Du er her

Print Friendly, PDF & Email

Mærkedage

 

Verner Larsen 80 år den 16. november

Nyborg og omegns Racedueklub iler også afsted og sender et stort Tillykke med din 80 års fødselsdag d. 16. november.

Som der står skrevet i de tidligere indlæg, så er du jo Verner kendt i alle Raceduekredse i hele landet og for dit mangeårige virke i DRF og for dine mange dommergerninger, også som instruktør på dommerkurserne.

Du har med dine duer opnået rigtig mange fine resultater både på lokaludstillinger og på Nationalen.

I Nyborg og omegns Racedueklub er vi jo glade for, at du og Aase, for snart en del år siden, valgte at rykke teltpælene op på Møn og ” slå nye pløkker ” i jorden i den lille by Ferritslev på Fyn.
Hvilket jo også betød, at du blev ” nyt ” medlem i klubben og et par år senere også klubbens Formand.

Du udstråler altid glæde og positiv energi, både når vi har lokaludstilling i Ullerslev og ved vores medlemsmøder, og ikke mindst, når der skal knokles med opsætning og nedtagning af dueudstillinger (- og når vi løber rundt om vores spisebord, når der skal samles katalog). Det samme gør sig gældende på DRF´s Nationaludstilling, hvor du jo også bidrager med din energiske arbejdskraft.
Derudover bidrager du meget ofte med gode, sjove og gamle duehistorier. Tak for det.

Vi håber, du må blive fejret med manér og hejser flaget for dig.

På klubbens vegne
Jane og Leif, plus selvfølgelig også alle øvrige medlemmer af Nyborg og omegns Racedueklub

 

Verner Larsen 80 år den 16. november

Den 16. november fylder Verner Larsen 80 år. Meget tidligt lærte jeg Verner at kende. Det var omkring 1961 på vores fælles fødeø – Møn. Vi var et par store drenge, som begyndte at interessere os for raceduer. Udstillingsmæssigt havde vi ikke den store succes, men i Verner, som begyndte nogenlunde samtidig, havde vi den store rollemodel. Han lærte os, at skulle vi have succes med raceduer, kunne det ikke hjælpe, at vi havde et par i hver race, men vi skulle koncentrere os om en enkelt race.

Vore veje skiltes, da jeg flyttede hjemmefra, men når jeg var ”hjemme” på Møn, benyttede jeg tit lejligheden til at besøge Verner. Men gennem et fantastisk foreningsarbejde, som Verner altid har været aktivt i, kunne man ikke undgå at stifte bekendtskab med Verner. Jeg var så heldig at sidde i DRF´s bestyrelse sammen med Verner.  

Her er et udsnit af hans virke gennem snart 60 år: Dannelse og formand af en lokalklub. Specialklubsformand (æresmedlem), i DRF´s bestyrelse (24 år) og æresmedlem. Formand for DRF´s dommerudvalg. Og nu formand for Nyborg og Omegns Racedueklub. Det er meget få personer, der kan skrive så meget på sit due-CV.

Men jeg tror faktisk, at det er opdrættet af duerne, som betyder mest for ham. Foreningsarbejdet er nødvendigt, for at vi kan dyrke vor hobby.

Verner har altid opdrættet Danske Tumlinger. Som han tit sagde: ”Det er ingen kunst at tage til Tyskland og købe sig til succes”. Opdrættet af Danske Tumlinger i rød ensfarvet, hvide støvlede, hvidhale og grejsere har hjembragt Verner et utal af guldmedaljer og pokaler.

Jeg sætter stor pris på et godt venskab og et godt samarbejde, specielt i de år vi sad i bestyrelse sammen. Stort til lykke med dagen.

                                                                                                             Hans Ove Christiansen

 

80 år i Ferritslev den 16. november

Verner Larsen kan denne dag fejre sin 80 års fødselsdag, still going strong.

Verner har i rigtigt mange år været en af de helt bærende kræfter i dansk raceduesport, dybt respekteret som opdrætter, dommer og ikke mindst som organisationsmand, med mangeårige bestyrelsesposter: Formand i lokalklubberne på Møn og i Nyborg,
sekretær og næstformand i Danmarks Racedueforeninger og formand i Specialklubben for Danske Tumlinger. Verner er æresmedlem af DRF og SfDT.

Som det fremgår af Verners CV i Hans Oves hilsen ovenfor, er det den Danske Tumling, som Verner med flotte resultater har arbejdet med i mere end et halvt århundrede. Verner er blandt den gruppe jævnaldrede opdrættere af Danske Tumlinger, der har præget sporten i de mange år - og fortsat gør det. Ingen nævnt ingen glemt. Senest blev fødselaren kåret som årets opdrætter i SfDT på Nationaludstillingen i 2018.
Duefolk fra ind- og udland har gennem årene været velkomne i Aases og Verners hjem i Lendemarke på Møn og nu på Fyn, og rigtigt mange danskduefolk har fået værdifuldt avlsmateriale fra Verners slag. 

