Ben: Korte. Glatte eller tæt befjerede. Fodbefjeringen uden huller; fjerene skal vende ud til siden, og nå de godt udviklede gribbefjer. Neglefarven som næbfarven. Ved Hvidslagfjerede, Hvidhalede-Hvidslagfjerede og Skadetegnede er  neglefarven uden betydning.
Befjering: Fast tilliggende.


Farveslag:
Ensfarvede (glatbenede og sokkede): Blå uden bånd, blå med sorte bånd, blåtavlede, blåskimlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, blåfahltavlede, lysegrå mørksømmede, rødfahlede, rødfahltavlede, gulfahlede, gulfahltavlede, sorte, røde, gule, hvide.
Rosettigrede (glatbenede og sokkede): Sorte, røde og gule.
Hvidslagfjerede, Hvidhalede, Hvidhalede-Hvidslagfjerede (glatbenede og sokkede): Blå med sorte bånd, blåtavlede, blåskimlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahltavlede, sorte, røde og gule.
Skadetegnede (kun glatbenede): Blå, blåtavlede, blåfahlede, sorte, røde og gule.
Kalotter (kun glatbenede): Blå, blåfahlede, sorte, røde og gule.


Farve og tegning: Ved alle blå farveslag den normale farve med grønglans på halsen. De tavlede med regelmæssig og muligt markeret tegning. De fahlede så rene som muligt uden skyede vinger. De blåfahlede med mørke bånd og gennemfarvede slag- og halefjer. De rødfahlede med røde bånd og de gulfahlede med gule bånd, uden større afvigelser på hoved og halsfarven, slag og halefarve lys, alle bånd smalle, gennemgående og adskilte. Lysegrå mørksømmede har en lysegrå grundfarve; hoved og overhals har en mørkere farve. Vingedække og slagfjer mørksømmet. De blåskimlede med mere eller mindre hvide aflejringer i hver fjer (grislet) og mørke bånd. Sorte, røde og gule gennemfarvede med lakglans; halsfarven på sorte med grønglans, ved røde og gule med purpurglans. Hvide renhvide. Andalusierfarvede har sort-blå hoved- og halsfarve; bryst og bugfjer såvel som hale kun et lidt lysere mørkeblåt vingeskjold; så vidt mulig med mørk sømning. Mørkt udløbne slagfjer. En smule rustindlæg er tilladt.
Ensfarvede: Øjenrandene blege på røde, gule, gulfahlede og hvide; lysegrå på blåfahlede, blåfahltavlet og rødfahlede; blågrå på blå; sorte på de sorte. Næbfarven voksfarvet på røde, gule, gulfahlede og hvide; hornfarvet på blåfahlede, blåfahltavlede og rødfahlede; mørk på blå; sort på de sorte.
Rosettigrede er ensfarvede med en hvid vingerose på begge sider, regelmæssigt fordelt på den forreste del af vingeskjoldet, og en hvid skuldertrekant (hjertet) og hvid bro (overryg). Et farvet bånd adskiller vingerosen fra vingebuen og skuldertrekanten. Øjenrands- og næbfarven som ved de ensfarvede.
Hvidslagfjerede har 7-10 hvide håndsvingfjer, helst samme antal på begge sider. Fingerfjer farvede. Øjenrands- og næbfarven som ved de ensfarvede.
Hvidhalede har hvid hale, dække og kile, godt afgrænset vejen rundt. Øjenrands- og næbfarven som ved de ensfarvede.
Hvidhalede-Hvidslagfjerede er sammensat  af de hvidslagfjerede og de hvidhalede. Øjenrands- og næbfarven som ved de ensfarvede.
Fodbefjerede hvidslagfjerede og Hvidhalede-Hvidslagfjerede har farvede gribbefjer og hvid fodbefjering. De
skadetegnede med korrekt skadetegning og farvet hoved. Øjenrandene blege; blågrå ved blå. Næb voksfarvet, mørkt ved blåfarvede, hornfarvet ved blåfahlede. Ved sorte er korn på overnæb tilladt.
Kalotterne har farvet hale, dække og kile, godt afgrænset vejen rundt. Farvet hovedtegning med en lige linie løbende fra næbvinklen og lige under øjenranden og rundt om hovedet. Hoved og hale har samme farve; resten er hvid. Øjenrandene blege. Næbfarven voksfarvet. Ved sorte og blå så vidt muligt uden korn.

Grove fejl: Smal. For lang. Manglende brystbredde og dybde. Vandret ryglinie. Højtstillet. Kantet hoved. Wamme. Tyrenakke. Uren iris. Rødlig øjenrand. Åben ryg. Løst fjerlag. Matte, urene eller uregelmæssige farver. Stærke tegningsafvigelser. Ved fodbefjering: for kort eller mangelfuld befjering og gribbefjer.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og holdning – Hoved, øjne og rande – Farve – Tegning. De typiske kendetegn for de enkelte varieteter bør tilgodeses i bedømmelsesrækkefølgen.