Mæfikker

Mæfikgruppen består af ca. 20 forskellige racer, som alle har det til fælles, at de har kryds. Krydset er betegnelsen for den samling af fjer, der stritter frem på alle mæfikkers hals. Mæfikgruppen kan groft opdeles i to grupper, nemlig kortnæbbede og halvlangnæbbede. Til førstnævnte hører f.eks. Turbits og Afrikanere, sidstnævnte tæller bl.a. italienere, gl. tyske og Smerler. De kortnæbbede bedømmes først og fremmest på deres hoved- og næbform, mens figur, holdning og tegning spiller en noget større rolle i bedømmelsen af de halvlangnæbbede. Mæfikker er rolige og tillidsfulde duer, til gengæld kræver de omhyggelig pleje for at yngle og trives optimalt. Således kræver opdræt af de kortnæbbede racer brug af ammeduer/ac.

Print