Print Friendly, PDF & Email
BOKHARER

Udtale

Gruppe

Trommeduer

Specialklub

Trommedueklubben

Europastandard nr

501

Ringstørrelse

12

Oprindelse

Formodentlig fra Persien. Bragt til Vesteuropa fra emiratet Bokhara og den europæiske del af Rusland i årene 1860-72. Videreudviklet i England og senere i USA.

Helhedsindtryk

Stor, kompakt, lavtstillet og korthalset due med omfangsrig hovedstruktur og et fyldigt, blødt og langt fjerlag og kraftige sokker.

Racekendetegn


Hoved: Stort, bredt og fladt med meget bred og løs rundkappe og fyldig, fjerrig og cirkelrund roset.
Rosetten består af en krone af fjer, der udstråler fra et punkt lige foran hovedets midte og breder sig jævnt i alle retninger. Rosetten er tyk, flad og cirkelrund og dækker næb og øjne.
Kappen er højt ansat uden at røre rosetten, fast stående og hvælvet således at den danner en cirkel rundt om duens hoved, dog uden at løbe sammen under næbbet.
Manken er en fortsættelse af kappen nedad halsen, og er bred og fyldig, set fra alle sider.
Øjne: Perlefarvede. Duer med lyst hoved må gerne have mørke øjne.
Næb: Middellangt og kraftigt. Farven uden betydning.
Hals: Kort og meget bred. Fyldig set fra alle sider.
Bryst: Dybt båret, fyldigt og bredt.
Ryg: Bred, lang og svagt skrånende bagud.
Vinger: Kraftige og brede med dybt båret vingeskjold. Spidsen af slagfjerene rager let ud over halespidsen.
Hale: Middellang med brede fjer, svagt spredt mod halespidsen.
Ben: Korte med lange og brede sokker uden huller. Sokkerne vender ud til siderne, er godt overbyggede og vokser uden overgang sammen med hasefjerene.
Befjering: Fyldigt, blødt og løst. Vingeknoerne er skjult i de lange hals- og brystfjer. De lange saddelfjer på ryggen er med til at understrege duens bredde og fylde. Bugfjerene er løse således at benene ikke er umiddelbart synlige.


Farveslag: Ensfarvede: Hvide, sorte, røde, gule, dunfarvede, askerøde, askegule, andalusier, almonds, de roys. Hohlige, båndede, tavlede og mørktavlede i: blå, blåfahlede, rødfahlede, gulfahlede, indigo. Tigrede, brogede og hvidhovede i de nævnte farveslag. A.O.C.


Farve og tegning: Lakfarverne muligst rene og glansrige. Bånd- og tavltegning så regelmæssig som muligt. Tigrede har farvet hale, sokker, slagfjer og bryst; resten er regelmæssigt tegnet. Brogede har muligst symmetrisk tegning. Hvidhovede har hvidt hoved, sokker og slagfjer; resten er farvet. Hvide med farvet ryg eller farvede med hvide sokker udstilles som A.O.C. Ikke nævnte farveslag udstilles som A.O.C.

Grove fejl: Smal, svag eller højtstillet krop. Meget oval eller lille roset. Hullet roset. Meget ujævn roset. Fjerfattig eller hullet kappe. For lille kappe. Lang hals. Utypisk kort, stram fjerdragt. For korte eller hullede sokker.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Roset – Kappe – Kropsform og -holdning – Sokker – Farve og tegning.