I Specialklubben for Danske Tumlinger har vi meget at takke fødselaren for. Verner var i en årrække en meget respekteret formand for klubben, og er forsat en meget anerkendt og benyttet specialdommer og indstruktør, ligesom Verner i mange år, myndigt har været diriget på klubbens generalforsamlinger. En tak skal også lyde for, at Aase og Verner altid bakker op om klubbens arrangementer.

Specialklubben ønsker stort tillykke og alt godt i mange år fremover.

P.k.v.
Jens Erik Rasmussen
Formand


 

 

70 år i Kalundborg den 4. oktober
Den 4. oktober fylder Flemming Madsen 70 år.
Flemming var i 10 år en god og solid formand for Specialklubben for Danske Tumlinger, og var yderligere et par år i bestyrelsen, før han indtog formandsstolen.
Flemming har haft duer i det meste af sit liv, og for ca. 30 år siden holdt de Danske Tumlinger deres indtog på slaget i Kalundborg, hvor de afløste de Modena, der ellers havde været favoritterne.
Der har været forskellige varieteter af nationalduen på slaget gennem tiden. Ensfarvede sorte, røde og gule. Gule Grejsere og røde Skader. Flemming overtog i sin tid de røde Skader fra Serup, en stamme, der var kendetegnet
ved helt usædvanligt stærke hunner, især i hovede og næb. Duer fra denne stamme optræder via Flemming på stamtavlen til vinderduer blandt mine røde Skader, og er også blandt anerne til Jørgen Vedels overordentligt stærke stamme gule Skader.
De senere år har Flemmings favoritter været Lakskjoldmæfikker, som han opdrætter i fin kvalitet i farverne sort, rød og gul, men heldigvis er der også stadig Danske Tumlinger på slaget, senest er kommet 3 par blå Skader fra Henrik Johnsen.
Flemming har gennem årene haft flere roller i raceduesporten, blandt andet som lokalklubformand i den nu nedlagte racedueklub i Kalundborg, ligesom han i mange år har været en meget benyttet dommer på lokaludstillinger, certitifikatudstillinger og på Nationaludstillingen.

Specialklubben for Danske Tumlinger kipper med flaget og sender de bedste ønsker for dagen og fremtiden.

På klubbens vegne
Jens Erik Rasmussen
formand
 

70 år i Hadsten den 4. oktober
Bent Madsen fylder, jo ligesom sin tvillingebror Flemming, 70 år denne dag.
Bent sad i Specialens bestyrelse under broderen Flemmings formandskab, og opdrættede og udstillede ensfarvede Benbefjerede i fin kvalitet.
Senere er det de Orientalske Mæfikker, også i fin kvalitet, der har fået første prioritet på slaget, men i 2019 er 3 par røde ensfarvede Benbefjerede vendt tilbage, og der skulle være flere på vej fra Sjælland og Tyskland.
Vi håber at se de Danske Tumlinger fra Hadsten udstillet igen, og ønsker lykke til med opdrættet.

Specialklubben for Danske Tumlinger kipper med flaget og sender de bedste ønsker for dagen og fremtiden.

På klubbens vegne
Jens Erik Rasmussen
formand

 

2 x 70 år den 4. oktober 

Brødrene Bent og Flemming Madsen fylder 70 år den 4. oktober. I Mæfikklubben er vi meget glade for jeres engagement for Mæfikkerne. Først var begge fascineret af Orientalere/Blondinetter.
Her opnåede de højeste anerkendelse på flere europaskuer for Mæfikker. På vores nationaludstillinger og certifikatudstillinger har de ligeledes opnået fine resultater. Senere har Bent overtaget alle Orientalerne, og Flemming er begyndt med Aachener Lakskjold Mæfikker. Her har han allerede fået opbygget en stamme af meget høj kvalitet.

Bent er gået ind i Mæfikklubbens bestyrelse, noget vi er meget glade for.

I ønskes begge til lykke med de 70 år, og vi håber Mæfikkerne vil bringer jer mange gode oplevelser.

Dansk mæfik Club/HOC

 

70 år i Kalundborg den 4.oktober

Den 4. oktober fylder Flemming Madsen 70 år.

Flemming har opdrættet flere racer gennem tiden til top point. Modena, Danske Tumlinger i ensfarvede røde, sorte og gule. Benbefjerede gule, gule Grejsere og røde Skader. Også Orientalske Mæfikker, og nu til dags Aachener Lakskjold Mæfikker i gult, rødt og sort, samt 3 par blå Skader.

Flemming har også været med i foreningsarbejde med duerne, og er en meget brugt dommer.

Der skal fra Vestsjællands Racedueklub lyde et stort tillykke med den runde dag og alt godt fremover til dig og din familie.

P.B.V Anker.