Med beklagelse må vi konstatere, at vores National- og Landsudstilling den 11. – 12. december 2021 er aflyst på grund af fugleinfluenza.

Vi har haft henvendelse til Fødevarestyrelsen, men det korte svar er: “Der er desværre ingen planer om at ophæve forbuddet, der kommer løbende nye tilfælde ind”.

2 besætninger er stået ned i starten af november, begge omkring Slagelse. 28.000 kalkuner og 50 høns, ænder og gæs i en lille nabobesætning. Men der findes stadig jævnligt vilde fugle, som er døde af fugleinfluenza.

Vi ser fremad og ser positivt på fremtiden, DRF og DFfR fortsætter samarbejdet om en fælles National- og Landsudstilling. Vi håber, der kunne være en mulighed for at afholde en Nationaludstilling i januar 2022, hvis der ikke kommer flere udbrud af fugleinfluenza i besætninger.

Men for at komme før fugleinfluenzaen, er vi nødsaget til at afholde udstilling i oktober. Det er ikke et godt tidspunkt for duerne, men alternativet er ingen udstilling.
I 2022 vil det sige weekenden den 22. – 23 oktober.

 

På vegne af DRF
Alfred Kirk
formand

Print