Du er her

Print Friendly, PDF & Email

Propositioner for DRFs Pokaler, medaljer, præmier, certifikater, championater og danmarksmestre

2 bedste samlinger
Præmie for bedste seniorsamling tildeles bedste 2,2 i samme race, varietet og farve.
Præmie for bedste juniorsamling tildeles bedste 2,2 i samme race, varietet og farve.
Ved pointlighed gælder samme regler som ved tildeling af vandrepokaler
 

Gruppepokaler
Tildeles højest bedømte 2,2 i samme race og varietet - uanset farve.
Vundet 3 gange er pokalen ejendom.

Danske Tumlinger:
1. DRF vandrepokal.

Udenlandske Tumlinger:
2. DRF vandrepokal.

Strukturduer:
3. DRF vandrepokal.

Mæfikker:
4. DRF vandrepokal.

Farveduer:
5. DRF vandrepokal.

Trommeduer:
6. DRF vandrepokal.

Pustere:
7. DRF vandrepokal.

Kropperter:
8. DRF vandrepokal.

Vorteduer:
9. DRF vandrepokal.

Luchsduer:
10. DRF vandrepokal.

Coburger Lærker:
11. DRF vandrepokal

Modena:
12. DRF vandrepokal.

Hønseduer:
13. DRF vandrepokal.

Strassere:
14. DRF vandrepokal.

Skønhedsbrevduer:
15. DRF vandrepokal.

Kingduer:
16. DRF vandrepokal.

Alle andre Racer:
17. DRF vandrepokal.

Kæmpeduer:
18. DRF vandrepokal.

Juniorpokaler:
19. DRF vandrepokal.
20. DRF vandrepokal.

Volieresamlinger:
21. Frederiksund-klubbens volierepokal.


Specielle propositioner

Europa plakette:
Tildeles bedste 1,1 ældre dyr i samme race, varietet og farve. Tildeles som ejendom.

Alle vandrepokaler er tillægspræmier, der ikke udelukker tildeling af andre præmier. En udstiller kan tildeles én sådan præmie i hver race.
I tilfælde af pointlighed mellem udstillere afgøres tildelingen i følgende rækkefølge:
1: højeste point på 1. evt. 2. og 3. bedste due.
2: højeste point på unge hunner.
3: højeste point på unge hanner.
4: højeste point på gamle hunner.
Ved forsat lighed findes vinderen ved lodtrækning.
 

Medaljer

Guldmedalje:
Tildeles alle duer, der opnår 97 point, uanset om udstilleren har opnået præmie i gruppen.

Sølvmedalje:
Tildeles duer, der opnår mindst 96 point, og udstilleren ikke har opnået præmie i gruppen. Inden for samme race tildeles kun 1 sølvmedalje. Der kræves at opdrætteren har anmeldt mindst 4 duer i samme race.

Bronzemedalje:
Tildeles duer, der opnår mindst 95 point, og udstilleren ikke har vundet præmie eller sølvmedalje.
Inden for samme race tildeles kun 1 bronzemedalje.
Der kræves at opdrætteren har anmeldt mindst 4 duer i samme race.

Junior bronzemedalje:
Tildeles (efter bestyrelsens skøn) den højest bedømte due fra en junior, hvis denne ikke har vundet anden præmie i racen.
 

Præmier

Inden for samme race tildeles en udstiller kun den højest tilkendte præmie. Mindst 94 point.

1. vinderpræmie:
Der udsættes en 1. vinderpræmie, når der er anmeldt 20 duer i en race.

Anmeldes over 60 duer i en race, kan der konkurreres selvstændigt om vinderpræmier i farver, køn, ungdyr og ældre.

Ærespræmie:
Udsættes, hvor der er anmeldt mindst 10 duer af samme race, men hvor antallet af duer ikke berettiger til en vinderpræmie.
 

Natural Best in Show

Udstillingens tre bedste duer kåres blandt alle gruppevindere.
 

Certifikater

Der tildeles som hovedregel certifikat i alle racer uanset antal, dog mindst 94 point.
Til og med 15 duer udløser 1 certifikat.
Mellem 16 og 30 duer tildeles 2 certifikater.
Mellem 31 og 45 duer tildeles 3 certifikater, osv. for hver 15. due.
I racer, hvor der er udstillet mange duer, kan der deles op i farver/tegning, køn og evt. ældre/ unge duer.
Hvis der falder mere end et certifikat i en race, og hele racen konkurrerer samlet, skal det(de) efterfølgende certifikat(er) tildeles andre farver.
Hvis der i nogle racer er farver, som ikke har nogle chancer for at klare sig i konkurrencen med de øvrige farver, er der mulighed for at tildele certifikat til farven efter anmodning til standardudvalget, men i sådanne tilfælde er der ikke mulighed for at deltage i tildelingen af æres- eller vinderpræmier, med mindre der er udstillet henholdsvis 10 eller 20 duer i den pågældende farve.
De samme regler gælder for certifikatskuer.
 

