Du er her

Print Friendly, PDF & Email
TYSK NÆBDUSK TROMMEDUE

Udtale

Gruppe

Trommeduer

Specialklub

Trommedueklubben

Europastandard nr

503

Ringstørrelse

12

Oprindelse

Sachsen og Thüringen. Fremavlet af dobbeltkappede trommeduer og farveduer.

Helhedsindtryk

Kraftig due med næsten vandret holdning. Udpræget næbdusk, og så fri en stilling, at de godt udviklede sokker og lårfjer er synlige. Halsen er længere og slankere end hos Tyske Dobbeltkappede Trommeduer.

Racekendetegn


Hoved: Ikke så kraftigt som ved den dobbeltkappede. Næbdusken er fjerrig, oval og så vidt muligt lukket hele vejen rundt. Den større, forreste del dækker næbvorterne. Underbygning er påkrævet, for at sikre synsfrihed.
Øjne: Mørk orange. Ved røde og fortyndingsfarvede tillades noget lysere iris. Ved hvide og ærtegule er øjnene mørke; ved brogede er de orange eller mørke afhængig af hovedfarven. Randene er smalle; lyse eller mørke afhængig af fjerfarven.
Næb: Middellangt. Lys ved lyse farveslag; hornfarvet ved fahlede og fahltavlede. Mørkt til sort ved mørke farveslag. Ved røde er anløbet næb tilladt.
Hals: Bred ved brystet. Slankere og noget længere end ved de dobbeltkappede. Struben indskåret.
Bryst: Dybt båret, bredt og fremtrædende.
Ryg: Bred, lang og let skrånende bagud.
Vinger: Kraftige og brede. Når ikke helt ud til halens ende. Skal dække ryggen godt.
Hale: Lang med brede fjer.
Ben: Korte med lange og brede sokker uden huller. De godt overbyggede og afrundede sokker vender ud til siden, og når bagtil de lange lårfjer.
Befjering: Godt udviklet, bredt og stramt tilliggende.


Farveslag: Hvide, sorte, røde, gule. Blå med eller uden sorte bånd. Blåtavlede. Blåfahlede med eller uden mørke bånd. Blåfahltavlede, rødfahlede, gulfahlede. Ærtegule med og uden bånd. Rødfahltavlede, gulfahltavlede. Sorte Muselhovede med eller uden vingerose. Blåskimlede med sorte bånd, blåfahlskimlede med mørke bånd.
Tigrede og Scheckede: Sorte, røde, gule, blå. 
Hvidbåndede og Skælvingede: Sorte, blå, blåfahlede, røde, gule.


Farve og tegning: Lakfarverne mættede og glansrige; sortfarvede med grønglans. Blå og fahlede rene; ikke sodede eller skuflede. Bånd rene og gennemgående; ikke for brede eller sammenløbende. Tavlede med så vidt muligt regelmæssig og skarp vingetegning. Tegning på ryg og lår tillades. Blåfahlede og -tavlede uden okkerfarvet bryst. Rød- og gulfahlede og disses tavlede med farvet hoved og øjne. Slagfjer, hale og sokker skal vise svagt pigment. Ærtegule har lysende hals-, bryst- og båndfarve. Det hvide hoved går blødt over i den gule halsfarve. Vingeskjold, bug og ryg er elfenbensfarvet. Hale, sokker og slagfjer er hvide. Ved hunner tillades en let gråtone på bryst og bug. Muselhovede er laksorte. Hovedet er isprængt hvide fjer. Ved muselhovede med vingerose består vingerosen af 5-10 hvide fjer ved vingeknoen. Ved tigrede er slagfjer, hals, bug og sokker farvede. Den øvrige fjerdragt er regelmæssig hvid og farvet. Brogede viser på hvid grund en muligst (ikke pletvis) regelmæssig farvet tegning. Dyr med kun enkelte hvide eller farvede fjer gælder ikke som tigrede eller brogede. Hvidbåndede og skælvingede er for det meste mindre og kortere i fjerdragten. Dette skal der tages hensyn til ved bedømmelsen. Hvide bånd og skæltegning hos blå og blåfahlede ønskes med mest mulig smal, sort søm. Blåskimlede og blåfahlskimlede med regelmæssig grundfarve og en fin, prebret blanding såvel som båndsøm.

Grove fejl: Svag, smal krop. Højtstillet. For opret holdning. Skæv, delt eller fjerfattig næbdusk. Indskrænket synsfrihed. Hængenellike eller stødnellike. Kort, tyk hals. For korte eller hullede sokker. Manglende befjering af indertæer. Sabelformede slagfjer. Åben ryg. Meget løs fjerdragt. Rød øjenrand. Mangelfuld farve. Blåt anstrøg ved sorte, røde og gule. Hvid ryg ved blåfarvede. Siv ved blå og blåfahlede. Mangelfuld vingetegning eller bånd. Hvid smæk ved ærtegule. Synligt 3. bånd. Skyet vingeskjold. Stærk blåtone på bryst og bug, især ved hanner. Meget uregelmæssig tegning ved muselhovede, tigrede og brogede.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og holdning – Stilling – Næbdusk – Sokker – Farve og tegning – Øjen- og næbfarve