Der indkaldes hermed til DRF´s 71. generalforsamling
lørdag den 15. april 2023 kl. 13.00i Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetællere.
 3. Beretning ved Formanden.
 4. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse:
  Regnskab for DRF.
  Regnskab for DRF ringsalget.
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Indkomne forslag.
  Indkomne forslag fra Bestyrelsen:
  Ved tilmelding til Nationalen bortfalder tilmelding med ung og gammel due.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.
  Efter tur afgår:
  Bestyrelsesmedlemmer Bent Gasseholm og Erling Bay Pedersen.
  1. suppleant til bestyrelsen: Simon Christensen.
  2. suppleant til bestyrelsen: Leif Jensen.
  Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
  Revisorsuppleanter: Jes Lennert Hansen og Claus Poulsen
 8. Plan for foreningens virke i det kommende år.
 9. Eventuelt.
  Der er fællesspisning kl. 12.00 inden generalforsamlingen.
  Tilmelding til spisning senest den 10. april 2023 til Bent Gasseholm, tlf. 24 28 20 70;
  mail: ebgg.dk@gmail.com.
Print