Print Friendly, PDF & Email
PARYK

Udtale

Gruppe

Strukturduer

Specialklub

Strukturdueklubben

Europastandard nr

605

Ringstørrelse

08

Oprindelse

Indført til Europa omkring 1550 af hollandske søfolk fra Indien. Fandt hurtigt udbredelse i Vest- og Centraleuropa.

Helhedsindtryk

Middelstor krop, oprejst holdning, stolt og udfordrende. Hovedkendetegnet er den runde struktur, der dannes af halsfjerenes påfaldene længde og stilling.

Racekendetegn


Hoved: Lille med hvælvet pande.
Øjne: Perlefarvede. Øjenrandene blege til rødlige.
Næb: Middellangt. Overnæbbet lyst. Undernæbbets farve er uden betydning.
Hals: Lang og skal stå i passende forhold til krop og struktur.
Bryst: Smalt og højt båret.
Ryg: Temmelig smal og lang.
Vinger: Når næsten til halespidsen. Bæres hvilende på halen. Slagfjerene temmelig brede.
Hale: Smal og godt lukket. Ikke for lang.
Ben: Korte. Neglefarven er uden betydning.
Befjering:
Struktur:  "Rosetten": Cirkelrund hvirvel på hver side af underhalsen. Fjerene går stråleformet til alle sider og danner hermed manke, hætte og kæde.  
"Manken": På den strakte baghals stiger den svungne, vidt udstrålende manke sig frem til hætten. Manken skal være tæt og fast samt berøre overryggen.  
"Hætten": Tætsluttende; hverken spids i midten eller kantet i siderne, men godt afrundet. Fjerene skal være så lange, så de set fra oven svæver over hovedskallen og om muligt så lange, at de når over panden uden at berøre hovedet.
"Kæden": Lange og tætsluttende fjer, der ligger tæt til kinderne og halsens sider, og forfra lukker sammen ved struben. Kæden når op over næb og øjne og danner nedad mod brystet en ubrudt buelinie. Ingen tjavset hængene struktur. Fjerene må hverken være for bløde eller for hårde.


Farveslag: Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåfahlede, rødfahlede, gulfahlede, sorttigrede, rødtigrede, gultigrede, hvide.


Farve og tegning: Farverne regelmæssige, rene og mættede. Ved røde og gule tillades det, at de farvede slagfjer ikke er gennemfarvede. Fahlede har, om muligt, ren skjoldfarve og intensiv hals-, bryst- og båndfarve. Ved rød- og gulfahlede hunner tillades gråligt anstrøg i brystfarven. Tigrede har, om muligt, regelmæssig (ikke pletvis) fordelt tegning. Ud over de hvide har alle farveslag munkeduetegning. Hoved, 6-10 slagfjer og hale med dække og kile er hvidt. Hovedtegning forløber under næbbet og tæt under øjnene.

Grove fejl: Trykket holdning. Grov eller plump krop. Sabelformede vinger. For korte, hårde, bløde eller hårede fjer. Delt roset. For kort hætte, som lader hovedet synligt. Meget løs manke. Åbne kæder. Mangelfuld farve og tegning. Påfaldene hvid bug. Mindre end 6 eller mere end 10 hvide slagfjer.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Kropsholdning – Halslængde og struktur – Fjerfarve – Hoved og næb.