Du er her

Print Friendly, PDF & Email
DANSK TROMMEDUE

Gruppe

Trommeduer

Specialklub

Trommedueklubben

Ringstørrelse

E

Oprindelse

Fremavlet af russiske trommeduer i Danmark gennem 200 år eller mere, uden egentlig standardbeskrivelse før 1994.

Helhedsindtryk

Mindre kraftig markdueform, ikke for lavstillet holdning, udpræget hovedstruktur, korte sokker. Livlig og velegnet til at have frit flyvende.

Racekendetegn

Hoved: Ret kraftigt, med opretstående ret bred og tæt rundkappe med ansatte rosetter i siderne. Næbroset fjerrig oval, kraftigt understøttet og opretstående på den noget større forreste del, så næbvorter er synlige, og lukket på alle sider.
Øjne: Med livligt udtryk, pupillen er omgivet af en hvid ring, der går over i orangefarve – urent perleøje. Hvide er anerkendt med enten mørkt eller urent perleøje. Øjenrandsfarven følger fjerfarven.
Næb: Mørkt til sort ved mørke farveslag, kødfarvet ved lyse farveslag.
Hals: Ret lang, kommer bredt ud af kroppen og bliver ret tynd op mod hovedet. Gerne med manke ned langs baghalsen. Let vamme tilladt.
Bryst: Ret bredt, højt båret blødt afrundet.
Vinger: Ret brede lukkede og dækker ryggen godt, må ikke nå haleenden, men skal slutte 1 -1½ cm fra denne.
Hale:Ikke for lang, med forholdsvis brede fjer.
Ben: Ret højtstillet, med korte tætte sokker med god overbygning, sokkefjerene let buede, 4 – 6 cm lange.
Befjering: Godt udviklet, bred og stram.


Farveslag: Hvide, sorte, røde, gule, dun, blå med sorte bånd, blå tavlede, rødfahlede med bånd og tavlede, gulfahlede med bånd og tavlede, lærkefarvede uden bånd, med bånd og tavlede. Tigrede i sorte, røde, gule, dun og blå. Brogede i sorte, røde, gule dun og blå.


Farve og tegning: Lakfarverne intensive, båndede med rene vingeskjold, rene bånd, pænt adskilte og gennemførte, tavlede med skarp og pæn fordelt tegning. Tigrede har farvede håndsvingfjer, hale, bug og sokker, den resterende del er med pænt fordelt tegning. Brogede, her er der en pæn fordelt tegning over det hele, håndsvingfjer, hale og sokker er også med hvide og farvede fjer.


Grove fejl: Tung, lavtstillet krop, lang krop, skæv fjerfattig næbdusk, hængenellike, lav næbdusk, skæv eller hullet kappe, manglende rosetter, for smal kappe, for store sokker, støvlet, hængevinger, sabelformede slagfjer, åben ryg, meget løs befjering, uren og sodet farve, mangelfulde bånd, dårlig fordelt tavltegning.  


Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk - form - stilling - hovedstrukktur - fodbefjering - øjenfarve - næbfarve - farve og tegning. Om muligt skal dyrene kunne fremføre stemme, for derigennem at bedømme deres trommefærdighed.
Ved placering af ellers lige gode dyr på udstillinger prioriteres trommefærdighed, urent perleøje og tegning i nævnte rækkefølge.