Der indkaldes hermed til DRF´s 72. Repræsentantskabsgeneralforsamling
lørdag den 13. april 2024 kl. 13.00
i Bøgeskovshallen, Bøgeskovsvej 37C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller
3. Beretning ved Formanden
4. Reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse
Regnskab for DRF
Regnskab for DR-ringsalget
5. Fastsættelse af kontingent for det næste år
6. Indkomne forslag
Forslag fra Bestyrelsen:
1. Bestyrelsen ønsker mandat til at indlede forhandlinger med DFfR om en
sammenlægning af de 2 foreningers ringsalg.
2. Bestyrelsen ønsker mandat til at indlede forhandlinger med DFfR om et
fælles blad som erstatning for hhv. Raceduen og Racefjerkræ.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og
revisorsuppleanter:
Bestyrelsen:
Efter tur afgår:
1. Formand: Jens Katholm Christensen
2. Bestyrelsesmedlemmer: Per E. Pedersen og Søren Pedersen
(Søren Pedersen ønsker ikke genvalg)
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Suppleant: Erling Bay Pedersen
2. Suppleant: Niels Peter Aggerholm
1. Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen
2. Revisorsuppleanter: Jes Lennert Hansen og Alfred Kirk
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12.00 inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest den 7. april 2024 til Bent Gasseholm
på tlf. 24 28 20 70 eller mail: ebgg.dk@gmail.com

 

Print