Der erindres venligst om betaling af årets kontingent, der forfaldt til betaling 1. november 2023.

 

Kontingent DRF pr. år:

A-senior (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 500,00
B-senior (DR-ringe uden Raceduen) kr. 250,00
A-junior* (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 250,00
B-junior* (DR-ringe uden Raceduen) kr. 125,00
A-udland (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 600,00
B-udland (DR-ringe uden Raceduen) kr. 300,00

*Du er juniormedlem indtil du fylder 18 år.

Man kan kun være B-senior, B-junior eller B-udland, hvis man bor på samme adresse som en A-senior eller A-udland.

Kontingent betales årligt senest den 1. november til foreningens bankkonto, reg. nr. 7617, konto nr. 2018970.
Betaling fra udlandet: Swift/BIC: HANDDKKK, IBAN: D.K.2476170002018970.
Husk ved indbetaling at opgive navn og medlemsnummer.

 

 

Print