Lederen marts 2017

Samarbejde

Det er en helt unaturlig mild og lun vinter, der har været ind til nu. Der er godt nok lovet Sibirisk vinter i denne uge (uge 6), men det skulle især være på grund af en hård vind, der skulle komme, så at temperaturen skulle føles til -15 grader, men her mandag aften den 6. februar er det ikke startet endnu. Når bladet udkommer er det jo nok næsten forår, vi er da i alt fald tæt på 1. marts.

Men nu her i skrivende stund skal det jo stadig være vinter, lad os så få noget kulde og frost, så den fugleinfluenza helt kan forsvinde. For få dage siden er der fundet 3 gæs med fugleinfluenza på et museum i Maribo. Men da de ikke er produktionsdyr og kun bruges som ”udstillings dyr” på museet, skal de sammenlignes med vilde fugle?

Det var rart, hvis veterinærerne var lige så kloge i november, som de er nu. I uge 4 var der indkaldt til stor veterinærmøde i EU, for derved at se samlet på situationen. Her blev det konstateret, at duer ikke kunne få H5N8, derfor blev det tilladt at lukke duer ud på en daglig flyvetur fra lørdag den 28. januar. Men hvad hjælper det os, der er ikke mange raceduer der er fritflyvende, og da slet ikke i vintermånederne. Men brevduerne skal ud og trænes. Men havde vi søgt om tilladelse til dommerkursus den 30. januar, ja så havde vi helt sikkert fået tilladelsen, men med så kort varsel kan det ikke lade sig gøre.

Antal fugle indsendt til undersøgelse for fugleinfluenza er stærk aftagende. Før jul blev der indsendt 15-20 fugle pr. uge, men siden nytår er der indsendt under 10 fugle i alt. Så alt andet lige er det da trods alt stærk aftagende her i landet. Men i landene omkring os kommer der stadig udbrud. Seneste udbrud er i en hobbybesætning i Ängelholm i Sverige. Der kommer også stadig udbrud i Tyskland. I Holland er der fundet mange vilde fugle med H5N8, hvorimod i Frankrig, Ungarn og Polen er det især i produktionsbesætninger, det er gået galt. I Frankrig forventes det at der skal aflives 3,3 millioner stk. fjerkræ før virussen er udryddet. Det der virker mærkeligt, er at Belgien har været helt fri for udbrud af fugleinfluenza, indtil for få dage siden, hvor den første fugl med H5N8 blev fundet. Ligeledes er der heller aldrig fundet tegn på fugleinfluenza ved den jyske vestkyst, hverken nu eller i 2006. Det er ellers her der kommer store træk af gæs og svaner.

Fra den 26. til 28. januar blev der afholdt Champion Show i Nieuwegein i Holland, hvor der var tilmeldt godt 6700 dyr, men få dage før fik høns og svømmefugle forbud mod at deltage. Udstillingen var derfor reduceret til ca. 2800 kaniner og 2100 duer. Men lidt underligt, at de veterinære regler tolkes så forskelligt inden for EU?

Den 28. januar fik vi at vide, at det kunne lade sig gøre, at søge om tilladelse til dommerkursus, men med under 14 dages varsel ville det være umuligt at nå, derfor prøver vi til efteråret at afholde dommerkursus, som er sat til den 23.-24. september. Sæt stort X i kalenderen nu.

Mange steder er duerne parret, andre venter her til marts med sammenparringerne, men håber der vil komme mange unger i rederne fremover.

 

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk.

Print