Du er her

Print Friendly, PDF & Email
TYSK SKJOLDMÆFIK

Udtale

Gruppe

Mæfikker

Specialklub

Dansk Mæfik Club

Europastandard nr

708

Ringstørrelse

08

Oprindelse

Meget gammel race og stamform til samtlige tyske mæfikker. I 1880'erne indførtes fra Lilleasien og Nordafrika mæfikker med beskeden størrelse, ædle hoveder og korte næb. Disse er gennem intensivt avlsarbejde moderniseret. Hertil er hovedsageligt brugt Anatolier, Afrikanske Mæfikker og Turbits af ældre typer.

Helhedsindtryk

Kort, bred og rund due med stolt holdning og godt udviklet kryds.

Racekendetegn


Hoved: Kuglerundt og bredt med godt udfyldt pandeparti og fyldige kinder. Glathovedet, spids- eller rundkappet.
Øjne: Store og mørke. Placeret midt i hovedet.
Næb: Kort, stumpt og bredt ansat. Så kraftigt udviklet over- og undernæb som muligt. Panderundingen fortsætter nedefter uden indkneb. Næbliniens forlængelse skal ligge over den nederste øjenrand. Over- og undernæb skal være godt sluttede og hudfarvede.
Hals: Kort og kraftig. Båret bagudbøjet. Godt udviklet wamme.
Bryst: Bredt og kraftigt. Godt afrundet.
Ryg: Kort, bred over skuldrene og skrånende bagud.
Vinger: Tætliggende til kroppen, godt lukkede og let hvilende på kanten af halen.
Hale: Kort og lukket.
Ben: Korte. Underben dækket af bugfjerene. Ubefjerede løb.
Befjering: Godt udviklet kryds.


Farveslag: Sorte, dunfarvede, brune, kakifarvede, røde, gule, blå med sorte bånd, blåtavlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahltavlede, brunfahlede med bånd, brunfahltavlede, kakifahlede med bånd, kakifahltavlede, rødfahlede, rødfahltavlede, gulfahlede, gulfahltavlede.


Farve og tegning: Kun vingeskjoldet er farvet. Øvrige fjer er hvide. Der ønskes fra 8-10 hvide slagfjer; dog er 6 eller 7 ikke at betragte som fejl, så længe det ovale vingeskjold er godt aftegnet. Vingeskjoldet må ikke have hvide fjer, og der må ikke forekomme farvede slagfjer mellem de hvide. Farvede haser og svage farve- og tegningsfejl er af underordnet betydning.

Grove fejl: Lang krop. Smalt bryst. Smal eller flad pande. Brudt hovedprofil. Indkneb. Langt eller tyndt næb. Mangelfuld wamme eller kryds. Hængevinger. Røde øjenrande. Meget dårligt formet kappe.  

Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Hoved og næb – Form – Holdning – Kryds – Tegning – Farve.