Du er her

Print Friendly, PDF & Email
ALTENBURGER TROMMEDUE

Udtale

Gruppe

Trommeduer

Specialklub

Trommedueklubben

Europastandard nr

513

Ringstørrelse

08

Oprindelse

Opdrættet siden begyndelsen af det 18. Århundrede i det sachsisk-thüringske område omkring Altenburg.

Helhedsindtryk

Meget kraftig markdueform med næsten vandret holdning. Højpandet hoved. Glatbenet. Meget god trommestemme.

Racekendetegn


Hoved: Høj, bred pande. Det højeste punkt foran øjet. Skrånende issehvælving bagud. Ingen hingstnakke. Glathovedet.
Øjne: Så rene perleøjne som muligt. Smalle øjenrande; alt efter fjerfarve fra lyse til mørke.
Næb: Middellangt. Mørkt til sort ved de mørke farveslag. Lyst ved lyse farveslag, dominante røde, hvidhovede og munketegnede. Mørkt hornfarvet ved rødfahlede, rødfahltavlede og rødfahlskimlede. Lyst hornfarvet til lyst ved ærtegule, gulfahltavlede og gulfahlskimlede.
Hals: Middellang. Godt indskåret strube.
Bryst: Bredt, hvælvet og fremtrædende.
Ryg: Bred over skuldrene og let skrånende.
Vinger: Middellange. Dækker ryggen godt.
Hale: Middellang. Godt lukket. Bredfjeret.
Ben: Middellange og ubefjerede. Neglefarve svarer til næbfarve.
Befjering: Ikke for fast tilliggende. Glat.


Farveslag: Sorte, hvide, røde, gule, dominante røde, dominante gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, rødfahlede, ærtegule (gulfahlede), mellichte med bånd, lærketegnede, blåtavlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede, blåskimlede, rødfahlskimlede, gulfahlskimlede.
Hvidbåndede og hvidskælvingede i lyseblå, blå og blåfahlede.
Muselhovede med eller uden vingerose i sorte.
Tigrede og scheckede i sorte, blå, røde og gule.
Hvidhovede og munketegnede i sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, lyseblå med hvide bånd, lyseblåskælvingede, blåfahlede, rødfahlede, ærtegule (gulfahlede), blåtavlede, rødfahltavlede, gulfahltavlede.


Farve og tegning: Alle farver mættede og rene. Lakfarverne lakrige. Blå og fahlede med rent vingedække; ikke skyede eller sodede. Bånd gennemgående, rene, godt adskilte og ikke for brede. Tavlede med en så regelmæssig og skarp vingetegning som muligt. Mellichte med bånd og lærketegnede med okkerfarvet bryst. Ærtegule har mættet gul hals, bryst og båndfarve såvel som lys hoved-, hale- og slagfjersfarve. Ved hunner er mørkere hovedfarve og en let gråtone i bugfarven tilladt. Det samme gælder for rødfahlede. Skimlede har bånd og mere eller mindre hvidt indlæg i hver enkelt fjer i hoved, hals, vingeskjold, bryst og bugfjer. Blåskimlede har så mørke bånd, og så mørke slag og hale som muligt. Rødfahl- og gulfahlskimlede med røde henholdsvis gule bånd såvel som lyse slag og hale. Hvidbåndede og hvidskælvingede blå og blåfahlede med sort båndsøm henholdsvis skælsøm og mørke slag. Hvidbåndede og hvidskælvingede i lyseblåt har en regelmæssig, sart, lyseblå tone. Ikke melet og uden at aftage. Kun halsen har mat grønglans. Slagfjer lyst udløbende. Hale med lyst bånd. Vingebånd henholdsvis skæl er uden båndsøm. En sart, grå søm er dog tilladt. Hunnerne er lidt mørkere end hannerne. Muselhovede har et med hvide fjer gennemsat hoved; hvis der tillige er tale om en vingerose, er der ved vingebuerne nogle (5-10) hvide fjer. Tigrede har farvet bryst, slagfjer og hale. Den øvrige fjerdragt er med regelmæssigt fordelt tegning i hvidt og farvet. Scheckede har en regelmæssigt fordelt tegning (ikke plettet). Hale og slag hverken helt hvid eller helt farvet. Dyr med kun enkelte hvide henholdsvis farvede fjer er hverken tigrede eller scheckede. Ved hvidhovede forløber hovedsnittet ca. 1cm under øjnene. 7-10 slagfjer er hvide. Bug og lårfjer så vidt muligt farvet. Munketegnede har tillige en hvid hale med dække og kile.

Grove fejl: For smal eller for lille krop. For høj stand. Smalt, fladt eller rundt hoved. Hingstnakke. For kort næb. Rød eller grov øjenrand. Mangelfuld rygdækning. Fodbefjering. Hvid ryg. Synligt 3. bånd. Urene og uregelmæssige farver. Rust i bånd og skælfarve. Korte eller afbrudte bånd. Manglende bånd henholdsvis skælsøm ved hvidbåndede eller hvidskællede i blå og blåfahlede. For mørk eller skyet farve ved hvidbåndede henholdsvis hvidskællede i lyseblåt. Meleret hoved. Violet halsfarve. Skarpt afsættende slagfjergrund. Udpræget bånd eller skælsøm. Mangelfuldt hovedsnit eller mere end to hvide slagfjer til forskel ved hvidhovede og munketegnede. Stærke farve- eller tegningsfejl.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsform og holdning – Hoved – Øjne – Farve og tegning