Du er her

Print Friendly, PDF & Email
ITALIENSK MÆFIK

Udtale

Gruppe

Mæfikker

Specialklub

Mæfikklubben

Europastandard nr

706

Ringstørrelse

07

Oprindelse

Flere århundreder gammel Norditaliensk race. Indført i Tyskland i 1880.

Helhedsindtryk

Lille graciøs due med vandret båret krop på over middellange ben.

Racekendetegn


Hoved: Kort og bredt med flad isse, pande og baghoved er derved markeret kantet-afrundet. Pande bred og moderat stejlt stigende.
Øjne: Store, livlige og orangefarvede. Ved hvide er de dog mørke. Ved brogede er de enten mørke eller orangefarvede. Synlige øjenrande af passende bredde; passer til fjerfarven. Ved isfarvede og isfarvetavlede helst blommeblå til blågrå.
Næb: Knapt middellangt. Substansfuldt. Bredt ansat. Pegende let nedad. Danner med panden en stump vinkel. Næbfarven passende til farveslaget. Næbvorterne kun lidt udviklede.
Hals: Middellang. Bagudbøjet med hingstenakke. Stolt båret. Let wamme og godt udviklet kryds.
Bryst: Bredt, godt afrundet og let fremstående.
Ryg: Bred, flad og vandret.
Vinger: Ikke for lange. Båret på halen. Vingeskjoldet godt afrundet. Vingeknoerne let udstående fra kroppen.
Hale: Så kort som muligt. Vandret og samlet båret.
Ben: Ubefjerede. Lidt over middellange. Strakte. Underlår helt synlige. I affekt står duerne på tåspidserne. Neglefarven er uden betydning.
Befjering: Stram og tilliggende.


Farveslag: Hvide, sorte, dunfarvede, røde, gule, mørke, blå med sorte bånd, blå uden bånd, blåtavlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahltavlede, mellichte med bånd, mellichte uden bånd, lærketegnede, rødfahlede, rødfahltavlede, dominant røde, gulfahlede, gulfahltavlede, dominant gule, blåskimlede, rødfahlskimlede, gulfahlskimlede, isfarvede med bånd, isfarvetavlede, mangefarvede, kites, gulddunfarvede, røde agate, de roys, sortstænkede.
Desuden følgende farveslag i scheckede: Sorte, blå med bånd, blå uden bånd, blåtavlede, blåfahlede med bånd, blåfahlede uden bånd, blåfahltavlede, rødfahlede, rødfahltavlede, gulfahlede, gulfahltavlede.


Farve og tegning: Alle farver mættede og så ensartede som muligt. Ved blå er gennemfarvet ryg et ønske. Det guldfarvede bryst mos mellichte og lærketegnede skal op og nedefter tone ud. Skimlede har større eller mindre hvide partier på hver enkelt fjer. Blåskimlede har mørke bånd, rødfahlskimlede røde bånd, og gulfahlskimlede gule bånd. De isfarvede er overalt sart mælkeblå med rigeligt fjerpudder. Vingebånd, halebånd og slagfjer mørke. De isfarvetavlede har desuden mørk tavltegning på vingeskjoldet. Mangefarvede har på en mere eller mindre gulrød grundfarve forskelligfarvede stænk eller ensfarvede fjer af forskellig farve; hunner er svagere aftegnet end hanner. Kite er mørk sort med mere eller mindre stærk bronzeglans i hals, bryst, slagfjer og hale. Gulddunfarvede er lyse i farven med gulligt anstrøg i bryst og bug. Agate er ensfarvede med enkelte hvide fjer; armsvingfjer og halefjerfaner forlanges farvede. Fjerskafterne har et hvidligt anstrøg. De Roys har guldgul farve med mahognifarvede stænk eller pletter og hvidlige anstrøg; slagfjer og hale er lysere farvet. Sortstænkede skal have regelmæssigt fordelte sorte stænk på hvid baggrund. Scheckede har plamagetegning; fordelingen mellem farvede og hvide fjer er så vidt muligt 1:1. Duer med enkelte hvide eller farvede fjer er ikke scheckede.


Grove fejl: For lang krop. Affaldende holdning. For lav stand. Rundt hoved. For flad pande. For langt, tyndt eller meget kort næb. Rød øjenrand. Manglende pande- og næbvinkel. For kort hals. Manglende kryds. Store mangler i farve og tegning.


Bedømmelsesrækkefølge: Helhedsindtryk – Figur og stilling - Hoved og næbform – Fjer-, øjen- og næbfarve.