Du er her

Print Friendly, PDF & Email

22/8 2018

Kontingentforhøjelsen vedtaget.

Næste Nationaludstilling afholdes i Fredericia 1. weekend i januar 2020.
Afstemningen gav dette resultat: Fredericia 116 stemmer, Herning 74 stemmer. Nyborg 0 stemmer.

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling.

Bestyrelsen i DRF indkalder hermed til ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling

lørdag d. 22. september 2018 kl. 13,00

på Hejse Kro, Skærbækvej 17, 7000 Fredericia

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af den af DRF’s bestyrelse foreslåede forhøjelse af kontingentet.

3. Debat og afstemning om tid og sted for afholdelse af den kommende Nationaludstilling.

4. Eventuelt.
 

Der vil i forbindelse med mødet være mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 12,00. Menuen er 3 stk. smørrebrød + 1 øl/vand til kr. 115. Bestilling sker til Bent Gasseholm senest en uge før mødet.

Efter mødet er DRF vært ved kaffe og kage. Også her ønskes tilmelding til Bent.

 

Bestyrelsen begrunder:

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til Ekstraordinær Repræsentantskabsgeneralforsamling på Hejse kro Skæringvej 17, Fredericia d. 22. september kl. 13.00. Emnet på dagsordenen bliver ”afstemning omkring afholdelse af Nationaludstilling”.

Vi havde på vores ordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling en vejledende afstemning på 5 mulige steder. Vi er kommet til den konklusion, at drøftelsen på det tidspunkt udviklede sig til megen støj  og kommentarer på kryds og tværs af lokalet, og dermed er vi ikke sikre på, at alt blev belyst korrekt. Vi er klar på, det er et varmt emne med megen geografisk prægning af, hvor vi skal afholde udstilling. Den beslutning ønsker vi ikke at tage alene men der imod sammen med jer, så vi alle har en andel i det besluttede og derefter må acceptere, at nogle af os skal bruge lidt mere benzin og tid  end andre. Vi tror denne gang på en saglig debat på et fornuftigt plan, hvor alle kan deltage.

Sekretæren har sendt skrivelse med denne tekst og budget for Nyborg, Herning og Fredericia til alle lokal- og specialklubformænd. Fredericia er kommet med igen, da vi finder, det ligger godt placeret for landsdelene. Det er ikke blevet billigere, men vil være en mulighed med det tiltag bestyrelsen har taget omkring en kontingent forhøjelse og et deraf højere tilskud til vores Nationaludstilling. Det, vi skal huske på, er, at vore udgifter, udover hallejen, er tæt på ens, uanset hvor den afholdes.

 

Bestyrelsen har vedtaget en stigning på 100 kr. i årskontingentet pr. 1 oktober 2018 med en forenkling af kontingentet i forhold til det, vi ser i dag. Begrundelsen er, at det er 15 år siden den sidste kontingentstigning, og vi oplever stigninger på mange af de udgifter, vi har i DRF. Nationalen er en stor post og koster, uanset hvor vi vælger at afholde udstilling. Vores blad Raceduen koster inkl. porto ca. 200 kr. pr. medlem om året. Vi vil fortsat  se på de udgifter, vi har i forbindelse med Nationalen og undersøge på, om der er mulighed for reducering af disse.

 

Der vil være en formel godkendelse af kontingentstigningen på det ekstra ordinære repræsentantskabs møde.

 

Vi glæder os til at se jer den 22. september til et konstruktivt møde. Vi tror på , vi alle vil det bedste for DRF.

 

Til specialklubberne: Vi ønsker jeres hjælp til nedtagning af udstilling søndag d. 11 november. Vi har tænkt 2 medlemmer fra hver specialklub.

 

Vel mødt.

20. august 2018
Bestyrelsen.