Championater

Tildeles kun på Nationaludstillingen.
I Danske Tumlinger regnes hver varietet for en race.
Der kan tildeles ét championat i hver race efter følgende regler:
1. Duen skal være bedømt med 97 point.
2. Er der flere duer i racen med 97 point, skal dommeren eller dommerne udvælge den bedste.
3. Er en eller flere af dommerne udstiller af en af de mulige vindere, skal vedkommende trække sig fra udvælgelsen.
4. Kan dommerne ikke opnå enighed, træder standardudvalget til.
 

Danmarksmester i hver race

Tildeles kun på Nationaludstillingen.

Mesterskabet tildeles den udstiller, der har højest antal point sammenlagt af 1,1 af eget opdræt i samme race, varietet og farve. I Danske Tumlinger regnes hver varietet for en race, ved racer med mere end 250 duer udstillet, tildeles et ekstra Danmarksmesterskab, som skal falde i anden farve og varietet end det første mesterskab.

Begge duer skal mindst have 95 point.

Står to eller flere udstillere lige, gælder følgende regler:

1. Højeste point på første due

2. Højeste point på ung hun.

3. Højeste point på ung han.

4. Højeste point på gammel hun.

5. Ved forsat lighed tildeles de udstillere, der står lige, hvert et danmarksmesterskab.

Der ophænges skilte og uddeles diplom.
 

Volierebedømmelse

Duerne skal have fast fodring og kan udstilles indtil 6 år.
For at duerne kan bedømmes som volieresamling, skal der udstilles 6 duer af samme race, farve og tegning; begge køn repræsenteret.
Duerne må ikke tages ud under bedømmelsen.
Der bedømmes i følgende rækkefølge:
Helhedsindtryk, standardmæssig fremtræden, farve og tegning samt udstillingsstand.
Hovedkravet til samlingen er 6 helt ens duer.
Skalaen fra 90-97 point bruges.

Præmier til volieresamlinger:
Vandrepokal til bedste samling.
Ærespræmie til hver anden samling.
Guldmedalje til 97 point.

 

Vigtigt vedr. Nationalen

 

Vaccinationsattester
Vaccinationsattest SKAL følge anmeldelsen; eller eftersendes hurtigst muligt efter anmeldelsen.
Det er IKKE tilladt at vedlægge attesten i forsendelseskassen. Kontrol med attester skal være klaret før udstillingen, idet vi har meget andet at lave torsdag aften. Ingen duer kommer ind på udstillingen, hvis attest IKKE er afleveret. Dette gælder også duer i SALGSAFDELINGEN.

Fællestransporten
Husk at udfylde det øverste på anmeldelsens 2. side.
1. Hvor man indleverer duerne til fællestransporten.
2. Sæt x, hvis man selv sørger for transporten HJEM.
DRF opfordrer til, at så mange som muligt selv sørger for hjemtransporten!
Sker der afvigelser i forhold til det, man har skrevet på anmeldelsen, bedes man meddele dette til udstillingslederen så hurtigt som muligt, så vi undgår fejl.

Katalog
Alle udstillere SKAL købe et katalog. Er der flere udstillere fra samme husstand, kan man nøjes med at købe ét katalog.
Husk at medregne gebyr og katalog i den samlede betaling.

Til specialklubberne
De specialklubber, der afholder generalforsamling på ”Nationalen”, skal betale 150 kr. for lokaleleje. Dette dækker udgifter til rengøring m.m. Meddelelse til kasserer Bent Gasseholm senest 9. december 2017.

Salg af duer
På Nationalen sælges der duer på to måder:

Ad. 1
Udstillede duer kan sættes til salg. Se her under ”Program og regler” punkt 15. Du kan sætte anmeldte duer til salg på anmeldelsesblanketten og så vedlægge omtalte attest. Du kan også sætte duer til salg på selve udstillingen, men så SKAL du kontakte SALGSAFDELINGEN i hallen.

Ad. 2
DRF arrangerer en salgsafdeling på Nationalen. Ved henvendelse her køber du det antal bure, du har brug for.
Vaccinationsattester vedr. salgsduer Du skal selvfølgelig også aflevere kopi af vaccinationsattest i salgsafdelingen med mindre du har afleveret attest til udstillingslederen, og duerne er noteret på attesten.
 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udstillingsleder Alfred Kirk på e-mail: iakirk@mail.tele.dk eller på tlf.: 20 20 09 13.