Du er her

Printer Friendly and PDF

Hvordan bliver man medlem af DRF?

Her skal du kontakte foreningens kasserer

Bent Gasseholm
Mosevænget 10
7490 Aulum
Tlf.: 97 47 25 24
Mail: ebgg.dk@gmail.com

Som medlem af DRF har du ret til at købe de faste DR-ringe, som duerne skal bære, når de udstilles.
Endvidere får du tidsskriftet "Raceduen" tilsendt hver måned.

Kontingent DRF pr. år (forfald 1. februar)
Seniormedlem 400,- kr.
Juniormedlem (under 18 år) 200,- kr.
Udenlandske medlemmer 500,- kr.
Biblioteker 200,- kr.
Familiekontingent DRF pr. år
Par (samme adresse) 600,- kr.
Familie-junior 100,- kr.

 

Kontingent betales årligt senest den 1. februar til foreningens bankkonto, reg. nr. 7617, konto nr. 2018970.
Betaling fra udlandet: Swift/BIC: HANDDKKK, IBAN: D.K.2476170002018970.
Husk ved indbetaling at opgive navn og medlemsnummer.


Lokal- og specialklubberne:

Her skal du kontakte formanden for den pågældende forening - find klubberne under menupunkterne "Lokalklubber" og Specialklubber" på hjemmesidens forside..
Foreningerne opkræver et mindre medlemskontingent, der i en del af klubberne medgår til at udgive eget medlemsblad og hjemmeside.